Nazad

budva


Broj lokacije Naziv plaže Ugovor UT uslovi Rješenje Aneksi

1H

Jaz Fajl ugovora Aneks1

2C2

Jaz Fajl ugovora Fajl UT uslovi

2B

Jaz Fajl ugovora Fajl UT uslovi

2D

Jaz Fajl ugovora Fajl UT uslovi

3B

Mogren I Fajl ugovora Fajl UT uslovi

3A

Mogren II Fajl ugovora Fajl UT uslovi

4B

Brijeg od Budve Fajl ugovora Fajl UT uslovi

7A

Slovenska plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi

8D

Slovenska plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi

10E

Slovenska plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi

10C

Slovenska plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi

12E

Becici Fajl ugovora Fajl UT uslovi

12B

Bečići Fajl ugovora Fajl UT uslovi

13B

Bečići Fajl ugovora Fajl UT uslovi

14F2

Bečići Fajl ugovora Fajl UT uslovi

15C

Becici Fajl ugovora Fajl UT uslovi

25A

Petrovac Fajl ugovora Fajl UT uslovi

27B

Buljarica Fajl ugovora Fajl UT uslovi

27G

Buljarica Fajl ugovora Fajl UT uslovi

27C

Buljarica Fajl ugovora Fajl UT uslovi

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates