Nazad

tivat


Broj lokacije Naziv plaže Ugovor UT uslovi Rješenje Aneksi

3C

Opatovo Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

3B

Opatovo Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

3D

Opatovo Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1

4A1 4A2

Donja Lastva Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

4B

Donja Lastva Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

5A

Ponta Seljanovo Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

5B

Seljanovo Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

5C

Seljanovo Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

6D

Ispod hotela Palma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

6B

Istočno od Pina Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

6C

Istočno od Pina Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2
Aneks3

7A

Belane Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

8A

Kukoljina Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1

9A

Kalardovo Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

10A

Solila- Stara Račica Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

10D

Obala Đuraševića Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

10B

Obala Đuraševića Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

10C

Obala Đuraševića Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

11A

Krašići Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

11B

Krašići Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates