Nazad

ulcinj


Broj lokacije Naziv plaže Ugovor UT uslovi Rješenje Aneksi

1C

Valdanos Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1

1A

Kruče Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1

2B

Meterizi- Liman II Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

2A

Liman II Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

3A

Kupalište ispod Starog grada Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2
Aneks3

4A

Mala plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

4B

Mala plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

4C

Mala plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

6E 6F

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

6C

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

6B

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

6D

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

6A

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

10O

Velika plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

10E

Velika plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

10S1

Velika plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

10R

Velika plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2
Aneks3

10T1

Velika plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

10G

Velika plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

10B

Velika plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates