Nazad

ulcinj


Broj lokacije Naziv plaže Ugovor UT uslovi Rješenje Aneksi

4B

Mala plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi

10T

Velika plaŽa Fajl ugovora Fajl UT uslovi

10H

Velika plaza Fajl ugovora Fajl UT uslovi

10W

Velika plaza Fajl ugovora Fajl UT uslovi

10N

Velika plaza Fajl ugovora Fajl UT uslovi

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates