Nazad

ulcinj


Broj lokacije Naziv plaže Ugovor UT uslovi Rješenje Aneksi

1B

Rakite Fajl ugovora Fajl UT uslovi

1D

Kruče Fajl ugovora Fajl UT uslovi

1A

Kruče Fajl ugovora

1C

Valdanos Fajl ugovora Fajl UT uslovi

1B

Kruče- Rakite Fajl ugovora Fajl UT uslovi

1C

Valdanos Fajl ugovora Fajl UT uslovi

2D

Uvala Bašbuljuk Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

2E

Džemilima uvala Fajl ugovora Fajl UT uslovi

2B

Meterizi Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1

2A

Liman Fajl ugovora Fajl UT uslovi

2C

Uvala Opaljika Fajl ugovora Fajl UT uslovi

3A

Ispod Starog grada Fajl ugovora Fajl UT uslovi Aneks1

4B

Mala plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi

4A

Mala plaža Fajl ugovora

6F

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

6B

Borova šuma Fajl ugovora

6D

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

6A

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1

6C

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

10S

Velika plaza Fajl ugovora Fajl UT uslovi

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates