Nazad

Broj lokacije Tip objekta Ugovor Ut uslovi Rješenje Aneksi
1.1 Konzervator i rashladna vitrina Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
1.1 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi
1.1 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2 Aneks 3 Aneks 4
1.1 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Aneks 1
1.1 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
1.2 test Fajl ugovora Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
1.2 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.2 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
1.3 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
1.4 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
1.4 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.5 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
1.6 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
1.7 Konzervator Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
1.8 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.10 Kiosk sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
1.11 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
1.12 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
1.13 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
1.15 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates