Nazad

Broj lokacije Tip objekta Ugovor Ut uslovi Rješenje Aneksi
0. Privez na sidrištu Fajl ugovora
0. Privez na sidrištu Fajl ugovora
0.4226854 Sidrište Fajl ugovora
1. Čvrsto izgrađeno pristanište Fajl ugovora
1.1 Konzervator i rashladna vitrina Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
1.1 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi
1.1 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2 Aneks 3 Aneks 4
1.1 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Aneks 1
1.1 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
1.2 test Fajl ugovora Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
1.2 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.2 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
1.2 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
1.2 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi
1.3 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
1.4 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
1.4 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.4 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
1.5 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi Aneks 1
1.5 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates