Nazad

bar

Broj lokacije Tip objekta Ugovor Ut uslovi Rješenje Aneksi
1.4 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
1.5 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
1.8 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
1.9 Privremeno parkiralište Fajl ugovora UT uslovi
1.10 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
1.11 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
1.20 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
1.21 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
1.22 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
1.23 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
4.5 Konzervator Fajl ugovora UT uslovi
4.5 Konzervator Fajl ugovora UT uslovi
4.7 Konzervator za prodaju sladoleda Fajl ugovora UT uslovi
4.7 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
4.8 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
4.8 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
4.10 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
4.11 Ugostiteljska terasa Fajl ugovora
4.12 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
4.13 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates