Nazad

bar

Broj lokacije Tip objekta Ugovor Ut uslovi Rješenje Aneksi
1.1 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.1 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
2.2 Pristanište i privezište Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.3 Konzervator Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
2.4 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.5 Privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.6 Kiosk Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
2.7 Prodajni punkt Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.8 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
2.10 Konzervator Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.11 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.14 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.15 Kiosk Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.17 Parking Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.18 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.21 Kiosk sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.22 Kiosk sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
2.24 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.25 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora
2.26 Terasa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i rashladna vitrina za prodaju sladoleda Fajl ugovora

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates