Nazad

budva

Broj lokacije Tip objekta Ugovor Ut uslovi Rješenje Aneksi
1.1 Konzervator i rashladna vitrina Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
1.2 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.3 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
1.4 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.5 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
1.6 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
1.7 Konzervator Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
1.8 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.10 Kiosk sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
1.11 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
1.12 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
1.13 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
1.15 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.17 Konzervator Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.20 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
1.24 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.25 Montažni objekat sa terasom- plažni bar Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
1.28 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.29 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
1.35 Aparat za sladoled na točenje Fajl ugovora UT uslovi Aneks 1
Aneks 2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates