Nazad

hnovi

Broj lokacije Tip objekta Ugovor Ut uslovi Rješenje Aneksi
1.1 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Aneks 1
1.2 test Fajl ugovora Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
2.1 Konzervator i rashladna vitrina Fajl ugovora Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
2.3 Kiosk sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
2.4 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
2.5 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.6 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
3.1 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
3.2 Kiosk Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
3.3 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
3.4 Konzervator Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
3.5 Konzervator i rashladna vitrina Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
3.6 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
3.7 Horizontalna rashladna vitrina Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
3.13 Parking Fajl ugovora Fajl rješenja Aneks 1
4.2 Zabavne igre za djecu Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
4.4 Konzervator Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
4.5 Konzervator Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
4.6 Kiosk sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
4.8 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora Fajl rješenja

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates