Nazad

kotor

Broj lokacije Tip objekta Ugovor Ut uslovi Rješenje Aneksi
1.1 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2 Aneks 3 Aneks 4
2.3 Privremeni objekat- umjetnički atelje za ljetnju školu režije Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
2.5 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi
2.6 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
2.7 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.8 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi
2.10 Auto kamp Fajl ugovora
2.11 Montažni objekat sa terasom UT uslovi Fajl rješenja
3.2 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
3.4 Čvrsto izgrađeno pristanište i dva plutajuća pontona Fajl ugovora UT uslovi Aneks 1
3.5 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
3.6 Parking prostor Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
3.7 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
3.10 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
4.1 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
4.4 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
4.6 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
4.7 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
4.8 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
4.9 Konzervator za prodaju sladoleda Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates