Nazad

ulcinj

Broj lokacije Tip objekta Ugovor Ut uslovi Rješenje Aneksi
1.4 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
2.1 Prodajni punkt Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
2.2 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
2.3 Prodajni punkt Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
3.1 Čvrsto izgrađeno pristanište Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
3.3 Parking prostor Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
3.4 Montažni objekat- plažni bar Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
4.1 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2 Aneks 3
4.2 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
4.3 Konzervator i rashladna vitrina Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
4.4 Konzervator i rashladna vitrina Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
4.5 Konzervator i rashladna vitrina Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
Aneks 2
4.6 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
4.8 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
4.9 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
4.11 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
4.12 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
4.13 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1
5.1 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2
5.2 Montažni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja Aneks 1 Aneks 2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates