Zahtjev za kontrolu prostora lokaliteta Zavala u opštini Budva upućen Upravi za inspekcijske poslove

 

Izvršenim obilaskom prostora na području opštine Budva, dana 18.05.2016. godine, na Rtu Zavala, na lokaciji kupališta označenoj 11B, korisnika “DUKLEY-LOUNGE BEACH” DOO. iz Budve konstatovali smo izvođenje radova bez građevinske dozvole :
- Na postojećem temeljima ‘’pristaništa’’ na zapadnom djelu kupališta na kat. parc. br. 3063. KO.Budva izvršeno je betoniranje AB ploče sa proširenjem u moru cca. 80m2,

 

1805 1805a

 

- Izvedeni su radovi na izgradnji nove izdignute betonske platforme cca. 10 m2 na postojećoj betonskoj površini iz prethodnog perioda, te proširena staza u širini cca 1,5m koja spaja plato sa objektom priv. karatera označenim brojem 11.3.

 

1805b 1805c

 

- Betoniranje AB ploče na već postojećoj površini, a formiranje novog stepeništa i platoa na mjestu nekadašnjeg toaleta u zaledju.

 

1805d 1805e

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja, i sprovođenja mjera i radnji iz nadležnosti Uprave.

Saopštenje

Obzirom na desavanja vezana za pitanje koriscenja plaze Plavi horizonti u Tivtu koja su prethodnih dana bila prisutna u medijima, Javno preduzece za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavjestava gradjane Radovica, Tivta, goste, turiste i javnost da rezim koriscenja plaze ni u cemu nije izmijenjen u odnosu na 2015. i sve prethodne godine, odnosno da ce kupalista u istovjetnom rezimu u sezoni 2016.god. biti dostupna i otvorena za sve turiste.

Opširnije...

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates