Obale rijeke Bojane Obavještenje za sve ponuđače

   Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava sve ponuđače koji su učestvovali u nekom od javnih poziva za prikupljanje ponuda za zakup zemljišta na obalama rijeke Bojane, i tom prilikom izabrani kao najpovoljniji ponuđači, da pristupe zaključenju ugovora o zakupu zemljišta u što kraćem roku a najkasnije do petka 17.03.2017. godine. Nepristupanjem zaključenju ugovora, Javno preduzeće će biti prinuđeno da aktivira bankarske garancije ponuđača, a Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za inspekciju zaštite prostora će preduzeti nadležne aktivnosti.

   Korisnici koji imaju primjedbe na površinu i spratnost postojećih objekata evidentiranih u Katalogu privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane, broj 101-14/354 od 30.09.2016. godine, potrebno je da svoj zahtjev dopune elaboratom etažne razrade objekta do petka 17. 03.2017. godine. Elaborat je potrebno dostaviti ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije, a isti će biti razmotren prilikom izrade Izmjena i dopuna Kataloga.

   Za sve informacije zainteresovana lica se mogu obratiti Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, kancelarija u Budvi 033/452-709 i Ulcinju 030/421-872.

Potpisan Ugovor za izradu Baznih studija i Idejnih rješenja za revitalizaciju plaža

7 1700x1200     Danas su Predrag Jelušić, direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i prof.dr.sc. Boris Trogrlić, dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodzije, Sveučilište u Splitu potpisali Ugovor za izradu Baznih studija i Idejnih rješenja za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore.

Zajednička ponuda Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije sa Sveučilišta u Splitu i preduzeća "Harpha Sea" doo iz Kopra izabrana je kao najpovoljnija na javnom tenderu koji je krajem prošle godine raspisalo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom. Ukupna vrijednost realizacije ovog ugovora je 119.000eura, a realizacija će trajati 6 mjeseci.

Opširnije...

Poziv za učešće u Javnoj raspravi o Koncesionom aktu za Kalimanj

Na osnovu Zaključka Vlade CG broj: 08-126, a shodno članu 18 stav 3 Zakona o koncesijama, Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UČESTVOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI
O NACRTU KONCESIONOG AKTA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠĆENJE LUKE OD LOKALNOG ZNAČAJA “LUKA TIVAT-KALIMANJ”

Javno preduzeće poziva građane, naučne i stručne institucije, državne organe, nevladine organizacije, pravna lica, preduzetnike, medije kao i sve ostale zainteresovane subjekte, da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu Koncesionog akta za dodjelu koncesije za korišćenje luke „Kalimanj“ u Tivtu.

Javna rasprava će se održati u periodu od 01. – 17. 12. 2016.g.

Javna rasprava se organizuje na sljedeći način:

1. Objavljivanjem Nacrta Koncesionog Akta za dodjelu koncesije za korišćenje luke od lokalnog značaja „Kalimanj“ u Tivtu na web site-u Javnog preduzeća sa e-mail adresama na koje zainteresovani mogu davati svoje primjedbe.

2. Organizovanjem prezentacije i rasprave o Koncesionom aktu za zainteresovane uz prisustvo predstavnika predlagača u prostorijama Opštine Tivat, 06.12.2016.g. sa početkom u 10 h.

3. Organizovanjem uvida u Nacrt Koncesionog akta u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat, Trg Magnolija i Javnog preduzeće Morsko dobro – Budva, ul Popa Jola Zeca b.b., svakog radnog dana, tokom trajanja Javne rasprave u vremenu od 13 – 15 h.

Primjedbe, sugestije i predloge, zainteresovani učesnici Javne rasprave, mogu dostavljati:
u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat i Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom (adresa: ul. Popa Jola Zeca bb Budva) ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.).

JP Morsko dobro će voditi posebnu evidenciju o prispjelim primjedbama, sugestijama i predlozima i sačiniti Izvještaj o održanoj Javnoj raspravi.

 

KONCESIONI AKT ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠĆENJE LUKE OD LOKALNOG ZNAČAJA "LUKA KALIMANJ - TIVAT"

kontakt e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates