Zahtjev za kontrolu prostora lokaliteta Zavala u opštini Budva upućen Upravi za inspekcijske poslove

 

Izvršenim obilaskom prostora na području opštine Budva, dana 18.05.2016. godine, na Rtu Zavala, na lokaciji kupališta označenoj 11B, korisnika “DUKLEY-LOUNGE BEACH” DOO. iz Budve konstatovali smo izvođenje radova bez građevinske dozvole :
- Na postojećem temeljima ‘’pristaništa’’ na zapadnom djelu kupališta na kat. parc. br. 3063. KO.Budva izvršeno je betoniranje AB ploče sa proširenjem u moru cca. 80m2,

 

1805 1805a

 

- Izvedeni su radovi na izgradnji nove izdignute betonske platforme cca. 10 m2 na postojećoj betonskoj površini iz prethodnog perioda, te proširena staza u širini cca 1,5m koja spaja plato sa objektom priv. karatera označenim brojem 11.3.

 

1805b 1805c

 

- Betoniranje AB ploče na već postojećoj površini, a formiranje novog stepeništa i platoa na mjestu nekadašnjeg toaleta u zaledju.

 

1805d 1805e

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja, i sprovođenja mjera i radnji iz nadležnosti Uprave.

Saopštenje

Obzirom na desavanja vezana za pitanje koriscenja plaze Plavi horizonti u Tivtu koja su prethodnih dana bila prisutna u medijima, Javno preduzece za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavjestava gradjane Radovica, Tivta, goste, turiste i javnost da rezim koriscenja plaze ni u cemu nije izmijenjen u odnosu na 2015. i sve prethodne godine, odnosno da ce kupalista u istovjetnom rezimu u sezoni 2016.god. biti dostupna i otvorena za sve turiste.

Opširnije...

Saopštenje

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obavještava zainteresovanu javnost da je na osnovu sprovedenog tenderskog postupka i uz saglasnost Vlade Crne Gore u aprilu 2013. godine zaključilo Ugovor o dugoročnom zakupu kupališta "Plavi horizonti" u Tivtu sa Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro d.o.o. sa sjedištem u  Podgorici. Režim korišćenja navedenog kupališta utvrđen je Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za 2016. - 2018. godinu , a koji je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore. Ovim putem, Javno preduzeće želi istaći da je sa navedenom firmom u pripremi potpisa Aneksa ugovora, te da će u 2016. godini navedeno kupalište zadržati režim funkcionisanja iz prethodne, 2015. godine, što podrazumijeva nesmetan pristup svim posjetiocima čitavom njegovom dužinom.

Saopštenje

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dana 21.03.2016. godine potpisalo je sa Javnim preduzećem “Komunalne Djelatnosti” Ulcinj Sporazum o usmjeravanju sredstava u iznosu od 10.000, 00 € (slovima: deset hiljada eura). Sporazum je zaključen na ime korišćenja komunalne infrastrukture na Velikoj plaži i Borovoj šumi u opštini Ulcinj.

Saopštenje za javnost

U emisiji „Dijalog“ emitovanoj dana 26.02.2016 u 20 h na RTV Budva iznijete su optužbe da je bilo zloupotreba u sprovođenju postupka za izbor najpovoljnije ponude za zakup kupališta 4C „Brijeg od Budve – Ričardova glava“ u Budvi u okviru tenderskog postupka kojeg sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Povodom iznijetih optužbi u emisiji „Dijalog“, menadžment Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom obavještava javnost da će dokumentaciju u vezi sa pomenutim kupalištem dostaviti Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore radi uvida i ocjene zakonitosti rada Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom u pomenutom slučaju.

 

 

 

Saopštenje potpisuju:
Rajko Malović, Pomoćnik direktora
Dragoljub Marković, Pomoćnik direktora

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates