Saopštenje

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obavještava zainteresovanu javnost da je na osnovu sprovedenog tenderskog postupka i uz saglasnost Vlade Crne Gore u aprilu 2013. godine zaključilo Ugovor o dugoročnom zakupu kupališta "Plavi horizonti" u Tivtu sa Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro d.o.o. sa sjedištem u  Podgorici. Režim korišćenja navedenog kupališta utvrđen je Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za 2016. - 2018. godinu , a koji je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore. Ovim putem, Javno preduzeće želi istaći da je sa navedenom firmom u pripremi potpisa Aneksa ugovora, te da će u 2016. godini navedeno kupalište zadržati režim funkcionisanja iz prethodne, 2015. godine, što podrazumijeva nesmetan pristup svim posjetiocima čitavom njegovom dužinom.

Saopštenje

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dana 21.03.2016. godine potpisalo je sa Javnim preduzećem “Komunalne Djelatnosti” Ulcinj Sporazum o usmjeravanju sredstava u iznosu od 10.000, 00 € (slovima: deset hiljada eura). Sporazum je zaključen na ime korišćenja komunalne infrastrukture na Velikoj plaži i Borovoj šumi u opštini Ulcinj.

Saopštenje za javnost

U emisiji „Dijalog“ emitovanoj dana 26.02.2016 u 20 h na RTV Budva iznijete su optužbe da je bilo zloupotreba u sprovođenju postupka za izbor najpovoljnije ponude za zakup kupališta 4C „Brijeg od Budve – Ričardova glava“ u Budvi u okviru tenderskog postupka kojeg sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Povodom iznijetih optužbi u emisiji „Dijalog“, menadžment Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom obavještava javnost da će dokumentaciju u vezi sa pomenutim kupalištem dostaviti Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore radi uvida i ocjene zakonitosti rada Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom u pomenutom slučaju.

 

 

 

Saopštenje potpisuju:
Rajko Malović, Pomoćnik direktora
Dragoljub Marković, Pomoćnik direktora

Saopštenje za javnost JPMD

Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, dana 14.02.2016. godine održao je XLV sjednicu povodom aktuelnih dešavanja u vezi sa sprovođenjem tenderskih postupaka za ustupanje kupališta za opštine Budvu, Kotor i Tivat i Bar saglasno Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za 2016-2018.godinu.

Imajući u vidu da su objavljeni Javni pozivi i pored određenih grešaka, u skladu sa Zakonom-Uredbom, Upravni odbor je dao preporuku da tenderske komisije za kupališta u opštinama Budva, Kotor, Tivat i Bar, nastave i okončaju započete postupke u skladu sa objavljenim Javnim pozivima. Takođe, Upravni odbor je zadužio direktora Javnog preduzeća da zbog nastale greške pokrene postupak preispitivanja odgovornosti.

S obzirom na gore navedeno, Upravni odbor zadužuje stručne službe da pripreme cjelovitu Informaciju o realizaciji i toku tenderskih postupaka koja će biti dostavljena resorno nadležnom Ministarstvu održivog razvoja i turizma kao i Vladi Crne Gore.

 

 

 

UPRAVNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Obavještenje Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

U vezi sa informacijama koje su se pojavile u medijama dana 10.02.2016.godine, u vezi sa eventualnim poništenjem Javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup kupališta prema planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Budva (0206-3255/1 OD 30.12.2015), Javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup kupališta prema planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Bar (br. 0206-25/1 OD 05.01.2016)i Javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup kupališta prema planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Kotor i Tivat (0206-9/1 OD 04.01.2016), obavještavamo javnost da je zaustavljen postupak vrednovanja ponuda po ovim javnim pozivima, budući da smo naknadno utvrdili da je prilikom njihove objave došlo do propusta.

Opširnije...

Saopštenje povodom raspisivanja tendera za ustupanje lokacija

U nastojanju da se obezbijedi blagovremena priprema i produži trajanje turističke sezone kao i poštovanje dinamike koju je utvrdilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje je krajem godine usvojilo Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016. - 2018. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom najavljuje raspisivanje tendera za ustupanje lokacija za postavljanje primemenih objekata, terasa, objekata marikulture i lokacija za sportsko- rekreativne aktivnosti.

Opširnije...

Saopštenje

U nastojanju da se obezbijedi blagovremena priprema turističke sezone i poštovanje dinamike koju je utvrdilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje je krajem godine usvojilo Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016.-2018. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom najavljuje raspisivanje tendera za ustupanje Planom predviđenih kupališta i lokacija za postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra.

Opširnije...

Obavještenje

JPMorsko dobro u više navrata su se obraćali građani sa zahtjevom da se popravi dječje igralište na Slovenskoj plaži, kod objekta “La bocca”, jer nije bezbjedno za korišćenje. JP Morsko dobro je , takođe, konstatovalo stanje sa dječjim

Opširnije...

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates