Organizacija preduzeća - Upravni odbor

Xhaudet Cakuli, dipl. ekonomista, predsjednik

- Aleksandar Tičičdipl. menadžer, član

- Branko Marinović, dipl. ekonomista, član

- Željka Radak-Kukavičić, dipl. ekonomista, član

- Dragana Čenić, dipl. ing. arh., član

- mr Aleksandra Ivanović, dipl. biolog, predstavnica zaposlenih u ovom javnom preduzeću, član

- Ljubomirka Vidovićdipl. pravnik, predstavnica zaposlenih u ovom javnom preduzeću, član

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates