Nastavljaju se radovi na završetku parapetnog zida u zaleđu „Žute plaže i na lokaciji „Sopot“ u Risnu

Tehnička služba Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je uvela u posao izabranog izvođača radova „Fidas“ d.o.o. iz Podgorice, koji će nastaviti radove na adaptaciji kamenog parapetnog zida uz postojeće šetalište u Dobroti. Radovi se izvode u zaleđu Žute plaže na potezu od otvorenog bazena do mandraća u dužini od cca 160 metara.

Postojeći kameni parapetni zid je ranije izgrađen od strane ovog Javnog preduzeća. Ovim poslom predviđen je njegov završetak postavljanjem štokovanih kamenih ploča cijelom dužinom zida. Slični radovi predviđeni su i na dijelu zida na lokalitetu „Sopot“ u Risnu u dužini od 45 metra.

Rok za završetak radova je 40 kalendarskih dana, dok vrijednost ove investicije iznosi 19.099,85 eura sa uračunatim PDV-om.

 

žuta plaža zid

 

 

Objavljen tender za izgradnju objekta na desnoj obali rijeke Bojane

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je tender za izgradnju administrativnog objekta na desnoj obali rijeke Bojane.

Rok za izgradnju navedenog objekta iznosi 90 dana od dana potpisivanja ugovora sa izabranim najpovoljnijim ponuđačem, a za ovu priliku opredijeljena su sredstva u iznosu od 170.000, 00 €, sa uračunatim PDV-om.

Objekat će, osim Javnom preduzeću, biti na raspolaganju i ostalim državnim i organima lokalne samouprave, kao i NVO sektoru.

Što se tiče koncepta organizacije, objekat (bruto površine 139,50 m2) u osnovi predstavlja spiralu i ima oblik školjke, iz čega je i proizašla osnovna koncepcija rasporeda unutrašnjih prostorija.

U centralnom dijelu objekta smješten je manji atrijum koji snadbijeva prirodnom svjetlošću unutrašnji hodnik, iz koga se pristupa svim ostalim prostorijama. Pozicija svih kancelarija, sale za sastanke, kuhinje i toaleta predviđena je obodom objekta. Sve ove prostorije su prirodno osvijetljene i imaju prirodnu ventilaciju.

Projekat podrazumijeva i formiranje platoa koji će biti direktno povezan sa postojećom saobraćajnicom. Prethodno je na predmetnoj lokaciji izvršeno uklanjanje privremenog objekta koji nije predviđen Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019- 2023. godine za teritoriju opštine Ulcinj.

Ovo je samo jedna u nizu investicija kojom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nastavlja aktivnosti na izgradnji projekata od javnog interesa.

 

Bojana1

Bojana2

Bojana3

Planirane investicije Javnog preduzeća kroz fotografije

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ostvarilo je u 2019. godini dobit od 2.542.306,86 €. Nakon što je Upravni odbor usvojio Odluku o raspodjeli te dobiti, a Vlada Crne Gore dala saglasnost na istu, taj novac biće upotrijebljen za realizaciju 13 kapitalnih projekata za koje je Javno preduzeće završilo projektnu dokumentaciju tokom 2020. godine.

Ovo su neki od njih.

 

 

Izgradnja I faze pješačke staze na relaciji Lepetane- Sveti Roko

 

SV

SV1

SV3

SV4

 

 

 

Izgradnja II faze šetališta na Jazu

 

1

2

 

Uređenje šetališta u budvanskom naselju Pržno

 

Pržno2

Pržno1

Pržno4

Pržno3

 

II faza uređenja trga i šetališta u Sutomoru

 

Sutomore 1 1

Sutomore 1 2

Sutomore 1 3

Sutomore 1 4

Sutomore 1 5

 

Uređenje Velike skele u Ulcinju 

 

Velika Skela 1

Velika Skela 2

Velika Skela 3

Velika Skela 41

Velika Skela 51

Velika Skela 61

 

Izgradnja administrativnog objekta na desnoj obali rijeke Bojane za potrebe Javnog preduzeća i ostalih državnih i lokalnih inistucija

 

Bojana1

Bojana2

Bojana3

 

 

 

 

 

Započeti radovi na II fazi izgradnje parapetnog zida na lokaciji od bivšeg hotela “Galeb” prema hotelu “Albatros” u Ulcinju

Radovi na II fazi izgradnje parapetnog zida sa ogradom na lokalitetu od bivšeg hotela “Galeb” prema hotelu “Albatros” u dužini od cca 230 metara, u opštini Ulcinj, započeti su 12.10.2020. godine, a njihov završetak očekuje se sredinom januara 2021. godine.

Za ovu priliku, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zaključilo je ugovor sa društvom “Ađi invest” iz Nikšića, a ukupna cijena radova sa uračunatim PDV-om iznosi 120.792, 69 €.
Navedeni radovi predstavljaju samo dio investicija u opštini Ulcinj za koje je Javno preduzeće opredijelilo sredstva.

Podsjećamo, ostale investicije podrazumijevaju uređenje Velike skele u iznosu od 835.000 €, zatim izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze Albatros - Rt Đerane, za koje je opredijeljeno 150.000 eura, te izradu administrativnog objekta na desnoj obali rijeke Bojane za potrebe Javnog preduzeća i ostalih državnih i lokalnih institucija, za koje je izdvojeno 170.000 €.

 

2132124114

213245455

Nakon više od 10 godine flamingosi ponovo u Rezervatu prirode Solila!

Rezervat prirode Solila u Tivtu je dočekao povratak najeminentnijih gostiju među pticama močvaricama: nakon više od 10 godina na Solila su stigli su flamingosi, koji predstavljaju simbol zalaganja za zaštitu ugroženih i rijetkih močvarnih staništa.

Juče, u kasnim popodnevnim satima, Miloš Mitkić, ornitolog i volonter u Rezervatu prirode Solila fotografisao je tri mlada flamingosa dok su se hranila u plićaku priobalnog dijela, a da je riječ o ovogodišnjim mladuncima govori njihovo perje koje još uvijek nije dobilo prepoznatljivu ružičastu boju.

Ove ptice su jako osetljive na smetnje i uznemiravanje od strane ljudi, pa se smatra da su upravo zbog saobraćaja, lova i izlova ribe i kanjoča u ranijem periodu, flamingosi prestali da dolaze na područje Solila.

Nakon preuzimanja upravljanja od strane JP Morsko dobro, uspostavljen je sistem pješačkih staza, zabranjen motorni saobraćaj, te suzbijen krivolov, čime se spriječilo kretanje ljudi van definisanih koridora, a što je zasigurno doprinijelo povratku ovih elegantnih ptica.

Flamingosi često traže velika područja morskih plićaka, a očigledno u moru ispred Solila za njih ima dovoljno hrane. Vjerujemo da će, usled dobrog upravljanja ovim zaštićenim područjem, flamingosi ponovo biti redovni gosti Solila.

 

solila flamngos resize 1

flam resize

5258949 flamingosi 1 ff

 

Vlada dala saglasnost na raspodjelu dobiti od 2,5 miliona za 13 kapitalnih projekta Javnog preduzeća

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ostvarilo je u 2019. godini dobit od 2.542.306,86 €. Nakon što je Upravni odbor usvojio Odluku o raspodjeli te dobiti, a Vlada Crne Gore dala saglasnost na istu, taj novac biće upotrijebljen za realizaciju 13 kapitalnih projekata za koje je Javno preduzeće završilo projektnu dokumentaciju tokom 2020. godine.

Jedan od najznačajnijih projekta koji će se finansirati iz ovih sredstava realizovaće se u Ulcinju - uređenje Velike skele I iznosiće 835.000 €. Ovaj projekat obuhvata popločavanje velikog trga, u površini od 4.600 m2, zatim postavljanje javne rasvjete, sadnju zelenog pojasa uz stijene i postavljanje urbanog mobilijara, te organizaciju amfiteatra - prostora za gradske manifestacije.

U Tivtu će 350.000 € biti uloženo u izgradnju prve faze pješačke staze na relaciji Lepetane- Sv. Roko. Novac će biti upotrijebljen i za uređenje šetališta u budvanskom naselju Pržno, i to u iznosu od 208.000 €, dok će za drugu fazu uređenja trga i šetališta u Sutomoru biti uloženo 200.000 €, pored već opredjeljenih 425.000 € za prvu fazu čija je realizacija u toku.

Od predviđenog novca biće finansirana i treća faza uređenja gradskog parka u Budvi u iznosu od 75.000 €, odnosno popločavanje pješačkih staza u samom parku na Slovenskoj obali. Za izgradnju II faze šetališta na Jazu planirano je 240.000 €. Za vanredne i hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama opredijeljeno je dodatnih 81.000 €.

Za rekonstrukciju i nadzor objekata obalne infrastrukture od javnog interesa pristaništa i privezišta predviđena su sredstva u iznosu od 180.00 €.

Za izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze Albatros - Rt Đerane opredijeljeno 150.000 eura. Takođe, za izvođenje radova na nastavku izgradnje parapetnog zida na lokaciji Borova šuma ispod bivšeg hotela "Galeb", izdvojeno je 141.000 eura.

Za izradu administrativnog objekta na desnoj obali rijeke Bojane za potrebe Javnog preduzeća i ostalih državnih institucija izdvojeno je 170.000 €.

Raspodjelom dobiti iz minulog perioda, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nastavlja aktivnosti sa izgradnjom kapitalnih projekata od javnog interesa, koji će trajno unaprijediti sadržaje na obalnoj infrastrukturi u cilju integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore.

Reagovanje na tekst objavljen dana 13. oktobra 2020. godine u Dnevnom listu “Dan” pod nazivom “Dekan sakrio 52.800,00 €, tender dobio nezakonito”

Imajući u vidu da smo pitanja iz vaše redakcije dobili u ponedeljak 12. oktobra u 12.13 sati, te da je bilo potrebno pribaviti informaciju o postupku javne nabavke od nadležne službe u Javnom preduzeću, smatramo da je bilo minimum korektno sačekati odgovor od Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, a sve u cilju cjelovitog i istinitog informisanja javnosti i plasiranja tačnih činjenica u vašem tekstu.

Naime, u članu 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019) jasno stoji:
Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

4) privredni subjekat je privredno društvo, preduzetnik, ustanova i drugo pravno i fizičko lice koje na tržištu nudi robu, usluge i/ili radove;
Iz navedenog je jasno da fizičko lice može da učestvuje u predmetnom postupku.

Preostale ponude nijesu bili ispravne, što je konstatovano od strane Komisije za otvaranje ponuda, a detaljan opis svih dostavljenih ponuda sadržan je u Obavještenju o ishodu javne nabavke broj 0204-2707/9 od 05.10.2020. godine, koje je u skladu sa zakonom i principom transparentnosti, objavljeno na Portalu javnih nabavki Crne Gore, na linku:


http://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/displayNotice.html?id=134382&type=InvitationPublicProcure

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates