Sopštenje o monitoring posjeti projektu “PORTODIMARE”

Na inicijativu Kancelarije za evropske integracije Vlade Crne Gore, danas je u prostorijama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom odrzan sastanak na kojem je obavljena kontrola stepena realizacije aktivnosti “PORTODIMARE” projekta. Sastanku su prisustvovali Miloš Marković i Milena Iličković iz Kancelarije za evropske integracije, koji su zaduženi za praćenje realizacije projekata u okviru Jadransko-Jonskog transnacionalnog programa – Interreg ADRION i direktor Javnog preduzeća Predrag Jelušić sa saradnicima.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u okviru ovog programa sprovodi Interreg ADRION “PORTODIMARE” (GeoPORtal of TOols & Data for sustainable Management of coAstal and maRine Environment - Geoportal alatki i podataka za održivo upravljanje životnom sredinom obale i mora) projekat koji ima za cilj kreiranje zajedničke platforme (Geoportala) za podatke, informacije i alatke fokusirane na obalno i morsko područje Jadransko-Jonske regije, integrišući postojeće baze podataka, portale i alatke razvijene u prethodnim projektima finansiranim od strane EU (SHAPE, ADRIPLAN i sl.).

Tokom ove monitoring posjete (kontrole stepena realizacije projekta) su predstavljene aktivnosti koje je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom do sada realizovalo u okviru “PORTODIMARE” projekta. Nakon toga se diskutovalo o realizovanim projektnim aktivnostima, budžetu, finansijskim izvještajima, ciljnim grupama, postignutim rezultatima kao i aktivnostima koje treba realizovati u narednom periodu. Na samom kraju sastanka predstavnici Kancelarije za evropske integracije i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobro su izrazili obostrano zadovoljstvo postignutim rezultatima kao i spremnost za nastavak saradnje.

 

IMG 1846

Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 27. do 29. avgusta pokazali su da je na 91% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 9% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 15 voda je bila odličnog K1 kvaliteta, dok je na jednom kupalištu bila klase K2. U Baru, od ukupno 13 kupališta, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 10 kupališta, dok je na 3 kupališta voda bila klase K2. Na svih 26 kupališta u opštini Budva voda je bila odličnog kvaliteta K1, a ista situacija je bila u Tivtu, gdje je kvaliteta vode bio K1 klase na svih 9 kupališta. U opštini Kotor, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 zabilježen je na 13 kupališta, a na 2 kupališta voda je bila kvaliteta K2. Analize kvaliteta morske vode u Herceg Novom pokazale su kvalitet K1 na ukupno 18 kupališta, dok je na 3 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Raspisan Javni poziv za projektovanje II faze rekonstrukcije šetališta na Jazu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je dana 07.08.2019. raspisalo javni poziv za Izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za fazu II rekontrukcije šetališta na Jazu.

Zahvat projektovanja obuhvata prostor od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijevor I do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijevor I (sektor 42 po PPOP). Ukupna dužina šetališta iznosi cca 226 metara, a obuhvata površinu od 1050 m2. Uporedo sa projektnom dokumentacijom radiće se i Elaborat za procjenu uticaja na životnu sredinu.

Podsjećamo da je dana 17.07.2019. raspisan javni poziv za izvođenje radova na uređenju postojeće pješačke staze u zaleđu plaže Jaz (faza I) u dužini od 375 metara, na dijelu katastarske parcele 553 i 96 sve K.O. Prijevor I. Kroz ovaj posao planirano je izvođenje radova na popločavanju, opremanju i hortikulturnom uređenju te staze, kao i radova na popravci stubova javne rasvjete.

Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji I faze koja se planira na jesen tekuće godine iznosi 180.000,00 €, dok je za projektovanje II faze planirano 20.000 €. Po izradi projektne dokumentacije, radovi na rekonstrukciji II faze se mogu očekivati na proljeće naredne godine.

 

Jaz 7

Saopštenje za javnost povodom posjete predstavnika Ministarstva turizma i životne sredine i Nacionalne agencije za primorje iz Albanije

Na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas su posjetili predstavnici Ministartva za turizam i životnu sredinu i Nacionalne agencije za primorje iz Albanije. Povod posjete bilo je interesovanje albanske Agencije za model integralnog upravljanja zonom morskog dobra po kojem funkcioniše JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Današnjem sastanku su prisustvovali predsjednik Upravnog Odbora Javnog preduzeća Dževdet Cakuli, direktor Predrag Jelušić sa saradnicima, genralni direktor direkotrata za razvoj turistićke destinacije i turističku infrastrukturu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ćazim Hodžić i Ertenka Cabej iz Ministarstva turizma i životne sredine Albanije i predstavnici Nacionalne agencije za primorje Albanije Ledion Lako i Gantiana Troplini.

Direktor Jelušić je upznao prisutne sa načinom upravljanja i organizacijom JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na osnovu važeće zakonske legislative, od njegovog osnivanja do danas. Interesovanje gostiju posebno se odnosilo na osnov funkcionisanja ovog Javnog preduzeća od samog osnivanja, način finansiranja, investiciona ulaganja i održavanje čistoće u zoni morskog dobra. Predsjednik Upravnog odbora Dževdet Cakuli je upoznao prisutne da je zona morskog dobra definisana Zakonom o morskom dobru i da je nadženost preduzeća uređenje i unapređenje zone morskog dobra, odnosno održivo upravlajnje plažama, lukama od lokalnog značaja, obalnom infrastrukturom i zaštićenim područjima na obali.

 

IMG 6038

SAOPŠTENJE - KVALITET VODE 31.07. - 04.08.2019.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 31. jula do 04. avgusta pokazali su da je na 85% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 15% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 15 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na jednom kupalištu bila klase K2. Kvalitet morske vode K1 bio je na 11 kupališta u Baru, dok je na 2 kupališta kvalitet bio klase K2. U Budvi je, od ukupno 26 kuplišta, kvalitet K1 bio na 23 lokacije dok je na preostale 3 bio kvalitet klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode u Tivtu, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 7 kupališta, dok je na 2 kupališta voda bila klase K2. U opštini Kotor od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 zabilježen na 12 kupališta, a na 3 kupališta voda je bila kvalitet K2. Analize kvaliteta morske vode na obali Herceg Novog pokazale su kvalitet K1 na ukupno 17 kupališta, dok je na 4 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Uređenje pješačke staze na Jazu i rekonstrukcija šetališta u Pržnom

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dana 17.07.2019. raspisalo je poziv za izvođenje radova na uređenju pješačke staze u zaleđu plaže Jaz u dužini od 375 metara, što podrazumijeva izvođenje radova na popločavanju, opremanju i hortikulturnom uređenju te staze, kao i radove na popravci stubova javne rasvjete.

Pored navedenog, na ovom potezu planirana je i popravka i postavljanje klupa i kanti za otpatke.

Takođe, dana 02.08.2019. godine, objavljena je Tenderska dokumentacija za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Pržnom, i to od zapadnog kraja hotelskog kompleksa "Maestral" do istočnog kraja plaže Pržno u dužini cca 270 metara sa izradom elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu (ukupna površina projektovanja 1420 m2).

Namjera Javnog preduzeća je okončanje administrativnog dijela- postupaka javne nabavke u toku ljetnjih mjeseci, kako bi radovi na uređenju zone morskog dobra na teritoriji opštine Budva bili započeti na jesen. Na ovaj način bi se omogućilo da navedeni lokaliteti dobiju novi, moderan izgled i u novom ruhu budu spremni za sledeću i svaku narednu ljetnju turističku sezonu.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates