POČELA SANACIJA PLAŽE “BIJELA VILA”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je preko izabranog ponuđača, preduzeća “Đokić group”iz Bara, u četvrtak 23.01.2020. godine, počelo radove na sanaciji jedne od najpopularnijih plaža u Herceg Novom – plaže “Bijela Vila” na Škveru (poznata kao bivša plaža “Boka”).

Tenderskom dokumentacijom i zaključenim ugovorom sa izvođačem, predviđeno je da se izvrši “presvlačenje” novog sloja armiranog betona na cijeloj površini plaže, odnosno na površini od oko 1.000m2, potom šalovanje, armiranje i betoniranje odlomljenih ugaonih djelova betona na dva mjesta na plaži. Takođe, biće učvršćena, sanirana i ofarbana metalna ograda na oba ulaza na plažu, sanirane otvorene rupe na ploči kabina, očišćenje kabine i postavljeni drveni zastori na ulazima. Na kraju će se raditi završno fasadno premazivanje kompletne fasade objekta, uključujući i postojeći čvrsti ugostiteljski objekat. U sklopu radova biće rekonstruisan i vraćen stari natpis sa imenom plaže.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je za ovaj posao predvidjelo 29.500€, a radovi bi trebalo da budu završeni najkasnije za 20 dana.

Osim u funkciji kupališta, lokalitet “Bijela vila” u budućnosti može biti namjenjen za postavljanje info punkta Turističke organizacije Herceg Novi i druge turističke sadržaje za vrijeme ljetnje sezone.

 

83096690 180052763060825 8305007707123875840 n

84093626 661804807895269 6128838174417354752 n

POČELO POPLOČAVANJE STAZE NA JAZU

Nakon završetka zemljanih radova i uklanjanja viška betonskih površina, te postavljanja vodovodne i telekomunikacione mrže u podnožju pješačke staze duž plaže Jaz, ove sedmice su počeli radovi na njenom popločavanju. Trenutno se poločava potez dug 380 metara od hotela “Posejdon” do kuće porodice Kunjić, što ujedno predstavlja I fazu izgradnje staze.

Popločavanje se vrši prefabrikovanim betonskim pločama u boji terakote, debljine 6 cm, sa podužnim rigolama i ivičnim trakama. Kompletno uređenje staze podrazumjeva i rekonstruisanje postojećeg obalnog zida prema plaži, postavljenje urbanog mobilijara (klupe za sjedenje i kante za otpatke) i stubića za spječavanje ulaska vozila, a planirano je i hortikulturno uređenje staze.

Pri kraju radova biće rekonstruisani stubovi javne rasvjete, ugrađene dvostruke lire i postavljena led tehnologija.

Izvođač radova na ovom poslu je “Incom” d.o.o. iz Podgorice, a rok za završetak radova je februar 2020. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je za ovaj posao opredjelilo 150.000,00 €, dok je za nove stubove javne rasvjete ugovoreno dodatnih 12.000,00 €.

Trenutno je u toku projektovanje II faze izgradnje pješačke staze dužine 226 metara, od kuće porodice Kunjić do ušća rijeke na zapadnom kraju plaže Jaz.

 

jaz poplocavanje 2

JP Morsko dobro uplatilo sredstva za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Budvi i Ulcinju

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je donijelo odluku da sredstva opredjeljena za izradu propagandnog materijala u 2019. godini, dodjeli ustanovama za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Budvi i Ulcinju.
Sredstva su usmjerena “Udruženju roditelja djece sa smetnjama u razvoju – Pravo na život” iz Ulcinja, Javnoj ustanovi “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” iz Budve. Dio sredstava je opredjeljen i za lica smanjene pokretljivosti i roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, koji su se uz medincinsku dokumentaciju, obratili Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom.
Ovakvom odlukom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom daje doprinos za unapređenje života u društvenoj zajednici u jednom od najznačajnih segmenata društva, daje mogućnost i šansu licima sa posebnim potrebama za ravnopravno sudjelovanje u životu društvene zajednice.

Potpisan Sporazum o finansiranju uređenja obale za potrebe prvog akvarijuma u Crnoj Gori između JP Morsko dobro i Instituta za biologiju mora iz Kotora- JP Morsko dobro daje 80.000,00 €

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i direktor Instituta za biologiju mora iz Kotora Mirko Đurović potpisali su danas Sporazum o finansiranju uređenja dijela obale ispred budućeg javnog akvarijuma.

U skladu sa Planom korišćenja sredstava, JP za upravljanje morskim dobrom opredjeljuje ukupno 80.000,00 € koje će donirati iz dva dijela, odnosno po 40.000,00 € u 2019. i 2020. godini. Sporzumom je definisano da se ova sredstva namjene za izgradnju interaktivnog parka i uređenje dijela obale u okviru budućeg akvarijumskog kompleksa u dvorištu Instituta za biologiju mora.

Nakon potpisivanja Sporazuma o donaciji, direktor Instituta Mirko Đurović je izrazio zadovoljstvo što JP za upravljanje morskim dobrom podržava rad te institucije u svim segmentima, te istakao da je ova donacija ujedno potvrda dugoročne dobre saradnje i značajna podrška otvaranju prvog javnog akvarijuma u Crnoj Gori - “Bokaquarium”.

Direktor JP za upravljanje morskim dobrom Predrag Jelušić je istakao da preduzeće i Institut za biologiju mora imaju izgrađen dugogodišnji partnerski odnos kroz uspješnu realizaciju brojnih nacionalnih i međunarodnih projekata, te da će JP Morsko Dobro biti jedan od aktivnih učesnika u realizaciji projekata “Bokaquarium”, koji će pored edukativnog karaktera imati važno mjesto u turističkoj ponudi opštine Kotor i cijele Crne Gore.

Otvaranje prvog javnog akvarijuma u Crnoj Gori planirano je krajem maja 2020. godine. Nosilac cjelokupnog projekta je Institut za biologiju mora iz Kotora, a pored JP za upravljanje morskim dobrom, značajnu podršku je obezbjedilo Ministarstvo poljoprivrede i održivog razvoja i Ambasada Norveške u Crnoj Gori kao najveći donator.

 

foto potpisivanje sporazuma IBM

Počinje projektovanje II faze šetališta na Jazu, radovi na I fazi izgradnje biće završeni u martu 2020.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je zaključilo ugovor sa d.o.o. „Civil Engineer“ iz Podgorice za projektovanje II faze šeatlišta duž budvanske plaže Jaz.

Predmet Ugovora je izrada Idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta na Jazu od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijevor I do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijevor I (sektor 42 po PPOP) u dužini od cca 226 metara. Ukupna površina projektovanja iznosi 1050m2.

Rok za zavšetak Idejnog rješenja je 40 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, a
rok predaje Glavnog projekta 80 kalendarskih dana od dobijanja saglasnosti na Idejni projekat od strane Glavnog gradskog arhitekte.

Ukupna vrijednost projektovanja iznosi 15.550,00 eura, dok je Planom sredstava Javnog preduzeća za 2020. godinu predviđeno 208.000,00 € za rekonstrukciju i poločavanje II faze.

Podsjećamo da su krajem oktobra počeli radovi na uređenju i popločavanju I faze izgradnje šetališta na Jazu dužine cca 380 metara od plaže hotela “Posejdon” do kuće porodice Kunjić. Radovi na prvoj fazi izgradnje biće završeni u martu 2020. godine, a vrijednost ovih radova iznosi 150.000,00 €.

PROJEKTUJE SE ŠETALIŠTE U PRŽNOM

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je zaključilo ugovor sa d.o.o. „Civil Engineer“ iz Podgorice za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Pržnom.

Projektnim zadatkom obuhvaćen je zahvat od zapadnog kraja hotelskog kompleksa "Maestral" do istočnog kraja plaže Pržno, u dužini cca 270 metara, na djelovima katastarskih parcela 1931, 1931/2 i 909/2 K.O. Sveti Stefan (sektor 46 PPOP). Ukupna površina projektovanja iznosi 1.420 m2. Uz projektnu dokumentaciju, projektant je obavezan da izradi Elaborat za procjenu uticaja na životnu sredinu.

Rok za zavšetak Idejnog rješenja je 40 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, a
rok predaje Glavnog projekta 80 kalendarskih dana od dobijanja saglasnosti na Idejni projekat od strane Glavnog gradskog arhitekte.

Ukupna vriednost projektovanja iznosi 9.200,00 eura
Cijeneći važnost učešća loklanog stanovništa u ovoj fazi realizacije projekta, prvi nacrti Idejnog rješenja biće blagovremeno prezentovani mještanima naselja Pržno i zainteresovanoj stručnoj javnosti.

 

Przno

Održan okrugli sto na temu „Organizacija priobalnog pomorskog saobraćaja i način organizacije vezova“

U organizaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u Budvi je danas održan okrugli sto pod nazivom „Organizacija priobalnog pomorskog saobraćaja i način organizacije vezova “.

Cilj okruglog stola bio je razmatranje pitanja od važnosti za odvijanje linijskog pomorskog saobraćaja u Crnoj Gori i definisanje adekvatanog načina organizacije davanja na korišćenje.

Uvodne prezentacije održali su predstavnici Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo iz JP za upravljanje morskim dobrom Tina Tičić i Irena Maslovar, dok su iskustva iz domena priobalnog saobraćaja u Republici Hrvatskoj predstavili profesori sa Fakulteta za pomorstvo iz Splita, Ranka Petrinović i Nikola Mandić, a potom i direktorica Agencije za obalni linijski promet u Splitu, Paula Vidović.

Na današenjem okruglom stolu učestvovali su i predstavnici Udruženja brodara Crne Gore koji su svojim praktičnim iskustvom ukazali na način odvijanja priobalnog sobraćaja na crnogorskom primorju. Pored predstavnika relevatnih državnih i lokalnih institucija u Crnoj Gori koje se bave pitanjima priobalnog saobraćaja, prezentaciji su prisustvovali zainteresovani građani koji se bave lokalnim ribarstvom.

Nakon razmjene iskustava i diskusija, zaključeno je da djelatnost prevoza turista/putnika u priobalnom pomorskom saobraćaju u Crnoj Gori, treba u prvom redu unaprijediti kroz uspostavljanje regulatornog i organizacionog okvira.

 

okrugli pomorski

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates