Reagovanje UO JPMD

Povodom medijskih natpisa koji su objavljeni nekoliko dana prije održavanja sjednice Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, kao i na dan održavanja same sjednice, a vezano za davanje u zakup plaže Ploče, Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore daje sljedeće reagovanje:

Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore najoštrije osuđuje netačne i tendenciozne medijske natpise, kao i upućivanje dopisa neprimjerenih sadržaja koji očigledno imaju za cilj vršenje pritiska na donosioce odluke u vezi davanja u zakup plaže Ploče.

Upravni odbor posebno osuđuje pisanje medija koji na ovaj način unaprijed insinuiraju nečiju krivičnu odgovornost i komentarišu stavove članova Upravnog odbora po tački dnevnog reda za koju Odluka još nije usvojena.

Članovi Upravnog odbora Javnog preduzeća su samostalni u odlučivanju po tačkama dnevnog reda koje se nađu na sjednicama.

Upravni odbor će u ovom pravno kompleksnom predmetu donijeti odluku savjesno i u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom, kada se za to steknu uslovi, uvažavajući da je sudski postupak u toku.

Saglasno Statutu Javnog preduzeća i Poslovniku o radu Upravnog odbora, zainteresovana lica imaju mogućnost prisustva sjednici Upravnog odbora, a što je u konkretnom predmetu jedna od zainteresovanih stranaka ostvarila na 2. Sjednici Upravnog odbora održanoj 16. aprila 2019. godine, na osnovu ličnog zahtjeva.

S tim u vezi, Upravni odbor cijeni da je gore navedeno jedini način da se iznesu svi pravno valjani argumenti koji se mogu sagledati kao relevantni u postupku odlučivanja – nikako putem medijskog ili bilo kojih drugih vidova pritisaka.

Slovenački ornitolog Borut Štumberger u posjeti Solilima

U pratnji poznatog slovenačkog ornitologa Boruta Štumbergera, oko dvadesetak ljubitelja posmatranja ptica, pretežno iz Švajcarske, ovog vikenda posjetili su i rezervat prirode Solila. Mnogi od njih na ovom lokalitetu su bili prvi put i prenijeli izuzetno pozitivne utiske o Solilima i vrstama ptica koje su vidjeli.

Ornitolog Štumberger, koji je na Solilima boravio prije više godina, pohvalio je uloženi rad na unapređenju uslova u rezervatu o čemu namjerava da napiše i članak za stručne krugove čime će preporučiti rezervat prirode Solila kao važnu destinaciju za posmatranje ptica u Crnoj Gori.

 

borut i ornitolozi na solilima

Uskoro Javni poziv za rekonstrukciju I faze obalne zone, trga i šetališta u Sutomoru

Cjelokupan projekat uređenja Sutomora vrijedan 5,2 miliona eura

 

U Upravi javnih radova Crne Gore danas je održan sastanak na temu raspisivanja Javnog poziva za izbor izvođača radova na rekonstrukciji I faze obalne zone, trga i šetališta u Sutomoru Sastanku su prisustvovali direktor Uprave javnih radova Rešad Nuhodžić, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević i direktor JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić sa saradnicima. Predstavnici JP za upravljanje morskim dobrom danas su Upravi javnih radova dostavili kompletnu tehničku dokumentaciju projekta uređenja Sutomora koju je izradilo ovo preduzeće, kao preduslov za raspisivanje Javnog poziva.

Prva faza podrazumjeva izgradnju trga i dijela šetališta na kojem su predviđene ugostiteljske terase, koje kroz ovaj projekat treba da dobiju unificiran i sveden izgled, sa konstrukcijama od lakih materijala i diskretnih boja. Popločavanje trga i šetališta vršiće se prema projektnoj dokumentaciji kvalitetnim kamenim pločama bijele boje.

Za I fazu, od ukupno IV faze rekonstrukcije, planiran je iznos od preko 1 milion eura, od čega je JP za upravljanje morskim dobrom izdvojilo 425.000,00 €, dio sredstava izdvojila je Opština Bar i dio sredstava Uprava javnih radova, koja će biti nosilac projekta. Očekivanja su da radovi na I fazi rekonstrukcije Sutomora krenu već od jeseni.

Vrijednost cjelokupnog projekta, odnosno radova kroz sve IV faze, procjenjen je na 5,2 miliona eura.

 

05

04323332

Tamponira se prilazni put u zaleđu Velike plaže

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je juče potpisalo Ugovor sa izvođačem radova „Vučetić Vip“ d.o.o. iz Bara za tamponiranje prilaznog puta u zaleđu Velike plaže u Ulcinju, konkretno na katastarskim parcelama 137/1, 138/1 i 10009, sve K.O. Donji Štoj.

Ovaj posao će obuhvatiti pripremne radove koji podrazumjevaju mašinsko ravnanje podloge postojećeg puta u zaleđu Velike plaže u dužini od 810 metara i širine 5 metara, zemljane radove koji predviđaju uklanjanje šiblja, pročišćavanje postojećih atmosferskih kanala na tri mjesta (sa obije strane puta), u dužini od po 10m i na kraju asfaltiranje.

Rok za izvršenje ugovorom definisanih obaveza je petnaest kalendarskih dana od dana uvođenja u posao izabranog ponuđača.

Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi 14.083, 19 €.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates