07 jun 2017

U BUDVI ODRŽANA INFO RADIONICA- PROJEKAT „CoRE“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je učestvovalo na Info radionici koja je za cilj imala predstavljanje opreme koju su Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS), Hrvatski hidrografski institut iz Splita (HHI) i Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje (IMP) obezbijedili sredstvima EU/IPA projekta „CoRE“.


Radionica su otvorili mr Luka Mitrović, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Vinka Kolić, direktorica Hrvatskog hidrografskog instituta. Oni su, ovom prilikom, potpisali Sporazum o razmjeni podataka između ZHMS i HHI, a učesnike radionice informisali o performansama nove opreme i podacima koje ta oprema može da proizvede. U pitanju je sljedeća oprema u vrijednosti većoj od 250.000,00 eura:


- Side Scan Sonar (HHI);
- Multibeam Echosounder (ZHMS);
- Multi-parameter probe (IMP).


Projekat „CoRE“ je EU/IPA projekat iz komponente II, mjera 1.1. Zajedničke mjere za zaštitu životne sredine, prirode i kulturne baštine. Opšti cilj projekta je doprinos poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočnog dijela Jadrana,
dok su specifični ciljevi izrada nove nautičke karte sa ažuriranim hidrografskim mjerenjima i preporukama na osnovu ovih istraživanja, a koji se odnose na promjene obalne linije u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori, pod uticajem obalnih procesa kao što su erozije i jačine udara talasa, te edukacija i informisanje svih subjekata uključenih u projekat, kao i kranjih korisnika o karakteristikama morskog dobra (sa naglaskom na obali) i održivoj litoralizaciji u
rekograničnom području. 

Javno preduzeće na radionici je učestvovalo prezentacijom na temu "Značaj podataka rezultata istraživanja na projektu CoRE za JP Morsko dobro". Cilj učešća u ovom projektu je je da obezbijedi dostupnost i razmjenu podataka za potrebe zaštite i očuvanja obale, raspolaganje podacima dobijenih projektom i ostalih poslova u okviru redovne saradnje Javnog preduzeća i ZHMS.


Okrugli sto na kome će se prezentovati podaci dobijeni mjerenjima u prethodnom periodu (trenutno u fazi obrade) planira se za kraj septembra.

 

07061 07062

07063 07064

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates