11 avgust 2017

Ponovljena analiza kvaliteta morske vode na Maloj plaži u Ulcinju

Kako je prema poslednjim rezultatima analize kvaliteta morske vode od 02. i 03. avgusta 2017. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom od Instituta za biologiju mora dobilo podatke da je na Maloj plaži u Ulcinju voda bila van propisanog kvaliteta, Javno preduzeće je obavijestilo nadležne inspekcijske organe o stanju kvaliteta vode na ovom kupalištu, I zatražilo hitnu inspekcijsku kontrolu predmetne lokacije, dok je korisnik istakao crvenu zastavicu nakupalištu.

Institut za biologiju mora je nastavio sa analizom uzoraka morske vode sa ove lokacije, a danas je Javno preduzeće dobilo podatak da je kvalitet vode na Maloj plaži u granicama propisanih vrijednosti. Međutim, iz razloga predostrožnosti , iz Javnog preduzeća obavještavamo javnost da se od strane Instituta za biologiju mora nastavlja procedura analize uzoraka sa Male plaže, o čemu ćemo blagovremeno informisati javnost.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates