11 septembar 2017

Organizovana radionica povodom početka izrade Strategije održivog upravljanja plažama

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore organizovalo je danas u Budvi »kick off« radionicu povodom početka izrade Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori.

Za izradu Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori, Javno preduzeće je nakon sprovedenog tenderskog postupka izabralo konzorcijum koji čine "Hotelsko i destinacijsko savjetovanje" iz Zagreba, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, "Urbanistički institut Hrvatske" doo i "Proficiscor" doo iz Zagreba.

Cilj radionice bio je da pored prezentacija rada, metodologije i dinamičkog plana izrade strategije, podstakne aktivno učešće predstavnika relevantnih institucija koje učestvuju u kreiranju turističke ponude Crne Gore, a koji će sa aspekta rada svojih institucija dati doprinos za uspješnu izradu navedene strategije.
Nakon uvodnog izlaganja direkotra Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predraga Jelušića, predstavnika Službe za održivi razvoj morskog dobra i predstavnika Konzorcijuma zaduženog za izradu strategije, aktivno učešće u diskusiji imali su i predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva pomorstva i saobraćaja, Lučke kapetanije, direktori lokalne turisticke organizacije Ulcinj i Tivat, Privredne komora Crne Gore, Udruzenja turizma i ugostiteljstva, Udruzenja lici sa hendikepom, Uprave za inspekcijske poslove, kao i zainteresovani predstavnici građana.

Strategija u svojim rješenjima treba da se fokusira na uspješne prakse i inoviranje postojećeg modela upravljanja plažama, a sve kako bi se obezbijedila kvalitetna turistička ponuda, konkurentna sličnim destinacijama u Mediteranu i u skladu sa dugoročnom vizijom turističkog razvoja Crne Gore.
Rok za izradu Strategije održivog upravljanja plažama je januar 2018. godine, ali prve smjernice se očekuju već u novembru i decembru tekuće godine, kada će javnost ponovo imati priliku da ocjeni dotadašnji rad i da da sugestije, aktivno ušestvujući u javnim raspravama i radionicama.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates