16 novembar 2017

Održana završna konfernecija projekta „CORE“

U hotelu “Spledid” u Budvi juče je održana završna konfernecija projekta „CORE“, koji predstavlja EU/IPA prekogranični projekat sa temom "Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoline i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore“. Projekat CoRE sprovode partnerske institucije u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Ukupna vrijednost dobijenih sredstva iznosi 569.876,39 eura.

Hrvatskom hidrografskom institutu iz Splita (kao funkcionalnom vodećem partneru i Sveučilištu u Dubrovniku – Institutu za more i priobalje (IMP). kao korisniku evropskih sredstava opredijeljen je iznos od 276.196,49 eura, a od toga 223.277,24 eura bespovratnih sredstava.
Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) i Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD). opredijeljen je iznos od 259.869,48 eura, a od toga 220.889,06 eura bespovratnih sredstava.

Na jučerašnjoj konferenciji predstavljeni su rezulati dosadašnjih istraživanja koja su podrazumjevala:

- Istraživanje i aktivnosti vezane za monitoring
- Monitoring morskih talasa na području Dubrovnika i delte Bojane
- Monitoring morskih struja na području delta Neretve i delte Bojane
- Određivanje veličine litoralne zone delta Neretve i područja Dubrovnika, područja delte rijeke Bojane i područja Sutomorske plaže i plaže Mogren
- Istraživanje bioloških komponenti na predmetnim područjima

Istraživanja su podrazumjevala između ostalog i hidrografska, biološka i hemijska istraživanja zbog evidentnih erozija plaža Sutomore i Mogren i alovijalnih promejna na delti rijeke Bojane.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore kroz ovaj projekat dobio je „Multi Beam“, koji mjeri dubinu mora na 500 metara sa preko 500 tačaka i obrađuje podatke koje će koristiti Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom za preporuke releventnim institucijama u Crnoj Gori.

 

s

 

Istraživačke aktivnosti u Crnoj Gori sprovedene su u periodu od 13. do 23. marta 2017. Tim ZHMS-a je za ove aktivnosti koristio novonabavljeni multibeam sistem iWBMSe kao i ostalu hidrografsko-okeanografsku opremu sa kojom raspolaže. Istraživačke aktivnosti su uključivale premjer plaža Mogren (Budva), Sutomore i ušća rijeke Bojane, te postavljanja uređaja za mjerenje parametara morskih struja i talasa.
Na konferenciji su govorili mr Luka MITROVIĆ, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Vinka KOLIĆ, direktorica Hrvatskog hidrografskog instituta , Luka ĆALIĆ iz Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Marko MLINAR, iz Hrvatskog hidrografskog institut , Nikša GLAVIĆ iz Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, Goran BAROVIĆ, dekan Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Radoslav ĆOSO, saradnik na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi, Vasilije BUŠKOVIĆ,iz Agancije za zaštitu prirode i životne sredine.

Gost na konfenrenciji bio je i Loris RAK, marine domain-law ekspert koji je prezentovao brošuru “Morsko dobro u republici Hrvatskoj i Crnoj Gori”, koja je izrađena za potrebe projekta CoRe.

 

DSC 0009

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates