01 decembar 2017

Saopštenje za javnost povodom sastanka predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa predstavnicima Opštine Ulcinj

Direkotor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i predsjednik Upravnog odbora Javnog preduzeća Dževdet Cakuli sa saradnicima održali su radni sasatank sa predsjednikom Opštine Ulcinj Nazifom Cungu danas u Ulcinju.

Teme sastanka odnosile su se na redovne i investicione aktivnosti koje će Javno preduzeće sprovesti do kraja tekuće godine na teritoriji opštine Ulcinji, kao i na aktivnosti koje su Planom korišćenja sredstava Javnog preduzeća predviđene za 2018. godinu.

Do kraja tekuće godine planirana je izrada Glavnog projekta izgradnje rampe-navoza za izvlačenje čamaca na Maloj plaži na dijelu ispred katastarske parcele 3575 K.O. Ulcinj, realizacija II faze revitalizacije Borove šume, recenzija Studije za pripremu izmjena Glavnog projekta lučice Kacema, a biće i raspisani pozivi za nastavak izrade parapetnog zida i izmjestanje javne rasvjete od bivšeg hotela „Galeb“ prema hotelu „Albatros“ u zahvatu Urbanističkog projekta za lokalitet hotela „Galeb“, Opština Ulcinj, odnosno i nastavak izgradnje javne rasvjete u dužini od 230m na dionici Rt Đerane – Opština Ulcinj.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ove godine opredjelilo je i 200.000 eura učešće u projektu izvođenja radova na uklanjanju viška materijala iz desnog rukavca rijeke Bojane u sardanji sa Upravom za vode i Direkcijom javnih radova.

U 2018. godini očekuje se izgradnja navoza za izvlačenje čamaca na Maloj plaži, izrada Studije izvodljivosti za regulisanje otpadnih voda na obalama riejke Bojane, izrada projekta za trim stazu od hotela „Albatros“ do Rta Đerane, realizacija IV faze ograđivanja dina na Velikoj plaži postavljanje zaštitnih ograda i pasarele.
Na današnjem sastanku poseban akcenat stavljen je na sprovođenju mjera u cilju rješavanja problema nastalog oko valorizacije lokaliteta Pinješ (nekadašnji hotel Jadran) i na prevazilažnje aktuelnog problema vezanog za Port Milenu. Na sastanku je bilo riječi i o zajedničkim aktivnostima na čišćenju zaleđa Velike plaže i suzbijanju divlje gradnje na obalama rijeke Bojane.

U toku je izrada Akcionog plana za saniranje deponija u zaleđu Velike plaže, čiju realizaciju očekujemo početkom 2018. godine, Vezano za navedno, početkom godine će biti održana i velika akcija čišćenja ovog područja uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma, Javnog preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Opštine Ulcinj, nevladinih organizacija i svih relevantnih subjekata od važnosti za podizanje ekološkog standarda i održavanja komunalnog reda. Cilj ovakve akcije biće i izrada prezentacije koja će dati smjernice za buduće održavanje i uređenje ovog vrijednog područja u ulcinjskoj opštini, zaključeno je na sastanku.

 

DSC 0354

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates