07 decembar 2017

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE IDEJNOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE OBALNE ZONE, IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE, TRGA I ŠETALIŠTA U SUTOMORU

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je održana prezentacija radne verzije idejnog projekta rekunstrukcije obalne zone i izgradnje trga, saobraćajnice i šetališta u Sutomoru, koju je po okončanoj tenderskoj proceduri izradio arhitektonski studio “AiM” iz Podgorice. Prezentaciji su pored predstavnika Javnog preduzeća prisustvovali predstavnici Opštine Bar, Ministarstva održivog razvoja i turizma- resora Glavnog državnog arhitekt, kao i predstavnici ugostitelja iz Sutomora i NVO “Za bolje i ljepše Sutomore”.

Svi učesnici prezentacije složili su se da je ponuđeno Idejno rješenje urađeno na kvalitetan način, posebno vodeći računa o racionalizaciji prostora na sutomorskoj obali. Svi subjekti složili su se oko rješenja za veliki trg na istočnom dijelu, koji je planiran da bude izgrađen sa zelenilom i podnim fontanama koje bi u ljetnjim mjesecima donijele osvježenje samom prostoru i posjetiocima, a koji sa druge strane, kada su fonatane ugašene pruža mogućnost održavanja kulturno-zabavnih manifestacija.

Zaključeno je i da je planirana saobrćajnica urađena u skladu sa Državnom studijom lokacije Sutomore, a čiji će režim saobraćaja uspostaviti nadležni organi Opštine Bar. Takođe, postignuta je saglasnost oko lokacije koja je namjenjena za postavljanje mobilijara za dječije igralište, a koja je predviđena tik uz Đuraševića potok.
Uvažavajući transparentnost pri izradi ovakvog projekta, koji je između ostalog ponudio vizuelno rješenje budućih ugostiteljskih terasa, u skladu sa sugestijama predstavnika građana i ugostitela iz Sutomora, donešeni su sledeći zaključci:

- Uniformisanost predviđenih ugostiteljskih terasa treba zadržati, shodno idejnom projektu;
- U budućem potupku davanja u zakup ugostiteljskih terasa, posebno će se voditi računa o objektima visoke kategorije ugostiteljstva, kao i o ugostiteljskim objektima koji imaju odobrenje za rad izdato od strane Opštine Bar;

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates