03 april 2018

Saopštenje za javnost povodom zaključenja Ugovora o izradi tehničke dokumentacije Idejnog rješenja i Glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i ovlašćeni predstavnik konzorcijuma “Civil Enginering” d.o.o. Podgorica i “Jawel Crna Gora” Aleksandar Laković zaključili su Ugovor o izradi tehničke dokumentacije, Idejnog rješenja i Glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Rafailovićima, na potezu od bivšeg hotela “Lahor” do kraja zahvata DUP-a Bečići.

Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 35.000,00 eura, a rok završetka tehničke dokumentacije, Idejnog i Glavnog projekta je početak jula 2018. godine.

Kroz proceduru javnih nabavki izabran je i revident samog projekta, a konkretne radove na uređenju i rekonstrukciji šetališta u ovom ribarskom naselju Javno preduzeće planira u 2019. godini.

 

Rafailovici 6 Radoje Jovanovic

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates