04 april 2018

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore poziva izabrane ponuđače da pristupe zaključenju Ugovora kako bi blagovremeno otpočeli sa radovima na organizaciji i satvljanju u funkciju kupališta za turističku sezonu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore poziva izabrane ponuđače po tenderu za zakup kupališta za 2018. Godinu, raspisanom shodno Izmjenama Plana objekata privremenog karaktera za period od 2016-2018 godine, da pristupe zaključenju Ugovora, kako bi blagovremeno otpočeli sa radovima na organizaciji i satvljanju u funkciju kupališta za turističku sezonu.

Poziv za organizaciju kupališta odnosi se i na dosadašnje korisnike morskog dobra da zakupljena kupališta stave u funkciju u svemu prema Uslovima za uređenje i opremanje kupališta koji su sastvani dio Ugovora o zakupu morskog dobra, najkasnije 1. maja 2018. godine.

Za zakup kupališta za koja na prethodnom tenderu nije bilo interesovanja ili je tenderska dokumentacija bila nepotpuna, Javno preduzeće će u najkraćem roku objaviti ponovljeni javni poziv.
Od ukupno 40 kupališta za koje je tokom marta sprovedeno javno nadmetanje, iz prethodno navedenih razloga tenderi će biti ponovljeni za budvansku plažu Pizana, dio plaže na Svetom Stefanu, djelove plaže u Buljarici, za desetak manjih kupališta u opštini Herceg Novi i nekoliko manjih kupališta u opštini Tivat.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates