11 april 2018

Počelo uređenje specijalnog rezervata “Tivatska Solila”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore počelo je sa proljećnim uređenjem specijalnog rezervata “Tivatska Solila” sa namjerom da ih učini ugodnijim za boravak sve većeg broja posjetilaca i ljubitelja prirode. Naime, pored svakodnevnog održavana rezervata i sanacije kula osmatračnica, trenutno su u toku radovi na osposobljavanju dodatnih štetačko-biciklističkih staza.

Ovi radovi, između ostalog, obuhvataju uređenje i sanaciju staze uz drugi glavni i četiri paralelna nasipa, čime će se omogućiti šetnja rezervatom u ukupnoj dužini od oko 2,5 km.

Nakon nivelacije terena i nasipanja staza, biće postavljene klupe za odmor, kante za otpatke i informativne table, a predviđeno je i da se izvrši sanacija mostova i rukohvata, te uklanjanje korovske vegetacije.
Za ove radove Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, putem javnog tendera, angažovalo preduzeće "Fidas" d.o.o. iz Podgorice, a ugovorena cijena radova iznosi 28.700,00 eura.

 

solila 2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates