16 maj 2018

Radovi na uređenju plaže "Pizana" u Budvi

U sklopu redovnih predsezonskih radova na uređenju nezakupljenih dijelova morskog dobra u opštini Budva, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je dana 14.05.2018. godine u
ranim jutarnjim časovima počelo sa radovima na ravnanju i uređenju plaže “Pizana”, u neposrednoj blizini Starog Grada u Budvi.

Nakon uklanjanja neprimjerenih metalnih konstrukcija od strane ranijeg korisnika, pristupilo se uklanjanju polomljenih i opasnih ostataka armirano- betonskih ploča i njihovo
odlaganje na bezbjedno mjesto, kao i planiranje i ravnanje cjelokupne plažne površine i platoa u neposrednom zaleđu. Ovi radovi prestavljaju samo prvu, interventnu fazu uređenja, dok će sveobuhvatniji
radovi biti naknadno izvedeni. Za navedene radove raspisan je javni tender.

Javno preduzeće smatra da će izvedeni radovi omogućiti korišćenje iste kao javne gradske plaže bez zakupa, na čemu će insistirati i dati svoj doprinos u vidu organizacije neophodnih sadržaja i
potrebnog plažnog servisa.

Predviđeni radovi završeni su 15.05.2018. godine, a izvođač radova na ovom poslu je preduzeće “Asfalt-beton gradnja”d.o.o. iz Podgorice sa kojim Javno preduzeće ima zaključen ugovor za
obavljanje ovakvih poslova u zoni morskog dobra.

Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 2.424,00 € sa PDV-om.

 

Stanje na terenu prije sanacije:

 

3131

412421

tgw2

 

Stanje na terenu nakon sanacije:

 

IMG b928b3eaada2f77b113d56586aad5867 V

IMG 26e96c0b37553a2ff777f80d83acaedf V

20180515 152255

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates