16 jul 2018

Reagovanje na tekst objavljen u dnevnom listu Dan (četvrtak, 12. jul 2018. godine, broj 6991)

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, je saglasno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, dana 18.05.2018. godine objavilo Oglas za prijem u radni odnos jednog izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, na radno mjesto Rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo.

Na raspisani Oglas prijavila se 1 (jedna) kandidatkinja i to:

1.Tina Tičić;

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, konstatovano je da je kandidatkinja Tina Tičić dostavila neophodnu dokumentaciju traženu u Oglasu.

Komisija je dana 04.06.2018. godine pristupila testiranju kandidata, i tom prilikom izabrala jedinu prijavljenu kandidatkinju Tinu Tičić.

 

Demanti na tekst objavljen u dnevnom listu „Dan“ br. 6991, u četvrtak 12. jula

 

Povodom teksta u dnevnom listu „Dan“ pod nazivom „Osuđena za milionsku pljačku postala funkcioner Morskog dobra“, na naslovnoj kao i strani 10., radi objektivnog i istinitog sagledavanja javnosti, neinformisanja i neistina koje su iznijete u pomenutom tekstu, trpeći zlonamjerne pokušaje narušavanja ugleda i časti, dajem sledeće demante.

Na oglas objavljen u dnevnim novinama „Dan“ i „Dnevne novine“, kao i sajtu i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, 18.05.2018. za radno mjesto „Rukovodilac službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo“ uz jasne uslove, javila sam se u regularnom i redovnom toku. Uz svu potrebnu dokumentaciju koja je dostavljena, nalazi se i dokument „Uvjerenje“ Osnovnog suda u Kotoru, izdato dana 17.05.2018. pod brojem 1359/2018 , čime nadležni organi jasno potvrđuju da se ne vodi nikakav krivični postupak protiv mene. Takođe je važno informisati javnost da tokom perioda nastalih aktivnosti zbog koje je procesuirana firma „Copyright“, nisam živjela niti radila u Budvi. Ispred postupka sam potpisana kao zastupnik pravnog lica koje je procesuirano , ne kao fizičko lice Tina Tičić, i apsolutno je netačno da pripadam bilo kojoj kriminalnoj grupi niti da sam ikada pripadala. Stoga navedeno nije moglo uticati na moja prethodna, niti sadašnja zaposlenja, gdje poslove obavljam savjesno i odgovorno.

 

 

Tina Tičić

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates