01 oktobar 2018

Pokrenut postupak utuženja korisnika objekata na rijeci Bojani za neizmirenu 2017. i 2018. godinu

Nakon što je JP Morsko dobro sredinom avgusta pokrenulo 10 sudskih postupaka prema zakupcima lokacija na obalama rijeke Bojane za naplatu neizmirenih obaveza za 2016. godinu, u proceduri utuženja je još 25 zakupaca za neizmirenu 2017. i 2018. godinu.

Imajući u vidu da je u toku priprema Programa privremenih lokacija za naredni petogodišnji period (2019-2023 g.), neophodno je da svi korisnici lokacija na Bojani imaju zaključene Ugovore/Anexe po važećem Planu, kako ne bi prestao pravni osnov za korišćenje lokacija i postavljanje objekata, odnosno bilo predloženo brisanje lokacija iz budućeg Programa.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates