09 oktobar 2018

Reagovanje JP Morsko dobro na tekstove “Živi svijet ugrožen zbog prokopavanja kanala” od 07. oktobra i “Kanal može da se kopa, ali samo uz ekološku saglasnost” od 08. oktobra u ND Vijesti

Granica morskog dobra na području Buljarice kreće se obodom same plaže, dok je močvarno područje u zaleđu pod ingerencijom lokalne samouprave. Plaža Buljarica je zaštićeno prirodno dobro od 1968. godine u kategoriji koja je danas spomenik prirode shodno Registru zaštićenih područja i obuhvata oko 40.000 m2 plažnog prostora.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nije nadležan organ za izdavanje saglasnosti, već je, shodno Zakonu o zaštiti prirode, za izdavanje odobrenja za radnje i aktivnosti u zaštićenim područjima, nadležna Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Stoga Javno preduzeće nije moglo izdati saglasnost za radove na prokopavanju nekadašanjeg kanala u Buljarici.

Uvažavajući potrebe i inicijative lokalnog stanovništva sa tog područja JP Morsko dobro je u Planu korišćenja sredstava predvidjelo sredstva za Izradu studije za izradu napera, revitalizaciju bujičnog kanala i postavljanje montažnog mosta preko bujičnog kanala u Buljarici, sredstva za reviziju predmetne Studije i sredstva za izvođenje radova na ovim poslovima.

Za ove radove, kao i za radove u drugim zaštićenim dobrima, Javno preduzeće će prethodno, kao što je to i do sada bio slučaj, pribaviti sve neophodna odobrenja uključujući i odobrenje Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates