07 mart 2019

Sanacija obalnog zida u Sutomoru

Usled jačih udara talasa krajem januara ove godine, došlo je do rušenja dijela kamenog potpornog /obalnog/ zida u zaleđu plaže u Sutomoru u dužini oko 15 metara. Odmah po dobijanju naloga i zapisnika od opštinske komunalne inspekcije iz Bara, Javno preduzeće je reagovalo raspisivanjem hitne nabavke i izborom izvođača radova na sanaciji ovog objekta obalne infrastrukture. Sanacioni radovi su počeli odmah po zaključenju ugovora dana 25. februara 2019. godine, a zbog rizika da ne dođe do novih obrušavanja, kompletna sanacija je završena 04. marta.

Radovi su obuhvatili rasčišćavanje obrušenog kamena, izradu nove betonske trake kao i ponovno zidanje krupnim kamenom kao u nastavku potpornog zida. Zbog ugroženosti priobalnog puta sa gornje strane izvršeno je nasipanje betona kroz otvor u asfaltu, kako bi kompletne šupljine iza zida bile čevršće. Izvršena je i sanacija preostalog dijela zida u dužini oko 30 metara prema plaži “Maliby” izradom betonske trake podnožjem zida.

Izvođač ovih radova bila je firma Đokić group d.o.o. iz Bara, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 19.200 eura.

 

IMG c43e32dca918b6da2b41e248827aa8be V

20190223 111147

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates