11 april 2019

Reagovanje na tekst Božidara Vujičića objavljenog dana 10. aprila 2019. godine

Radi objektivnog informisanja javnosti, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Ministarstvo održivog razvoja i turizma daju sljedeće reagovanje na tekst Božidara Vujičića o podnesenim prijavama i inicijativama za ocjenu ustavnosti Odluke UO Javnog preduzeća:

Svi javni pozivi koje raspisuje JP za upravljanje morskim dobrom su u cjelini sačinjeni na osnovu Zakona o državnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini.
Cijeneći da su predmet zakupa plaže/kupališta, odonosno da korišćenje kupališta ima za cilj pružanje turističkih usluga na kupalištima, čija uređenost, opremljenost i standard usluga imaju poseban značaj u ukupnom turističkom proizvodu Crne Gore, Odluka o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra propiusuje da kroz kriterijum “reference i iskustvo” treba na adekvatan način vrednovati kvalitetno izvršavanje usluga dosadašnjih korisnika. Takođe, kupalištima koji su nosioci međunarodnog priznanja “Plava zastavica” u nekoj od prethodne tri godine dodijeljuje se 10 bodova zbog ispunjenosti preko 28 međunarodnih ekoloških kritetijuma.

Kao podsticaj produženju turističke sezone i blagovremnom stavljanju u funkciju izgrađenih i uređenih kupališta, Javnim pozivima je određeno da se ponuđačima koji su u 2018. godini dobili odobrenje za rad kupališta prije 01. juna 2018. može se dodijeliti dodatnih 5 bodova.

Javnim pozivom određeno je da se kriterijum “reference i iskustvo” primjenjuje na ranije korisnike koji su na propisan način izvršili sve ugovorom preuzete obaveze i posjedovali odobrenja za rad od strane nadležnih organa.
Početkom 2019. godine donešen je Interni pravilnik o postupanju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u slučaju povrede ugovorenih obaveza od strane korisnika kao vid dodatnih mjera kontrola.

Gospodin Vujučić je i 2014. godine podnosio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o objavljivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup kupališta po istom osnovu - uvođenje kriterijuma “reference i iskustvo”, a Ustavni sud Crne Gore je Rješenjem odbacio predmetnu inicijativu kao neosnovanu. Nećemo ulaziti u stvarne motive ovakvog javnog nastupa gdina Vujičića, ali ističemo da naše institucije nisu prekršile zakone i propise. Naprotiv, Novim Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i opremljena kupališta na moru dat je i dodatni podsticaj u podizanju kvaliteta usluge na plažama.
Postavljanje montažno- demontažnih objekata definisano je kroz Atlas crnogorskih plaža i kupališta koje je donijelo JP za upravljanje morskim dobrom u skladu sa Prostornim planom posebne namjene za obalno područje. U odnosu na zahvate kupališta Atlasom je precizno određena površina objekata koji mogu biti postavljeni u okviru kupališta, a saglasnost na Idejno rješenje i materijalizaciju objekata izdaje glavni gradski arhitekta. Atlas je resornom ministarstvu i primorskim opštinama dostavljan na upoznavanje, uz informaciju da je istim obezbijeđena standardizacija privremenih objekata, uklonjeni neprimjereni sadržaji i oblici prodaje i dat dodatan podsticaj unaprijeđenju turističke usluge i podizanju ukupnog turističkog proizvoda Crne Gore.

Sve ovo govori u prilog činjenici da gospodin Vujičić nema adekvatnu argumentaciju za svoje navode. Ako se uzme u obzir Rješenje Ustavnog suda iz 2014. kojim su prijave gospodina Vujičića po istom osnovu odbačene kao neosnovane, čini se da će i ove godine doživjeti isti epilog.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates