12 april 2019

Ishodi održanog sastanka projekta “WELCOME” (WELCOME Intermediate Project Meeting)

k

 

Sastanak u okviru projekta “WELCOME” (WELCOME Intermediate Project Meeting) održan je 2. i 3. aprila 2019. godine u Tirani (Albanija), u hotelu “Sarajevo Art Hotel”.

Sastanak je organizovala NCA (Nacionalna agencija za obalu) uz podršku vodećeg partnera CoNISMa (Nacionalni međuuniverzitetski konzorcijum za morske nauke) u okviru projekta “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr - Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru 2014/2020.

Prvi dan sastanka je uglavnom bio posvećen institucijama zemlje domaćina (regionalne i nacionalne institucije, korisnici kupališta, ribarske zadruge, ronilački centri, menadžeri marina, dobrovoljne grupe i ekološke organizacije). Tom prilikom javnosti je predstavljen projekat kao i glavne aktivnosti koje su partneri do sada realizovali. Zatim je održan okrugli sto i diskusija o glavnim pitanjima vezanim za otpad u moru.

Drugi dan je bio posvećen isključivo diskusiji o dosadašnjim rezultatima, aktivnostima koje treba realizovati u narednom periodu kao i sastanku Upravnog odbora projekta koji je ocjenjivao dosadašnji stepen realizacije projektnih aktivnosti i razmatrao potrebu za izmjenama koje treba izvršiti u projektu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, partnera u projeku “WELCOME”, koji su predstavili aktivnosti koje su u okviru ovog projekta do sada sprovedene u Crnoj Gori.


Link: https://welcome.italy-albania-montenegro.eu/welcome-the-outcomes-of-the-intermediate-project-meeting

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates