25 april 2019

Tamponira se prilazni put u zaleđu Velike plaže

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je juče potpisalo Ugovor sa izvođačem radova „Vučetić Vip“ d.o.o. iz Bara za tamponiranje prilaznog puta u zaleđu Velike plaže u Ulcinju, konkretno na katastarskim parcelama 137/1, 138/1 i 10009, sve K.O. Donji Štoj.

Ovaj posao će obuhvatiti pripremne radove koji podrazumjevaju mašinsko ravnanje podloge postojećeg puta u zaleđu Velike plaže u dužini od 810 metara i širine 5 metara, zemljane radove koji predviđaju uklanjanje šiblja, pročišćavanje postojećih atmosferskih kanala na tri mjesta (sa obije strane puta), u dužini od po 10m i na kraju asfaltiranje.

Rok za izvršenje ugovorom definisanih obaveza je petnaest kalendarskih dana od dana uvođenja u posao izabranog ponuđača.

Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi 14.083, 19 €.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates