10 jun 2019

Saopštenje o predavanjima u OŠ “Boško Strugar” iz Ulcinja koja su održana u okviru IPA Interreg “Welcome” projekta

U okviru IPA Interreg projekta “WELCOME” koji realizuju Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (program prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru), 14.05.2019 je održana prezentacija namijenja djeci osnovnih škola sa ciljem edukacije na temu otpada na plažama i u moru.

Prezentacija je održana u OŠ “Boško Strugar” iz Ulcinja od strane: Saradnice u istraživanju Gvozdenović Slađane (IBMK - UCG) i Saradnice za zaštitu životne sredine Marije Bajković (JPMD).
Prezentacijama su prisustvovala djeca uzrasta od 12 do 14. godina.

Prezentacije su se sastojale iz dva dijela, prvi dio je obuhvatio opšte predavanje o otpadu na plažama i u moru kao i vremenu razgradnje različitih kategorija otpada, dok je drugi dio obuhvatio predavanje o pješčanim dinama i njihovoj važnosti.

Opšte predavanje o otpadu je obuhvatilo: definiciju otpada u moru, koje sve vrste/kategorije otpada postoje, koje je vrijeme potrebno za razgradnju različitih kategorija otpada, negativni uticaj otpada na životinje u moru, kao i kako otpad može uticati na samoga čovjeka. Nakon toga su predstavljeni rezultati analize sakupljanja i kategorizacije otpada koja je urađena u okviru projekta tokom 2018 i 2019. godine.
Drugi dio prezentacija je obuhvatio temu koja se odnosila na pješčane dine. Djeci je objašnjeno šta su dine, kako nastaju i koji tipovi dina postoje. Zatim je predstavljena važnost dina kao i koje biljne vrste žive na njima. Takođe je objašnjeno zašto su dine ugrožene, zašto i kako ih treba štititi.

Na kraju predavanja djeci i školi su poklonjeni posteri na temu: otpad u moru, živi svijet priobalne zone, meduza, morskih kornjača i sisara, ajkula i uzgoja palasture.

 

SAOPŠTENJE 3

SAOPŠTENJE

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates