02 septembar 2019

Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 27. do 29. avgusta pokazali su da je na 91% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 9% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 15 voda je bila odličnog K1 kvaliteta, dok je na jednom kupalištu bila klase K2. U Baru, od ukupno 13 kupališta, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 10 kupališta, dok je na 3 kupališta voda bila klase K2. Na svih 26 kupališta u opštini Budva voda je bila odličnog kvaliteta K1, a ista situacija je bila u Tivtu, gdje je kvaliteta vode bio K1 klase na svih 9 kupališta. U opštini Kotor, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 zabilježen je na 13 kupališta, a na 2 kupališta voda je bila kvaliteta K2. Analize kvaliteta morske vode u Herceg Novom pokazale su kvalitet K1 na ukupno 18 kupališta, dok je na 3 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates