21 oktobar 2019

Saopštenje

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je, u okviru projekta "WELCOME" (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr) koji se finansira iz Programa „Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020", objavilo:
• KONKURS ZA DIZAJN ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA ZA OČUVANJE PJEŠČANIH DINA NA VELIKOJ PLAŽI U ULCINJU (DRVENE OGRADE I PASARELE). Svi zainteresovani umjetnici, dizajneri, pejzažne arhitekte i arhitekte mogu se javiti na konkursu.

Krajnji rok za dostavu konkursnih radova je 25. oktobar 2019. godine.

Sve informacije, pravila konkursa i obrazac za prijavu nalaze se u dokumentu "KONKURS ZA DIZAJN ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA ZA OČUVANJE PJEŠČANIH DINA NA VELIKOJ PLAŽI" koji se može preuzeti sa Internet stranice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore www.morskodobro.com"

• POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA ZA DIZAJN, IZRADU I POSTAVLJANJE UMJETNIČKIH INSTALACIJA OD SAKUPLJENOG PRIRODNOG I OBRAĐENOG DRVETA SA PLAŽA koji je namjenjen svim zainteresovanim nevladinim organizacijama.

Krajnji rok za dostavu predloženih rješenja je 04. novembar 2019. godine.

Sve informacije, pravila POZIVA i obrazac za prijavu nalaze se u dokumentu "POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA ZA DIZAJN, IZRADU I POSTAVLJANJE UMJETNIČKIH INSTALACIJA OD SAKUPLJENOG PRIRODNOG I OBRAĐENOG DRVETA SA PLAŽA" koji se može preuzeti sa Internet stranice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore www.morskodobro.com"

Projekat “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr - Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, usmjeren je na održivo upravljanje otpadom iz mora kao i na jačanje prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore, a sve to u cilju rješavanja problema otpada iz mora koji je poslednjih godina sve izraženiji na ovom području. Ovaj projekat usmjeren je na razvijanje metoda zasnovanih na ponovnom korišćenju drvenog otpada iz mora (ML), sakupljenog na plažama, kroz umjetnički dizajn, kako bi se napravile zaštitne konstrukcije i instalacije za očuvanje pješčanih dina od uticaja erozije i ljudskih aktivnosti, bazirane na održivom, kružnom ekonomskom pristupu.
U projektu “WELCOME” učestvuje 6 partnerskih institucija iz Italije, Albanije i Crne Gore: Nacionalni međuuniverzitetski konzorcijum za nauke o moru (CoNISMa), Politehnički univerzitet u Tirani - Geološki i rudarski fakultet (F.GJ.M), Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora (UNIME), opština Lecce (ML), Nacionalna obalna agencija Albanije (NCA) i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMDCG).

 

gg loloo

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates