27 novembar 2019

Potpisan ugovor za sanaciju i uređenje kupališta na lokalitetu „Bijela Vila“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore potpisalo je ugovor sa društvom “Đokić Group” d.o.o. iz Bara koje će, kao izabrani najpovoljniji ponuđač, izvršiti sanaciju i uređenje kupališta na lokalitetu „Bijela Vila“ u opštini Herceg Novi.

Kako je predviđeno tenderskom dokumentacijom, radovi će obuhvatiti saniranje metalne ograde na ulazu u plažu, otvoranje rupa na kabinama za presvlačenje, čišćenje svih kabina od otpada, farbanje drvenarije, krečenje, šalovanje, te armiranje i betoniranje odlomljenog ugaonog ivičnog betona na dva mjesta.

Rok za završetak radova je 20 dana od dana uvođenja u posao, dok je garantni rok za sve radove dvije godine.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa uračuantim PDV-om iznosi 29.457, 08 eura.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates