03 januar 2020

JP Morsko dobro uplatilo sredstva za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Budvi i Ulcinju

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je donijelo odluku da sredstva opredjeljena za izradu propagandnog materijala u 2019. godini, dodjeli ustanovama za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Budvi i Ulcinju.
Sredstva su usmjerena “Udruženju roditelja djece sa smetnjama u razvoju – Pravo na život” iz Ulcinja, Javnoj ustanovi “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” iz Budve. Dio sredstava je opredjeljen i za lica smanjene pokretljivosti i roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, koji su se uz medincinsku dokumentaciju, obratili Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom.
Ovakvom odlukom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom daje doprinos za unapređenje života u društvenoj zajednici u jednom od najznačajnih segmenata društva, daje mogućnost i šansu licima sa posebnim potrebama za ravnopravno sudjelovanje u životu društvene zajednice.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates