15 septembar 2020

Najnoviji rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za period od 07. do 08. septembra 2020. godine pokazali su da je morska voda na crnogorskim kupalištima veoma dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Od ukupno 110 lokacija, na kojima je Institut za biologiju mora sproveo istraživanja, na 87,3% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 4,5% lokacija dobrog, dok je na 8,2% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Od ove godine vrši se nova klasifikacija voda za kupanje i to u 4 klase: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše", u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje.

Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 14 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na po 2 kupališta voda bila dobrog kvaliteta i zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Bara, na svih 15 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta. U Budvi od ukupno 32 lokacije voda bila odličnog kvaliteta na njih 29, na 1 dobrog, dok je na 2 lokacije voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U opštini Tivat, na 6 lokacija morska voda je bila odličnog kvaliteta, na 1 lokaciji dobrog kvaliteta, a na 2 zadovoljavajućeg. U Kotoru od ukupno 15 uzorkovanih lokacija, na njih 11 voda je bila odličnog, na 1 dobrog kvaliteta, dok je na 3 lokacije voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom, voda se uzorkuje na 21 lokaciji, i u ovom mjerenju svi uzorci su bili odličnog kavliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates