03 novembar 2020

SVI ZAKUPCI MORAJU PLATITI KORIŠĆENJE DRŽAVNE IMOVINE

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore savjesno i odgovorno upravlja prostorom, a zakupci dijela objekata koji nijesu izmirili svoje obaveze prema ovom Javnom preduzeću dužni su da to urade onako kako predviđa i Ugovor koji su potpisali.

U domenu svojih nadlženosti Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom vodi računa o prostoru, a podaci o stanju na Bojani su kroz Analizu prostora svih korisnika državne imovine u zoni morskog dobra upućeni prema resornom Ministarstvu i nadležnim institucijama.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, sredstva koje prihoduje od davanja u zakup državne imovine na prostoru opštine Ulcinj, usmjerava u investicije shodno unaprijed dostavljenim prioritetima od strane nadležnih u Opštini Ulcinj, važećoj planskoj dokumenataciji i urađenim projektima.

Plan godišnjeg korišćenja sredstava je tansparentan i vrlo jasan dokument za sve opštine.

Investiciona ulaganja planom predviđena za Opštinu Ulcinj za 2020. i 2021. godinu iznose oko 1.8 miliona eura, od kojih je najznačajniji projekat uređenja platoa (Velika skela) ispod Starog grada) vrijednosti 835.000,00 eura.
Za opštinu Ulcinj godišnje se izdvaja za održavanje nezakupljenih površina, hotikulture i rasvjete iznos od 230.000,00 eura koji se direktno prenosi lokalnom komunalnom preduzeću.

Redovne aktivnosti su i u tamponiranje prilaznih puteva u zaleđu Velike plaže i uz samu rijeku, a za šta je ove godine utrošeno 20.000,00 eura, a za narednu godinu je planiran iznos od 50.000,00 eura.

Na kraju pozivamo još jednom one malobrojne zakupce da izmire svoje obaveze shodno Ugovoru, jer u suprotnom neće biti u prilici da učestvuju na Javnom pozivu za zakup državne imovine u narednom periodu.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates