25 decembar 2020

Predstavnici Javnog preduzeća obišli lukobran luke Škver u Herceg Novom

Predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obišli su dana 24.12.2020. lukobran luke Škver u opštini Herceg Novi, zajedno sa predstavnicima ponuđača izrade elaborata, društvom “ OPTIMUPROJECT” Bijelo Polje.

Obilaskom lokacije dogovoreno je da će ponuđač u narednom periodu izvršiti iskop dvije istražne jame na tijelu lukobrana, kako bi bilo provjereno stanje nasipa i konstrukcije na dijelovima na kojima voda najintezivnije prodire.

Izradom elaborata će predviđeno postojeće stanje biti detaljno ispitano, a biće i predvidjeno stanje koje će doprinijeti najboljem rješavanju hitnih sanacionih mjera.

Rok izrade elaborata o stanju lukobrana luke Škver je 15.01.2020. godine.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates