18 februar 2021

Završeno uređenje pješačke staze uz magistralni put do vidikovca Solila

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore završilo je radove na adaptaciji i uređenju pješačke staze na katastarskoj parceli 1985/1 u dužini od 75 metara i prostora oko vidikovca Solila na katastarskoj parceli 1591 u Opštini Tivat. Riječ je o adpataciji staze uz javni magistralni put i zaštićenu zonu - Posebni rezervat prirode “Tivatska solila”, a koja služi pješacima za komunikaciju između centra za posjetioce i vidikovca.

Staza je popločana behaton kockama u kombinaciji sive boje i terakote. Na parkiralištu za autobuse kod vidikovca postavljena je zaštitna ograda, posebno vodeći računa o bezbjednosti posjetilaca i velikog broja školaraca koji dolaze u obilazak rezervata. Ovim poslom predviđeno je i hortikulturno uređenje staze.

Vrijednost ulaganja Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom iznosi 19.662,50 eura, a u 2021. godini palniran je nastavak adaptacije staze uz granicu rezervata ‘Tivatska solila” odmah po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na jednom dijelu planirane dionice.

 

12.02.2021. Staza na Solilima postavljanje behatona

 

15.02.2021. Staza na Solilima 1 2

15.02.2021. Staza na Solilma 4 2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates