UGOSTITELJI POVEĆALI GABARITE RESTORANA- RAST CIJENA REALAN

Povodom teksta objavljenog u dnevnom listu ‘’Dan’’ pod naslovom ‘Peticijom protiv cjenovnika Morskog dobra’ Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore daje sledeće reagovanje:

 

Sastanak sa predstavnicima Udruženja vlasnika restorana održan je 07. marta 2019. godine u prostorijama Javnog preduzeća. Na sastanku je analiziran novi Cjenovnik u odnosu na nove površine restorana koji egzistiraju na obalama Bojane. Ugostiteljima je jasno ukazano da je došlo do povećanja površina objekata i da su ti objekti u novim gabaritima prepozanti petogodišnjim Programom privremenih lokacija, pa je samim tim logično da cijena zakupa bude proporcionalno tome uvećana. Novim cjenovnikom zakup je uvećan maksimalno do 17 odsto u odnosu na ranije cijene. Cjenovnik je donešen u svemu u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini. Sa predstavnicima Udruženja razgovralo se još i o cijenama i kvalitetu usluga u restoranima na Bojani, koje ni po čemu ne zaostaju za drugim aktraktivnim lokacijama na crnogorskom primorju, a čije su cijene zakupa mnogo veće u odnosu na Ulcinj. Ukoliko je potrebno dodatno analizirati i pojasniti Cjenovnik, JP za upravljanje morskim dobrom stoji na raspolaganju.

Odluka o izboru br. 0206- 970/2

Na osnovu člana 16. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore" br. 44/10), Rješenja o imenovanju Tenderske komisije za sprovođenje postupka br. 0206- 716/3 od 06.03.2019. godine po Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup javnih kupališta broj: 0206-716/1 od 18.02.2019. godine i Amandmanu I poziva broj: 0206- 716/2 od 19.02.2019. godine, Tenderska komisija jednoglasno donosi:

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Link za Odluku: Odluka br. 0206- 970/2 od 15.03.2019. godine

Morsko dobro na festivalu “Male morske pjesme i priče”

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u okviru festivala “Male morske pjesme i priče” danas organizuje radionicu na temu “Čuvajmo more da nam duže traje”, koja će biti održana od 17-19 sati u Narodnoj biblioteci u Budvi.
Radionicu će voditi Nemanja Malovrazić i Marija Bajković iz Službe za održivi razvoj morskog dobra, a pored predavanja biće organizovan kviz i društvene igre na temu očuvanja i zaštite našeg mora i plaža.

Poseban akcenat biće stavljen na edukaciju o otpadu na plažama, posebno onog koji nanosi more ili rijeke, čija istraživanja JP za upravljanje morskim dobrom sprovodi u okviru međunarodnih projekata "UNEP Marine Litter" i INTERREG IPA CBC Welcome. Kroz ove projekte JP za upravljanje morskim dobrom sprovodi monitoring otpada iz mora kako bi se odredile vrste otpada koje su najzastupljenije na crnogorskim plažama.

Budvanskim osnovcima biće prezentovani rezultati istraživanja i načini reciklaže identifikovanog otpada, sve sa ciljem podzanja svijesti naših malih sugrađana o važnosti zaštite životne sredine u kojoj živimo.

Javni poziv za sanaciju plaže "Bijela vila" u Herceg Novom

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je prije dva dana pokrenulo postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uređenje plaže “Bijela vila” u Herceg Novom.

Zainteresovani ponuđači ponude mogu predati svakog radnog dana u prostorijama JP za upravljanje morskim dobrom u Budvi ili preporučenom pošiljkom na adresu preduzeća, sve do 17. aprila. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda sprovešće skraćen zakonski rok od 22 dana da bi izabrala najbolju ponudu.

Za ovaj posao JP za upravljanje morskim dobrom je opredjelilo 30.000 eura, kolika je procijenjena vrijednost radova. Radovima je planirana sanacija metalne ograde na ulazu u plažu, zamjena kabina za presvlačenje, farbanje drvenarije, a obaviće se i šalovanje i armiranje nedostajućih djelova platoa.

Ovaj lokalitet osim što je popularno kupalište, može biti korišten i za aktivnosti Turističke organizacije Herceg Novi nakon uređenja.

 

škver3

Sasatanak Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa Poreskom upravom Crne Gore

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u Budvi održan je sastanak predstavnika Poreske uprave Crne Gore i predstavnika Javnog preduzeća. Cilj sastanka bio je postizanje dogovora oko podrške Javnog preduzeća u realizaciji planiranih ciljeva Poreske uprave za vrijeme pripreme i praćenja turističke sezone 2019. godine.

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša je naglasio da je Poreska uprava pripremila analizu poslednjih pet turističkih sezona, kako bi imali bolju evidienciju stanja pri kontroli za vrijeme ljetnje sezone.

Direktor JP za upravljanje morskim dobrom Predrag Jelušić je naveo da je ovo preduzeće na raspolaganju za saradnju sa inspektorima poreske uprave, te da će novine uvedene novim Pravilnikom za uređena i izgrađena kupališta i novine u upravljanju objektima obalne infrastrukture dodatno uvesti red u načinu poslovanja ugostiteljskih objekata i drugih privrednih subjekata koji posluju na crnogorskom primorju.

Jelušić naveo da su od ove godine pooštreni uslovi dostave garancija za zakup (minimum u visini ponuđene cijene) što obezbjeđuje efikasniju naplatu prihoda i da je Javno preduzeće perthodne godine naplatilo 1,2 miliona poreza od zakupa morskog dobra.

Na sasatnku su donešeni sledeći zaključi:

- Javno preduzeće će Ugovorom obavezati zakupce da dostave dokaz da su upisani kod nadležnog poreskog orana (Filijale za registraciju i pružanje usluga poreskim obveznicima)

- Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore će dostaviti Poreskoj upravi ugovore sa zakupcima luka od lokalnog značaja, pristaništa i privezišta u cilju adekvatne kontrole obavljanja djelatnosti iznajmljivana plovila;

Prioritet zajedničkog djelovanja jeste uspostavljanje jednoobraznog i neselektivnog, postupanja prema svim poreskim obveznicima.

 

jpmd i pu

 

Sastanak projekta WELCOME (WELCOME Intermediate Project Meeting) Tirana, 02. i 03. april

12

 

Sastanak projekta “WELCOME” (WELCOME Intermediate Project Meeting) će se održati 2 i 3 aprila 2019. godine u Tirani (Albanija) u hotelu “Sarajevo Art Hotel”. 

Sastanak organizuje NCA (Nacionalna agencija za obalu) uz podršku vodećeg partnera CoNISMa (Nacionalni međuuniverzitetski konzorcijum za morske nauke) u okviru projekta “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr - Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru 2014/2020.

Prvi dan sastanka će biti posvećen raspravama o politikama, strategijama i pilot/budućim aktivnostima sa tehničkim okruglim stolom zemlje domaćina “WELCOME” projekta (sastavljenom od glavnih zainteresovanih strana kao što su: regionalne i nacionalne javne vlasti, korisnici kupališta, ribarske zadruge, ronilački centri, menadžeri marina, dobrovoljne grupe i ekološke organizacije) i građanima.

Drugi dan sastanka će biti posvećen samo partnerima projekta “WELCOME” kako bi razgovarali o aktivnostima razvoja projekta.

Sastanku će prisustvovati predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, partnera u projeku “WELCOME”, koji će predstaviti aktivnosti koje su u okviru ovog projekta sprovedene u Crnoj Gori.
Link: https://welcome.italy-albania-montenegro.eu/welcome-intermediate-project-meeting

Održan sastanak Savjetodavnog tijela UNEP Marine Litter (UNEP ML) projekta

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, kao partner odgovoran za implementaciju aktivnosti u Crnoj Gori u okviru sporazuma (Small-Scale Funding Agreement - SSFA) potpisanog sa Programom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme), organizovalo je sastanak Savjetodavnog tijela UNEP Marine Litter (UNEP ML) projekta. Sastanak je održan u hotelu “Blue Star”, u Budvi, 22 marta 2019 godine a sastanku su, pored predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, prisusutvovali članovi Savjetodavnog tijela UNEP ML projekta iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, lokalnih sekretarijata primorskih opština odgovornih za zaštitu životne sredine i komunalnih preduzeća primorskih opština.

Na sastanku je prihvaćen Izvještaj o aktivnostima realizovanim tokom 2018. godine te dogovorena dinamika sprovođenja aktivnosti koje se odnose na “Adopt-a-beach” pilot projekat, izradu Studije o regulatornom okviru i postojećoj praksi u Crnoj Gori za korišćenje plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu, Plana upravljanja za sakupljanje i reciklažu plastične PET ambalaže, Plana upravljanja otpadom na plažama i otpadom koji nanosi more i rijeke kao i na organizaciju završne konferencije u okviru UNEP Marine Litter (UNEP ML) projekta. Pored toga, na sastanku je istaknuta važnost preduzimanja zajedničikih napora u cilju regulisanja pitanja otpada u moru.

Ovaj projekat, koji se finansira iz sredstava Programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme), usmjeren je na uspostavljanje efikasnijeg upravljanja otpadom u moru kroz implementaciju odgovarajućih aktivnosti koje će doprinijeti izradi Plana upravljanja otpadom na plažama i otpadom koji nanosi more i rijeke.

 

IMG 6044

IMG 6049

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates