Amandman na Javni poziv za zakup kupališta u opštini Herceg Novi

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

AMANDMAN I
BROJ:0206-146/2 OD 27.01.2016.GOD.
JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-146/1 OD 15.01.2016.god.

 

 

1.U Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup kupališta broj:0206-146/1 od 15.01.2016.god. u tački V Sprovođenje postupka na kraju stava 5 briše se rečenica „U slučaju odustanka prvorangiranog ponuđača, u bilo kojoj fazi postupka Tenderska utvrđuje novu rang listu ispravnih i prihvatljivih ponuda i donosi novu odluku/rješenje o izboru ponuđača.“

2. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Javni poziv- privremeni objekti Tivat

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3-11 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

 

 

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA U TIVTU PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-405/1 OD 29.01.2016.GOD.

 

 

 

 

 

Javni poziv- Privremeni Tivat

Javni poziv za zakup terasa u opštini Tivat

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3-10 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

 

 

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA U TIVTU PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208-393/1 OD 29.01.2016.GOD.

 

 

 

 

Javni poziv- Terase Tivat

Javni poziv- Privremeni objekti Kotor

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3-9 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

 

 

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA U KOTORU PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-279/1 OD 27.01.2016.GOD.

 

 

 

Javni poziv- Privremeni objekti Kotor

Javni poziv za zakup terasa- opština Kotor

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3-8 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

 

 

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA U KOTORU PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208- 276/1 OD 27.01.2016.GOD.

 

 

 

Javni poziv- Terase Kotor

Amandman na Javni poziv za zakup kupališta u opštinama Kotor i Tivat

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

AMANDMAN I
BROJ:0206-9/2 OD 27.01.2016.GOD.
JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA
PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-9/1 OD 04.01.2016.god.

 

 


1.U Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup kupališta broj:0206-9/1 od 04.01.2016.god. u tački V Sprovođenje postupka na kraju stava 5 briše se rečenica „U slučaju odustanka prvorangiranog ponuđača, u bilo
kojoj fazi postupka Tenderska utvrđuje novu rang listu ispravnih i prihvatljivih ponuda i donosi novu odluku/rješenje o izboru ponuđača.“

2. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Amandman II na Javni poziv za zakup kupališta u opštini Budva

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 

AMANDMAN II
BROJ:0206-154/2 OD 26.01.2016.GOD.
JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-3255/1 OD 30.12.2015.god.

 

 

1.U Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za zakup kupališta broj:0206-3255/1 od 30.01.2015.god. u tački V Sprovođenje postupka na kraju stava 5 briše se rečenica „U slučaju odustanka prvorangiranog ponuđača, u bilo kojoj fazi postupka Tenderska utvrđuje novu rang listu ispravnih i prihvatljivih ponuda i donosi novu odluku/rješenje o izboru ponuđača.“

2. Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates