Obavještenje za javnost

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom podsjeća sve zainteresovane građane, naučne i stručne institucije, državne organe, nevladine organizacije, pravna lica, preduzetnike i medije da je u toku javna rasprava o Nacrtu plana davanja koncesija za luke od lokalnog značaja i ostale objekte obalne/pomorske infrastrukture.Primjedbe, sugestije i predloge, zaiteresovani učesnici mogu dostaviti na e-mail adresu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.), kao i ličnom dostavom u prostorijama Javnog preduzeća svakog radnog dana gdje mogu ostvariti uvid u ovaj Plan u periodu od 08h do 16h do 27.07.2015.god., koji je takođe objavljen na sajtu Javnog preduzeća. 

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode, koji su 19.07.2015. godine uzeti sa lokacija na kojima je u redovnom mjerenju voda bila van propisanih granica, pokazali su dobar kvalitet na sve tri lokacije. Na kupalištu Hotela „Palma“ u Tivtu, voda je kategorije K2, dok je na dva kupališta na Petrovačkoj plaži voda kategorije K1. Ponovljeni podaci pokazuju da je kvalitet vode na ovim lokacijama bezbjedan za kupanje i rekreaciju. Rezultati ponovljenih analiza, kao i rezultati redovnog mjerenja kvaliteta morske vode na crnogorskim kupalištima, nalaze se na posebnoj aplikaciji objavljenoj na web stranici javnog preduzeća www.morskodobro.com.

UREĐENJE LOKACIJE “GOLDEN BAY” NA SAVINI U HERCEG NOVOM

Nakon više neuspjelih tendera za davanje u zakup kupališta “Golden Bay” na Savini kao i velikog broja poziva nezadovoljnih građana i turista koji posjećuju ovo nekada popularno kupalište, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom angažovalo je izvođača radova- preduzeće“Toškovići“ D.O.O. iz Podgorice (sa kojim već ima zaključen ugovor za obavljanje hitnih poslova) za hitno uređenje predmetne lokacije.

SAOPŠTENJE O REZULTATIMA KVALITETA MORSKE VODE

Rezultati analize sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorakog primorja, koje su obavljene 15. i 16. jula, pokazuju da je na 85 kupališta (94,5%) kvalitet morske vode bio K1 klase, na 2 kuaplišta (2,2%) K2 klase, dok je kvalitet na 3 kupališta (3,3%) voda bila van propisanih granica (u opštini Budva na kupalištu ispred Hotela “Palas” i na kupalištu “25A” u Petrovcu; te u opštini Tivat, na kupalištu hotela "Palma"). Na ovim kupalištima, Institut za biologiju mora sprovodi postupak ponovnog uzorkovanja i analize uzoraka radi utvrđivanja postojanja zagađenja. O kvalitetu vode na datim lokacijama obaviješteni su zakupci kupališta, koji su istakli crvenu zastavicu do dobijanja rezultata ponovljenog uzorkovanja koje je u toku. O rezultatima ponovljenih analiza Javno preduzeće će odmah obavijestiti korisnike i javnost putem medija, a svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji objavljenoj na web sajtu www.morskodobro.com. 

SAOPŠTENJE O REZULTATIMA KVALITETA MORSKE VODE

Rezultati analize sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja koje su obavljene 01. i 02. jula pokazuju da je na 98,89% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 1,11% kupališta voda bila K2 klase. Ovakvi podaci ukazuju na to da je voda na kupalištima duž crnogorskog primorja izuzetnog kvaliteta za kupanje i rekreaciju.

Svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji objavljenoj na web sajtu www.morskodobro.com. 

Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima i Softverski aplikativni sistem za Internet prezentaciju podataka o kvalitetu morske vode

Na Press konferenciji održanoj 12.06.2015. godine u prostorijama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, predstavljen je Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima i Softverski aplikativni sistem za Internet prezentaciju podataka o kvalitetu morske vode.
Na konferenciji su govorili Aleksandra Ivanović, rukovidilac Službe za održivi razvoj u JP Morsko Dobro, Dr Mirko Djurović, direktor Instituta za biologiju mora i  Nemanja Malovrazić, samostalni saradnik za zaštitu životne sredine u JP Morsko Dobro.

Predstavnici Morskog dobra prezentovali u Poreču Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima

U Poreču je 12. i 13. aprila održan XVII Radni sastanak o sprovođenju Programa praćenja kvaliteta morske vode na javnim plažama u Republici Hrvatskoj, na kojem su, na poziv Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, učestvovali predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.

Na ovom sastanku, čiji je domaćin bio Istarska županija, a organizator Odjel za zaštitu mora Ministarstva nadležnog za poslove zaštitie okoliša, okupili su se predstavnici svih 7 Jadranskih županija u čijoj je nadležnosti donošenje, finansiranje i realizacija Programa praćenja kvaliteta mora na plažama, kao i predstavnici Županijskih zavoda za javno zdravstvo, koji vrše uzorkovanje i analize uzoraka morske vode na kupalištima tokom sezone.

Program praćenja kvaliteta morske vode u Republici Hrvatskoj se od 2009. godine sprovodi u skladu sa novom Uredbom o kakvoći mora za kupanje, u kojuj su prenesene sve odredbe Direktive br 2006/07/EZ o upravljanju vodom za kupanje. Teme

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates