Ponovljeni Javni poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje


PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-1418/1 OD 22.03.2016.GOD.

 

 

 

Javni poziv

Drugo izdanje On-line kursa – napredne trening sesije „MedOpen Klimatske promjene i klimatska varijabilnost“, maj 2016.godine

Drugo izdanje on-line Naprednog trening kursa „MedOpen Klimatske promjene i klimatska varijabilnost (CVC)“ će ponovo biti dosupno u maju 2016. godine. Ovaj kurs se organizuje kao odgovor na veliko interesovanje ciljnih grupa koje su se prijavile za prošlogodišnji kurs koji se realizovao u sklopu MedPartnership projekta. Kurs je dostupan on-line, u okviru „user-friendly PAP/RAC MedOpen virtual training course“, na engleskom jeziku i potpuno je besplatan.

Termini ovjera i kurseva za spasioce

CRVENI KRST CRNE GORE
NASTAVNI CENTAR ZA OBUKU SPASILACA NA VODI
DOM SOLIDARNOSTI - SUTOMORE

KURSEVI ZA OBUKU SPASILACA NA VODI U 2016. GODINI

Kontakt osobe: g-dja Ljubinka Vulević +382 30 373 608; +382 334 267
Milovan Ljubojević, koordinator spasilaštva na vodi +382 67 261 726

USLOVI ZA KANDIDATE:

Saopštenje za javnost

U emisiji „Dijalog“ emitovanoj dana 26.02.2016 u 20 h na RTV Budva iznijete su optužbe da je bilo zloupotreba u sprovođenju postupka za izbor najpovoljnije ponude za zakup kupališta 4C „Brijeg od Budve – Ričardova glava“ u Budvi u okviru tenderskog postupka kojeg sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Povodom iznijetih optužbi u emisiji „Dijalog“, menadžment Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom obavještava javnost da će dokumentaciju u vezi sa pomenutim kupalištem dostaviti Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore radi uvida i ocjene zakonitosti rada Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom u pomenutom slučaju.

 

 

 

Saopštenje potpisuju:
Rajko Malović, Pomoćnik direktora
Dragoljub Marković, Pomoćnik direktora

Javni poziv- Privremeni objekti Ulcinj

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća br. 0203-862/8 od 24.02.2016.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJA U ULCINJU PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
BROJ:0207-1195/1 od 29.02.2016.GOD.

 

Javni poziv- Privremeni objekti Ulcinj

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates