Javni poziv za kupališta - opština Ulcinj

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3-3 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

 

 

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-59/1 OD 12.01.2016.GOD.

 

 

 

Javni poziv- Ulcinj

Javni poziv za kupališta - opština Bar

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3-2 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-25/1 OD 05.01.2016.GOD.

 

Javni poziv Bar

Javni poziv za kupališta - opštine Kotor i Tivat

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3-1 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016.-2018. god. objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-9/1 OD 04.01.2016.GOD.

 

Javni poziv Kotor, Tivat

Javni poziv za kupališta - opština Budva

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-3239/3 od 29.12.2015.god. uz predhodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj: 08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016.-2018. god. objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA
PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-3255/1 OD 30.12.2015.GOD.

 

Javni poziv Budva

Saopštenje

U nastojanju da se obezbijedi blagovremena priprema turističke sezone i poštovanje dinamike koju je utvrdilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje je krajem godine usvojilo Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016.-2018. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom najavljuje raspisivanje tendera za ustupanje Planom predviđenih kupališta i lokacija za postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra.

Montenegro International beach entertainment show (MIBES)

Montenegro International beach entertainment show (MIBES), prvi poslovni skup ove vrste organizovan u Crnoj Gori, održan je prethodne sedmice u hotelu Splendid u Bečićima. Događaj, koji je trajao od 10. do 13. decembra okupio je eminentne stručnjake iz regiona i svijeta koji su u okviru pet panela, raspravljali o trendovima razvoja i upravljanja plažnim resursima.

POSJETA DELEGACIJE ALBANSKE NACIONALNE AGENCIJE ZA OBALU

U okviru saradnje sa Nacionalnom agencijom za obalu iz Albanije, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je 16. i 17. novembra 2015. godine ugostilo četrnaest predstavnika ove Agencije, sa ciljem razmjene iskustava u oblasti upravljanja obalom.
Albanska Nacionalna agencija prepoznala je Javno preduzeće kao dobar primjer uspješnog upravljanja obalom, čija iskustva i način funkcionisanja mogu poslužiti za unapređenje poslovanja i budući razvoj njihove agencije.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates