Sanirana ograda i obalni zid na pješačkoj stazi prema plaži Mogren

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u cilju blagovremene pripreme za ljetnju turističku sezonu izvršilo je sanaciju ograde i obalnog zida na pješačkoj stazi prema plaži Mogren. Vrijednost ovih radova iznosi cca. 5.000, 00 eura. 

 

 

30051 30052

Obilježen Evropski dan parkova- Velikom gradskom parku u Tivtu poklonjena Gravillea Johnsoni

Na aukciji održanoj u Velikom gradskom parku u Tivtu, u organizaciji Opštine Tivat i d.o.o. "Komunalno" a povodom obilježavanja Evropskog dana parkova, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u cilju obogaćivanja biljnog fonda parka kao zaštićenog prirodnog dobra poklonilo je primjerak ukrasnog drveta starog 15 godina- rijetke australijske vrste Gravillea Johnsoni.

 

DSC 0017 DSC 0013

Saradnja Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom sa Jadranskim zavodom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na realizaciji projekta „DELICROMAR“

Povodom uspostavljanja saradnje sa Jadranskim zavodom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 24. 05. 2016. godine u Javnom preduzeću održan je sastanak sa predstavnicima Pomorskog fakulteta u Splitu, na kome je dogovorena saradnja na naučno-istraživačkom projektu: „Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljskog režima za hrvatske marine – unaprjeđenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša / Developing a Modern Legal and Insurance Regime for Croatian Marinas – Enhancing Competitiveness, Safety, Security and Marine Environmental Standards (DELICROMAR)“.

Cilj ovog projekta je ostvarivanje saradnje između specijalizovanih naučnih radnika iz oblasti pomorskog prava i stručnjaka iz prakse, posebno u oblasti luka nautičkog turizma. Poseban akcenat se stavlja na saradnju privatnog i javnog sektora, naročito marina, osiguranja, čarter agencija, te nadležnih javnih organa u Hrvatskoj i u dugim jadranskim zemljama, kako bi se kroz uporednu analizu zakonskog osnova i prakse došlo do novih, pozitivih promjena u ovoj oblasti.

S obzirom da je Crna Gora posebno važna destinacija nautičkog turizma, prof. dr. sc. Ranka Petrinović i dr. sc Nikola Mandić sa Pomorskog fakulteta u Splitu istakli su da su naša iskustva iz poslovne i pravne prakse u središtu naučno-istraživačnog interesa ovog projekta i
prepoznali Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom kao važnog partnera iz Crne Gore za realizaciju ovih aktivnosti.

Prema danas dogovorenoj saradnji na projektu DELICROMAR, pored nezavisne i nepristrasne pravna ekspertize i uporedne analize modela upravljanja lukama nautičkog turizma u zemljama Jadrana, od posebne važnosti za Crnu Gori biće i edukativni segment ovog projekta koji ima za cilj podizanje svijesti i informisanost posebno lokalnog stanovništva o standardima i modelima upravljanja lukama nautičkog turizma.

Akcija sadnje u Borovoj šumi

Dana 17.05.2016. sa početkom u 11 časova Forum MNE je, u partnerstvu sa opštinom Ulcinj i Javnim preduzećem  za upravljanje morskim dobrom Crne Gore realizovao veliku građansku akciju sadnje u Borovoj šumi (plaža Sapore Di Mare). Akciju je otvorio predsjednik opštine Ulcinj gdin Nazif Cungu i direktorica Foruma MNE gđa Elvira Hadžibegović Bubanja. Tom prilikom zasađeno je 80 sadnica alepskog bora i pinus pinea.

 

Saopštenje povodom akcije čišćenja i uklanjanja objekta u Bečićima

Dana 26. , 27. i 28.04. 2016. godine na prostoru opštine Budva, lokacija Bečići, sprovedene su aktivnosti na uklanjanju i čišćenju objekta (koji je izgorio krajem prošle godine) na Bečićkom potoku  i neposredne okoline i to sledeće:


-Sa betonskog platoa objekta uklonjen je sav šut, garež, ostaci zidova i šank;

-Sa plaže i potoka uklonjeni su ostaci metalnih konstrukcija za suncobrane;

-Iza i pored objekta uklonjena je veća količina kabastog otpada, drvene staze za kupalište, metalne konstrukcije suncobrana i dr. ;

-Toalet je okrečen i konzerviran.

 

Sav sakupljeni materijal je utovaren i odvezen na na gradsku deponiju.

 

 

Prilog:    PDF file1 (fotografije sa akcije)

               PDF file2 (fotografije sa akcije)

               PDF file3 (fotografije sa akcije)

 

Saopštenje

U cilju usaglašavanja zajedničkih aktivnosti i sistematske pripreme za sljedeću turističku sezonu, danas je u prostorijama Javnog preduzeća upriličen sastanak između direktora Uprave za inspekcijske poslove, Božidara Vuksanovića i direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Predraga Jelušića, sa saradnicima.
Prilikom ovog sastanka, analiziriani su problemi sa kojima su se suočavali Uprava za inspekcijske poslove i Javno preduzeće tokom protekle turističke sezone, sa ciljem da se definišu aktivnosti za nastavak saradnje.
Na sastanku je dogovoreno da Uprava za inspekcijske poslove i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u narednom periodu zajednički djeluju po pitanju nelegalne gradnje i postavljanja privremenih objekata u zoni morskog dobra bez izdatih odobrenja nadležnog organa .
Dogovoreno je da će inspektori Uprave za inspekcijske poslove i pripadnici Službe za kontrolu zone morskog dobra Javnog preduzeća već od ponedeljka, 16.05.2016 godine, formirati radne timove i nastupati zajednički na terenu, kako bi se efikasnije izborili sa nepravilnostima u cilju suzbijanja sive ekonomije i zašite prostora u zoni morskog dobra.

 

12131143152

Održan seminar pod nazivom "Organizacija kupališta u 2016. godini"

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je, u hotelu "Splendid", bilo domaćin seminara pod nazivom "Organizacija kupališta u 2016. godini". Seminar je bio namijenjen svim korisnicima kupališta, a u cilju blagovremene pripreme i organizacije kupališta za predstojeću turističku sezonu.
Tokom dvočasovnog izlaganja, predstavnici Javnog preduzeća prezentirali su prisutnim korisnicima uslove i aktuelnosti vezane za korišćenje i organizaciju kupališta i privremenih objekata dok su predstavnici Opštinskih sekretarijata, nadležnih za izdavanje Odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga na kupalištu korisnike kupališta informisali o postupku pribavljanja potrebne dokumentacije.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates