Reagovanje na tekst objavljen u dnevnom listu Dan (četvrtak, 12. jul 2018. godine, broj 6991)

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, je saglasno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, dana 18.05.2018. godine objavilo Oglas za prijem u radni odnos jednog izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, na radno mjesto Rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo.

Na raspisani Oglas prijavila se 1 (jedna) kandidatkinja i to:

1.Tina Tičić;

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, konstatovano je da je kandidatkinja Tina Tičić dostavila neophodnu dokumentaciju traženu u Oglasu.

Komisija je dana 04.06.2018. godine pristupila testiranju kandidata, i tom prilikom izabrala jedinu prijavljenu kandidatkinju Tinu Tičić.

 

Demanti na tekst objavljen u dnevnom listu „Dan“ br. 6991, u četvrtak 12. jula

 

Povodom teksta u dnevnom listu „Dan“ pod nazivom „Osuđena za milionsku pljačku postala funkcioner Morskog dobra“, na naslovnoj kao i strani 10., radi objektivnog i istinitog sagledavanja javnosti, neinformisanja i neistina koje su iznijete u pomenutom tekstu, trpeći zlonamjerne pokušaje narušavanja ugleda i časti, dajem sledeće demante.

Na oglas objavljen u dnevnim novinama „Dan“ i „Dnevne novine“, kao i sajtu i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, 18.05.2018. za radno mjesto „Rukovodilac službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo“ uz jasne uslove, javila sam se u regularnom i redovnom toku. Uz svu potrebnu dokumentaciju koja je dostavljena, nalazi se i dokument „Uvjerenje“ Osnovnog suda u Kotoru, izdato dana 17.05.2018. pod brojem 1359/2018 , čime nadležni organi jasno potvrđuju da se ne vodi nikakav krivični postupak protiv mene. Takođe je važno informisati javnost da tokom perioda nastalih aktivnosti zbog koje je procesuirana firma „Copyright“, nisam živjela niti radila u Budvi. Ispred postupka sam potpisana kao zastupnik pravnog lica koje je procesuirano , ne kao fizičko lice Tina Tičić, i apsolutno je netačno da pripadam bilo kojoj kriminalnoj grupi niti da sam ikada pripadala. Stoga navedeno nije moglo uticati na moja prethodna, niti sadašnja zaposlenja, gdje poslove obavljam savjesno i odgovorno.

 

 

Tina Tičić

 

SAOPŠTENJE - KVALITET VODE 04.-08.07.2018

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 04. do 08. jula pokazali su da je na 93% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 7% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta K1. Na području opštine Bar od ukupno 12 kupališta na njih 11 voda je bila K1 kvaliteta dok je na 1 kupalištu bila K2 klase. Slična situacija je bila i u Budvi gdje je na ukupno 26 lokacija voda bila K1 klase, a na jednom kupalištu K2 klase. U opštini Tivat je na 8 kupališta voda bila K1 klase, dok je na jednom bila K2 klase. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na 1 lokaciji kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 18 kupališta, dok je na preostala 3 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

NAGRADA DIREKTORU JP MORSKO DOBRO ZA EVROPSKOG MENADŽERA U OBLASTI TURIZMA

  Na ovogodišnjem tradicionalnom međunarodnom biznis forumu u Sarajevu, na kojem se 38. godinu zaredom dodjeljuju nagrade najuspješnijim pojedinicima i kompanijama iz regiona Jugoistične i Srednje Evrope, Međunarodni Evropski žiri za dodjelu nagrade “Evropski najmenadžer i najkompanija” ocjenio je da je direktor Javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobom Crne Gore Predrag Jelušić dobitnik ove prestižne nagrade u oblasti turizma.

‘Beach clean up’ - zajednička akcija čišćenja nezakupljenih djelova plaže u Buljarici od strane TUi-a i Jp Morsko dobro

JP Morsko dobro danas je u Buljarici podržalo ‘beach clean up’ akciju koju predstavnici grupacije TUI, najveće kompanije u svijetu za putovanja i turizam, organizuju u okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti gotovo u svim primorskim turističkim zemljama.

Na incijativu TUI-a i turističke agencije Guliver, JP morsko dobro je predložilo da se akcija sprovede na nezakupljenim i manje uredjenim djelovima duge buljaričke plaže. U akciji su učestvovali zaposleni u TUI-ju i zaposleni u JP Morsko dobro.

Današnja akcija bila je početni korak u ostvarivanju dugoročne saradnje, ali i povod da predstavnici Jp Morsko dobro razmijene iskustva sa predstavnicima renomirane turističke grupacije o primjerima dobre prakse u upravljanju plažama u cijelom svijetu.

Jedna od budućih tema sa predstavnicima TUI-a biće primjena Strategije upravljanja plažama i tematizacija kupališta koju JP Morsko dobro uvodi kao novi standard u valorizaciji plažnih resursa Crne Gore i primjena standarda u turističkoj ponudi na plažama koje TUI postavlja kao normativ za dolazak turista iz Zapadne Evrope, ali i cijelog svijeta.

 

image1

568 spasilaca na vodi spremno za turističku sezonu

Nakon što je Crveni krst Crne Gore sproveo 4 obuke za spasioce na vodi tokom maja i juna mjeseca, te obezbjedio 11 termina za ovjeru već postojećih licenci za 2018. godinu, zakupcima crnogorskih plaža na raspolaganju je ukupno 568 licenciranih spasilaca na vodi za tekuću kupališnu sezonu.

Na kursevima je obučeno 96 novih spasilaca, dok je 472 postojećih uspješno prošlo provjere i ovjerilo svoje licence. Treba istaći da i ove godine imamo povećanje broja obučenih spasilaca, što znači da postoji i veća zainteresovanost lica za ovaj vid profesije.

Crveni krst Crne Gore je član Međunarodne federacije za spašavanje na vodi (ILS-e), stoga je program obuke usklađen sa svim evropskim i svjetskim standardima. Tako su se u ovoj sezoni praktični dio obuke i ispiti sprovodili po izmijenjenim, međunarodno usklađenim normama, koje su se primjenjivali na ispitima za ovjeru licenci, i na obukama novih spasilaca na vodi. Sadržaj praktičnog dijela ispita, sa normama, podrazumijevao je: plivanje 100 metara za 1,40 minuta i manje spasilačkim kraulom; plivanje 300 metara za 4,30 minuta i manje uz pomoć peraja; transport davljenika 25 metara, koristeći 3 tehnike, poslije oslobađanja od hvata davljenika; plivanje 400 metara za 9 minuta i manje (200 metara prsno plivanje i 200 metara kraul); ronjenje na dah u dužinu, minimum 25 metara i vađenje potonulog davljenika (3 metra dubina) - 3 puta za 3 minuta. Provjera je uključivala, pored znanja i iskustva iz oblasti plivačkih sposobnosti, znanje iz teorije spasilaštva, kao i znanje u pružanju prve pomoći i KPR-a (reanimacija).

Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta, koji je donesen od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma propisani su uslovi za organizaciju spasilačke službe na svim uređenim i izgrađenim kupalištima. Shodno članu 5 navedenog Pravilnika, spasilačka služba mora biti organizovana od najmanje jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje legitimaciju važeću za tekuću godinu na svakih 50m dužine obale u mjesecima jul i avgust, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalim mjesecima. Na svim plažama moraju biti postavljene kule za spasioce na svakih 100 m dužine obale, sa istaknutim natpisom "spasilac" na crnogorskom i engleskom jeziku i jedan spasilački punkt na svakih 50 m, između dvije kule, u neposrednoj blizini vode. Na plažama mora biti postavljen jedan čamac na svakih 200 m dužine obale, kao i signalizacione zastavice (u tri boje) i informativna tabla na kojoj je definisano njihovo značenje na crnogorskom i engleskom jeziku. ZELENA boja zastavice označava bezbjedno i bezopasno kupanje, ŽUTA da je kupanje ograničeno i može biti opasno, CRVENA da je kupanje zabranjeno ili spasioc nije na dužnosti.

Spasilačka oprema obuhvata opremu na kuli i punktu (dvogled, specijalna spasilačka sredstva, signalizacione zastave, mobilni telefon i oprema za prvu pomoć) i ličnu opremu spasioca (uniforma - majica i šorts sa oznakom spasilačke službe na crnogorskom i engleskom jeziku, pištaljka, mobilni telefon, bova za spašavanje i laka ronilačka oprema).

Prva radionica UNEP MARINE LITTER projekta

U okviru projekta UNEP MARINE LITTER za koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore potpisalo ugovor sa Programom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme), u srijedu 27.06.2018. godine, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, održana je prva radionica predviđena projektnim aktivnostima. Radionica, kojoj su pored predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Ministarstva održivog razvoja i turizma prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Instituta za biologiju mora, lokalnih Sekretarijata za zaštitu životne sredine i komunalnih preduzeća iz primorskih Opština kao i predstavnici NVO sektora, održana je u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici.

Na radionici su predstavljeni prioriteti UNEP MARINE LITTER projekta, specifični ciljevi, opšti principi i aktivnosti koje će se sprovoditi tokom realizacije projekta kao i plan rada sa rokovima. Takođe je istaknuto da je glavni cilj ovog projekta uspostavljanje efikasnijeg upravljanja otpadom u moru kroz implementaciju odgovarajućih aktivnosti. UNEP MARINE LITTER projekat, koji obuhvata upravljanje otpadom iz mora, davanje smjernica za reciklažu plastične PET ambalaže, izradu Studija i Planova Upravljanja na temu otpada iz mora i plastične PET ambalaže, realizaciju akcija sakupljanja i analize otpada sa odabranih plaža, izradu promotivnog materijala kao i organizovanje kampanja za podizanje svijesti o značaju adekvatnog upravljanja otpadom iz mora, počeo je sa realizacijom u aprilu 2018. godine i trajaće do jula 2019. godine.

Pored toga predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma na radionici su predstavili relevantne međunarodne okvire, međunarodne inicijative za upravljanje otpadom u moru kao i postojeće stanje upravljanja otpadom u Crnoj Gori.
U drugom dijelu radionice predstavljeni su različiti projekti koji se u Crnoj Gori realizuju na temu otpada u moru:

• Projekat “DeFishGear” koji je realizovao Institut za biologiju mora
• INTERREG IPA projekat “Welcome” koji realizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Institut za biologiju mora
• Projekat “First International Coastal Clean-up day” koji realizuje NVO “Zero Waste Montenegro” i
• Projekat “Velika Plaža Plastic Free - Velika plaža bez plastike” koji realizuje NVO “RDA-UBA” iz Ulcinja.

Na samom kraju radionice prisutni su imali priliku da iznesu svoje mišljenje i prenesu iskustva u ovoj oblasti. Budući da otpad u moru predstavlja problem koji je poslednjih godina sve izraženiji, na radionici je istaknuta važnost svih ovih projekata koji doprinose prikupljanju relevantnih informacija i mjerodavnih podataka u cilju uspostavljanju efikasnijeg upravljanja otpadom koji na plaže dolazi iz mora i rijeka.
Na kraju radionice zaključeno je da potrebno inicirati da se zakonskim propisima reguliše pitanje otpada u moru.

 

IMG 0dc1de226e0a2828af94b8fe8f6f3546 V

IMG 943573d08b5c90d69e9c9b91308538a6 V

IMG a08788367e83cfa771716e7330a264e2 V

Rezultati analize kvaliteta morske vode (20. - 24.06.2018.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 20. do 24. juna, pokazali su da je na 94% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 6% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj i 12 kupališta u opštini Bar voda je bila odličnog, K1 kvaliteta. Na području opštine Budva, od ukupno 27 kupališta, na 1 kupalištu voda je bila K2 klase dok je na ostalim plažama voda bila kategorije K1. U opštini Tivat, na svih 9 kupališta voda je bila K1 klase. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na 1 lokaciji kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 17 kupališta, dok je na preostala 4 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates