Počeli radovi na uklanjanju viška materijala sa račve i iz desnog rukavca rijeke Bojane

Uprava za vode Crne Gore uz finansijsku podršku JP Morsko dobro i Direkcije javnih radova, započela je sa radovima na ispumpavanju viška materijala i produbljivanju dna rijeke Bojane na njenoj račvi, a koji će se nastaviti duž desnog rukavca rijeke Bojane.
Radovi se izvode u skladu sa Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća, koji je prethodno izradila Uprava za vode kao nosilac ovog projekta.

Procijenjena vrijednost izvođenja radova iznosi¬¬¬ 800.000,00 eura, a JP Morsko dobro je shodno Zaključku Vlade Crne Gore do sada učestvovalo sa 200.000,00 eura u projektu.

Izvođač radova je “Cijevna Commerce” d.o.o. Podgorica, a kompletan posao trebao bi da bude završen do kraja godine.

Radovi će omogućiti normalnu protočnost rijeke Bojane desnim rukavcem u dužem periodu, kako ne bi dolazilo do situacije da desni rukavac rijeke Bojane bude opet zatvoren.

Sancija obalne infrastrukture na teritoriji opštine Budva- Pizana i Đevištenje

JP Morsko dobro danas je završilo radove na rekonstrukciji betonskog platoa na gradskoj plaži Pizana u Budvi, koja je oštećena usljed velikog plimskog talasa minule zime. Radovi su podrazumjevali uklanjanje plomljenih betonskih i popločanih ostataka, te armijranje i betoniranje cjelokupne površine platoa dužine 25 metara i širine 125 metara u zaleđu plaže. Za ovaj posao JP Morsko dobro izdvojilo je 7.200,00 €.
Početkom maja JP Morsko dobro je organizovalo i u potpunosti pripremilo kupalište na plaži Pizana za predstojeću sezonu, s obzirom da je isto ostalo nezakupljeno. Zbog bezbjednosti kupača Pizana je ogrđena bovama sa morske strane cijelom dužinom plaže, postavljene su kante za otpatke, a na kupalištu je od kraja maja obezbijeđena i spasilačka služba, odnosno jedan spasilac, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore.

U sklopu predsezonskog uređenja zone morskog dobra, izvršeni su i radovi na uklanjanju ostataka betonskog objekta na plaži Đevištenje. Navedeni radovi podrazumijevali su mašinsko rušenje, utovar i odvoz na gradsku deponiju ostataka nekadašnjeg objekta, betonskih blokova i nasutog kamenitog i šljunkovitog materijala.

Izvođač radova na sanaciji ovog dijela obale bila je firma „Montal“d.o.o. iz Podgorice, a isti su kompletirani u periodu od 08. do 15. juna 2018. Ugovorena vrijednost ovog posla iznosila je 2.800, 00 €.
Sjutra počinje postavljanje nedostajućih dijelova ograde na stazi koja vodi do plaže Mogren.

Održan sastanak između predstavnika Javnog preduzeća i predstavnika Opštine Kotor

Direktor Javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić juče je u Budvi održao sastanak sa predsjednikom Opštine Kotor Vladimirom Jokićem i saradnicima. Sastanku su prisustvovali predstavnici MZ Perast i projektant arhitekstonskog studija “AiM” koji je prisutne upoznao o detaljima uređenja kupališta Borići u Perastu. Na sastanku je zaključeno da se nakon usaglašavanja svih institucija nastavi procedura realizaciie uređenja kupališta u Perastu.
 
Direktor Jelušić je informisao da će JP Morsko dobro u najskorijem roku objaviti Javni poziv za davanje u zakup lokacije – parkinga u Perastu sa ciljem uvođenja reda i postavljanja standarda.
 
Na predlog predsjednika Jokića, dogovoreno je da uz podršku Opštine Kotor JP Morsko dobro sprovede aktivnosti na uređenju prostora u zahvatu luke Risan, do realizacije DSL, Sektor 10.
 
Direktor Jelušić je upoznao predsjednika Jokića i njegove saradnike o projektima i aktivnostima koje JP Morsko dobro sprovodi na području opštine Kotor, prvenstveno realizacija projekta uređenja pješačke staze Risan- Perast na kojoj je prije mjesec dana cijelom dužinom postavljena javna rasvjeta. U toku je procedura sprovođenje postupka javne nabavke za realizaciju IV (završne) faze uređenja, odnosno popločavanja staze i postavljanje pratećih sadržaja, a završetak investicije očekuje se krajem godine.
 
Direktor je takođe je upoznao sa značajnim aktivnostima na pripremi ljetnje turističke sezone u opštini Kotor, odnosno sanacijama obalne infrastrukture koja je oštećena u nevremenu minulog proljeća. U cilju unaprijeđenja kupališnog turizma, JP Morsko dobro je, uz saglasnost Agencije za zaštitu prtirode i životne sredine, izvršilo prihranjivanje plaža na području Kotorsko- Risanskog zaliva. 
 
 
Foto 140618
 

Rezultati analize kvaliteta morske vode (06. - 08.06.2018.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 06. do 08. juna pokazali su da je na 93% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 7% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 14 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na dva kupališta bila klase K2. U Baru kvalitet morske vode je na svih 12 kupališta bio K1 klase. Na području opštine Budva, na svih 27 lokacija voda je bila kategorije K1, isto kao i u opštini Tivat gdje je na svih 9 kupališta voda bila K1 klase. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na jednoj kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 17 kupališta, dok je na preostala 4 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

POSTAVLJENA MEHANIČKA DIZALICA ZA PRISTUP MORU LICIMA SA INVALIDITETOM NA ŽUTOJ PLAŽI

Mehanička dizalica za jednostavniji pristup moru lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću postavljena je juče na pristaništu Žute plaže u Kotoru.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izvršilo je nabavku dizalice krajem prošle godine sa namjerom da je stavi u funkciju za predstojeću sezonu. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 3.000,00 eura.

Na istoj lokaciji biće postavljeni toaleti i specijalne kabine za presvlačenje, adaptirane za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom.

Podsjećamo da je Javno preduzeće za uprvljanje morskim dobrom Crne Gore pred početak turističke sezone 2017. godine izgradilo i pristupnu rampu za potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom na Slovenskoj plaži u Budvi (gradska plaža ispred Hotela Park), koja je tokom ljetnjih mjeseci bila na raspolaganju mještanima, turistima i posjetiocima kojima je bila neophodna za pristup moru.

Ove sezone u funkciji će biti i pristupne rampe na Topolici u Baru i na Ponti Seljanovo u Tivtu.

Navedene aktivnosti Javno preduzeće ralizuje u saglasnosti sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagodjavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

 

dizalica zuta plaza

Predstavnici JP Morsko dobro učestvovali na 3. Konferenciji pomorskog prava na Jadranu (Adriatic Marine Law Conference)

Predstavnici Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja u JP Morsko dobro učestvovali su krajem maja na 3. Konferenciji pomorskog prava na Jadranu (3rd Adriatic Maritime Law Conference), koju je u italijanskom gradu Grado organizovalo društvo za pomorsko pravo Italije (Associazione Otaliana di Diritto Marittimo).
Predstavnici JP Morsko dobro održali su prezentaciju na temu „Regulatorni okvir i organizacioni model upravljanja lukama i marinama u Crnoj Gori – trenutna situacija i neophodne promjene“.

Prezentaciju je imalo još 11 učesnika iz Italije, Slovenije i Hrvatske, a u okviru njih prezentovani su podaci i izvještaji radnih grupa koje su radile na formiranju i uspostavljanju novih pravnih aspekata vezanih za nautički turizam na Jadranu i nove organizacije za marine u Italiji. Predočene su posledice i izazovi prilikom implementacije različitih evropskih direktiva vezanih za pružanje servisnih usluga u lukama, a bilo je rijči i o rješavanju konkretnih problema vezanih za buku u lukama.

Iskustva su razmjenjena sa predstavnicima iz Hrvatske u primjenjivanju pravnog okvira vezanog za unapređenje putničkog saobraćaja na Jadranskom moru (primjenom regulative EU 1177/2010 u Hrvatskoj), o režimu priobalnog pomorskog linijskog saobraćaja u Hrvatskoj, kao i o iskustvu na polju koncesija za javni obalni pomorski saobraćaj nakon ulaska te zemlje u EU.

Osim pomenutih bile su održane i prezentacije vezane za zaštitu životne sredine od negativnih uticaja putničkih brodova u Jadranskom moru i implementaciju međunarodne regulative vezane za zaštiu mora i podmorja.

 

grado foto

SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA NA BUDVANSKIM PLAŽAMA

Ovog ljeta oko 30 plaža i ugostiteljskih objekata na potezu Slovenske plaže i šetališta u Budvi učestvovaće u projektu ,,Uspostavljanje pravilnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom u opštini Budva“. Projektne aktivnosti prikupljanja, selektivnog odlaganja i dalje reciklaže ambalažnog otpada biće realizovane od 15. juna do 15. septembra, pod sloganom „Uhvati čist talas“.

Memorandum o saradnji na ovom projektu danas, na Svjetski dan životne sredine, potpisali su predstavnici osam institucija partnera na projektu: Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kompanije Coca – Cola HBC Crna Gora, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Opštine ,,Budva“, preduzeća ,,Komunalno“ Budva, Regionalne deponije ,,Možura“ Bar i Ekološkog pokreta ,,Ozon“.
Partneri su izrazili očekivanje da će ovaj projekat, koji počinje u Budvi, sledećih godina biti proširen i na ostale opštine.

Dragan Asanović, generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, podsjetio je da je Crna Gora pripremila Pregovaračku poziciju za Poglavlje 27. „U upravljanju otpadom očekuje nas još dosta posla, a fokus stavljamo na prevenciju. Vjerujem da će ovaj projekat pomoći Opštini Budva u dostizanju ciljeva propisanih lokalnim planom za upravljanje otpadom. Nadam se da će ovaj čist talas u narednom periodu zahvatiti i druge gradove“, poručio je Asanović.

Andrea Radonjić, menadžer za javne i regulatorne poslove u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora, kazala je: „Sve kreće od pojedinca i naše volje da upravo tu praznu limenku ili iskorišćenu plastičnu ambalažu stavimo u odgovarajuću posudu i time je opredelimo za reciklažu. To je odgovornost pojedinca, a mi kao partneri na projektu pokazujemo svoju društvenu odgovornost“. Ona je objasnila da će projekat imati snažnu edukativnu dimenziju i pozvala sve građane i turiste da uhvate čist talas ovog ljeta. „Plaže prekrivene otpadom neće vaš odmor učiniti ljepšim, ali osjećaj da znate da pomažete očuvanje obalskog i morskog eko-sistema, sigurno hoće“, poručila je Radonjić.
Predrag Jelušić direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zahvalio je zakupcima plaža i barova što su prihvatili dodatne obaveze učešćem u ovom projektu. „Danas smo po 15. put dodijelili Plave zastavice i danas počinjemo važan projekat selektivnog sakupljanja ambalažnog otpada u Budvi. Vjerujem da u tom ima simbolike, kao i da će ovaj projekat imati tradiciju i obuhvatiti ostale primorske opštine u narednom periodu“, saopštio je Jelušić.
Projekat je napravljen tako da prestavlja zaokruženu cjelinu. Prikupljeni otpad biće odlagan u namjenske posude – posebno staklo, plastika i limenke. Edukacija i animacija građana da odlože ambalažu na za to predviđeno mjesto biće veoma važan dio projekta.

Nakon selektivnog razdvajanja otpada i pripreme za reciklažu, u čemu će posebnu ulogu imati preduzeće „Komunalno“ Budva, otpad će biti transportovan na Regionalnu deponiju Možura, odakle se dalje plasira na tržište sekundarnih sirovina. Prihod ostvaren od plasiranja ambalažnog otpada na tržište biće ustupljen Regionalnoj deponiji „Možura“, kako bi se tim novcem dao doprinos unaprjeđenju infrastrukture za reciklažu.

 

DJU 8862

DJU 8858

Foto 3

DSC 0125

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates