ODRŽAN OKRUGLI STO O IZRADI BAZNIH STUDIJA ZA REVITALIZACIJU PLAŽA MOGREN, PRŽNO, PETROVAC I SUTOMORE

U saradnji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Fakulteta za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu danas je u hotelu “Blue star” u Budvi organizovan okrugli sto o izradi baznih studija za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore. Cilj okruglog stola bio je sakupljanje relavantnih podataka, dokumetacije i mišljenja od strane stručne javnosti, mještana i drugih zainteresovanih lica, koja mogu biti od koristi za predlaganje adekvatnih rješenja za revitalizaciju pomenutih plaža.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zaključilo je početkom ove godine Ugovor sa Fakultetom za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu i kompanijom “Harpha Sea” iz Kopra, a isti podrazumjeva kompletna i detaljna istraživanja, snimanje i praćenje svih prirodnih uslova od značaja za izradu studija revitalizacije plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore. Sastavni dio ovih aktivnosti je i izrada Studija biodiverziteta mora i obale za ove 4 plaže, na čemu je angažovan Institut za biologiju mora iz Kotora.
Danas je na okruglom stolu prezentovana preliminarna analiza hidroloških i geoloških pretpostavki, koju je izradala kompanija “Harpha Sea”. Prezentacija je održana od strane stručnog tima sa Fakulteta za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, dok je direkor Instituta za biologiju mora Mirko Đurović prezentovao biološka istraživanja koja rade za potrebe ovog projekta.
Današnjem okruglom stolu prisustvovao je potpredsjednik Opštine Budva Mihailo Đurović, predstavnici opština Bar i Ulcinj, predstavnici mjesnih zajednica Petrovac, Sveti Stefan-Pržno, Stari Grad i Sutomore i veliki broj mještana, ljubitelja mora i robolova, koji su svojim aktivnim učećem u diskusiji predložili smjernice za izradu baznih studija za revitalizaciju 4 atraktivne gradske plaže na području Budve i Bara.Na osnovu svih sakupljenih podataka i predloga izvršiće se analiza obalnih procesa za svaku pojedinačnu plažu i predložiti adekvatna rješenja za njihovu revitalizaciju.

 

okrugli sto 3

 

prezentacija 2

Održana prezentacija „Bigbelly solar“ sistema za pametno zbrinjavnje otpada

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je održana prezentacija „Bigbelly solar“ sistema za pametno zbrinjavanje otpada i recikliranje na javnim površinama. Prezentaciji su ispred Javnog preduzeća prisustvovali pomoćnik direktora Rajko Malović, šefica Kabineta direktora Jasmin aKašćelan, predstavnici Službe za održivi razvoj, Vojislav Dragnić i Milica Mašanović i predstavnici Službe za uređenje i izgradnju morskog dobra, Ivan Vučetić i Nebojša Krivokapić.

Predstavnici Javnog preduzeća upoznati su od strane lidera projekta „Bigbelly solar“o prednostima korišćenja ovog sistema, kojipredstavlja jedno od najinovativnijih rješenja za gradove, plaže i parkove širom svijeta kada je rieč o zbrinjavanju javnog otpada.

Naime, sistem na koji funkcioniše „Bigbelly Solar“ je potpuno, nezavisan i radi na solarni pogon, bez dodatnih priključaka. Kutije za otpad su zatvorenog tipa i u potpunosti onemogućavaju vidjivost čvrstog otpada, dok sistem sam vrši reciklažu istog. Sistemom se upravlja pomoću aplikacije koja ima mogućnost obavještavanja nadležnih lica putem sms-a ili e-maila u trenutku kada je kutija za otpad puna i na kojoj lokaciji se nalazi.
Danas je dogovoreno da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u sardanji sa predstvanicima brenda „Bigbelly solar“, naredne godine organizujeprezentaciiju ovog jedinstvenog sistema u okviru seminara „Open Days“ za korisnike kuplišta.

 

bigbs

Uređenje specijalnog rezervata prirode - Tivatska solila u 2017. godini

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i u 2017. godini nastavlja sa sanacijom i uređenjem infrastrukture na području Tivatskih Solila.
U ovoj fazi, uređen je prostor ispred informativnog punkta postavljanjem pergole sa klupicama koja će služiti za prijem kako organizovanih grupa, tako i individualanih posjetilaca. U sklopu uređenja ovog prostora, izvršeno je i hortikulturno uređenje sa nabavkom sadnica autohtonih vrsta. Takođe je izvršeno predsezonsko košenje i uklanjanje korovske vegetacije na potezu 2 paralelna nasipa u dužini od 2km. Ovim radovima je saniran i nasip u dužini od 15m, izvršeno nasipanje staze nasipa tamponom i farbanje metalnih konstrukcija sa natpisima lokaliteta na kapijama rezervata.
Zbog bezbjednosti posjetilaca, izvršena je sanacija drvenih mostova zamjenom postojećih dasaka i farbanje propisanom zaštitom, učvršćavanje stubova drvene ograde, kao i kula za osmatranje ptica.
Ovim radovima takođe će se izvršiti sanacija postojećih informativnih tabli i izrada jedne nove.
Izvođač radova je "V PROJEKT" D.O.O. iz Nikšića, a Ukupna vrijednost investicije sa nadzorom u ovoj fazi iznosi 18.663,25 eura. ( nadzor 878.70)
Turistička organizacija Tivat donirala je dvije sadnice za uređenje prostora oko Info punkta u rezervatu „Tivatska Solila“.

 

sol1

 

sol2

Obavještenje

U sklopu redovnih predsezonskih aktivnosti na tekućem održavanju objekata pomorske infrastrukture, a shodno svom Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od 10 marta do 20 aprila ove godine izvelo radove na bagerisanju-prepumpavanju nataloženog nanosa pijeska u akvatorijumu lučice „Kacema“ u Ulcinju. Tom prilikom je iz prostora akvatorijuma izvađeno cca 250m2 sitnog pijeska i isti je pumpama usisan i prebačen u more na udaljenosti oko 150 metara od mjesta vađenja. Radove je izvelo specijalizovano preduzeće „Ronpos“ doo iz Budve, a ukupna vrijednost izvedenih radova je iznosila 7.930 eura.

 

2

3

Obavještenje

U sklopu predsezonskih aktivnosti na uređenju zone morskog dobra u Budvi, a shodno Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u periodu od 10. marta do 15. aprila ove godine izvelo radove na rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg sanitarnog objekta od čvrstog materijala u neposrednom zaleđu plaže Jaz. Rekonstruisani objekat je površine cca 40m2, i isti pored muških i ženskih toaleta sadrži i toalet koji je prilagođen osobama sa invaliditetom. Radove je izvelo preduzeće „Ding“ d.o.o. iz Podgorice, a ukupna vrijednost je iznosila 22.700 eura.

Stanje objekta prije rekonstrukcije:

 

111

 

Rekonstruisani objekat:

 

2222

 

 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom učesnik na Festivalu nekretnina

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom učesnik je na Festivalu nekretnina i investicija (FREI) , koji se od 15-18. maja održava u Budvi. Predstavnici JPMD će danas učestvovati u diskusiji na temu „Zakonski okvir za planiranje prostora i izgradnju objekata“, dok će sjutra, trećeg dana festivala, uzeti učešće u panel diskusiji na temu „Koncept razvoja obalnog područja“.
FREI predstavlja jednu od vodećih manifestacija koje se bave problematikom investiranja i razvoja real-estate sektora, a namijenjen je investitorima i komercijalnim kompanijama iz oblasti nekretnina, reprezentima državnih organa, infrastrukturnim preduzećima, predstavnicima međunarodnih institucija, stručnoj i opštoj javnosti.

U Budvi održan "Adriatic Sea Forum"

Međunarodni forum posvećen pomorskom turizmu na Jadranu pod nazivom “Adriatic Sea Forum”, u organizaciji kompanije Risorte Turismo iz Venecije, a uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma, Nacionalne TO, JP Morsko dobro, Luke Kotor i TO Budve, održan je 27. i 28. aprila u Budvi, u hotelu Splendid Conference & Spa Resort.

Cilj “Adriatic Sea Foruma” je poboljšanje promocije cjelokupnog područja Jadranskog mora kroz tačno određene odabrane i prilagođene programe, kao što je saradnja među državama, regijama i destinacijama koje se nalaze na Jadranu. Dvodnevni Forum je održan kroz pet rasprava tj. okruglih stolova, posvećenih pitanjima pomorskog turizma na Jadranu, a različitim temama obuhvaćeno je 7 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Crna Gora, Italija i Slovenija) i 25 regija koje se nalaze sa obje strane Jadrana.

Na otvaranju “Adriatic Sea Foruma” je, u ime Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, govorio pomoćnik direktora, Dragoljub Marković, a pored njega prisutnima su se obratili generalna direktorica Direktorata za turistički razvoj i standarde, Olivera Brajović, potpredsjednik Opštine Budva, Veselin Marković, generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Vladan Radonjić i predsjednik asosijacije MedCruise, Kristijan Pavić.

 

18121099 10210590040321933 8716194391377893339 o 18209198 10210590039201905 9065283535588175027 o

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates