SAOPŠTENJE - KVALITET VODE 01.- 04.08.2018. godine

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 01. od 04. avgusta pokazali su da je na 96% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 4% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na području opštine Ulcinj, Bar i Budva voda je bila odličnog kvaliteta K1 na svim lokacijama na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode za kupanje i rekreaciju. Od ukupno 9 kupališta u opštini Tivat voda je bila odličnog kvaliteta na njih 8, dok je na jednom kupalištu voda bila K2 klase. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na jednoj lokaciji kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 19 kupališta, dok je na 2 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Saopštenje za javnost povodom rezultata turističke sezone 2018.

 U Budvi je danas, na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, JP Morsko dobro i Hotelske grupe Budvanska rivijera, zajedno sa ostalim nosiocima turističke privrede ovog grada, organizovan sastanak na kojem se govorilo o dosadašnjim rezultatima postignutim tokom turističke sezone. Sastanku su prisustvovali državni sekretari za turizam i zaštitu životne sredine Damir Davidović i Saša Radulović, direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić, izvršna direktorica HG „Budvanska Rivijera“ Katarina Kažanegra, predsjednik Odbora direktora HG „Budvanska rivijera“ Saša Radović, direktor JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje Goran Jevrić, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU) Žarko Radulović, predsjednik Udruženja ugostitelja Budve Vido Markićević i direktorica turističke agencije „Guliver“ Danica Kažanegra.

Direkotr JP Morsko dobro Predrag Jelušić rekao je danas da je ovo preduzeće do 26. jula 2018. godine zaključilo anekse Ugovora za tekuću godinu sa 97% zakupaca duž crnogorskog primorja. U Opštini Budva zaključeno je ukupno 256 ugovora, od čeka 98 za kupališta, 108 za privremene objekte, 47 za terase i 3 ostala. Ukupan prihod od zakupa morskog dobra na teritoriji Budve do danas iznosi 2.658.705,91 € od čega je polovina prenesena na račun Opštine Budva u iznosu od 1.319.352,90 €. Ova sredstva u skladu sa zakonskom regulativom namjenjena su opštinama, u ovom slučaju Opštini Budva, za tekuće održavanje čistoće, hortikulturalno uređenje, održavanje javne rasvjete i komunalnog reda u zoni morskog dobra u toj opštini.
Izvršna direktorica HG Budvanska rivijera Katarina Kažanegra navela je da ova kompanija do 26.07.2018. bilježi promet od gotovo 248 hiljada noćenja. Istakla je da će, posmatrajući obim prometa ostvaren u julu - broj noćenja i najavljenih rezervacija, ova grupacija u sedmom mjesecu ove godine ostvariti približno isti broj noćenja kao u julu prošle godine. Posebno ohrabruje povećanje vanpansionske potrošnje u julu ove godine u odnosu na jul prošle godine. Sa očekivanim prometom od preko 105 hiljada noćenja u julu, predviđa se povećanje fizičkih pokazatelja za 4% za proteklih sedam mjeseci.

Parametre fizičkog obima prometa prati i povećanje finansijskih pokazatelja, naročito u dijelu prihoda od osnovne djelatnosti (za 10%), kao i prihoda od aranžmana i to za 11%.

Iz Regionalnog vodovoda ističu, da su u susret turističkoj sezoni potpisani ugovori sa opštinama Ulcinj i Herceg Novi, čime je omogućeno stabilno vodosnadbijevanje na cijelom primorju. Takodje napominju da je Regionalni vodovod projekat koji potvrđuje viziju Vlade Crne Gore, da se kroz ulaganja u infrastrukturu stvaraju uslovi za kreiranje ambijenta za ekonomski razvoj i progres našeg društva. Ovaj projekat je drastično unaprijedio kvalitet života lokalnog stanovništva u primorskoj regiji, ali i stvorio ambijent za ubrzani razvoj turističke privrede, zbog kojeg je došlo do priliva stranih direktnih investicija.

“Tako samo u Tivtu i Herceg Novom danas imamo tri investicije preko dvije milijarde eura - Luštica Bay, Porto Montenegro i Porto Novi, a prihod od turizma porastao je sa 222 miliona € u 2007. godini na skoro milijardu u 2017. Zahvaljući tom projektu na CG primorju smo poslije više decenija riješili problem nestašice vode” istako je Goran Jevrić.

Žarko Radulović ispred CTU-a, najviše primjedbi imao je na, uglavnom, selektivno ponašanje inspekcijskih službi. Na sastanku je konstatovano da većina lokalnih samouprava nije uskladila odluke o radu i nadležnosti komunalnih inspekcija shodno novim zakonskim rješenjima, što je dovelo do preklapanja nadležnosti i neefikasnosti kontrole.

Takodje je ukazano, da su pored navedenih, ključni problemi turističke sezone komunalno uređenje gradskih zona i regulisanje saobraćaja.

 

1

2

SAOPŠTENJE - KVALITET VODE 18.-19.07.2018.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 18. do 19. jula pokazali su da je na 97% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 3% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta na njih 15, dok je na jednom kupalištu voda bila K2 klase. Na području opštine Bar, Budva i Tivat voda je bila odličnog kvaliteta K1 na svim lokacijama na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode za kupanje i rekreaciju. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na jednoj lokaciji kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 20 kupališta, dok je na jednom kupalištu voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Crveni krst Crne Gore i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore apeluju na kupače da poštuju pravila ponašanja na plaži

Budući da su ovih dana crnogorske plaže pune kupača i turista Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Crveni Krst Crne Gore, kao organizacija koja sprovodi program spasilaštva na vodi, ovim putem žele da apeluju na posjetioce plaža da poštuju pravila ponašanja, u prvom redu radi svoje bezbjednosti, kao i ugodnog boravka.
Uređena kupališta predstavljaju mjesta na obali koja su organizovana i pružaju sve neophodne uslove kupačima i turistima, a jedan od uslova je i organizacija spasilačke službe, koja podrazumijeva angažovanje spasioca sa važećom Legitimacijom za spašavanje na vodi.

Kupanje na drugim djelovima obale nije preporučljivo, pogotovo na ušću rijeke Bojane gdje postoji potencijalna opasnost od jakih struja i naglih promjena dubina. Takođe, jake struje i veliki talasi na području Velike plaže i Ade Bojane u Ulcinju zahtijevaju da kupači budu posebno obazrivi.

Iako su na svim uređenim kupalištima na crnogorskom primorju prisutni spasioci na vodi, prvenstveno sami kupači moraju voditi računa o svojoj bezbjednosti. Na svakom uređenom kupalištu postoji spasilački punkt, gdje se kupači mogu obratiti spasiocu ukoliko im je potrebna neka informacija ili pomoć.

Radi lakšeg prepoznavanja, spasioci imaju uniformu crveno-žute boje sa oznakom spasilačke službe, kao i opremu koja je neophodna za spašavanje i pružanje prve pomoći.

Svi kupači treba da prate signale i upozorenja spasioca (signalizacione zastavice kojima obavještavaju o bezbjednosti u vodi, ili verbalno putem razglasa, ili zvučno putem pištaljke) i na taj način primaju informaciju o trenutnoj bezbjednosti u vodi.

U toku radnog vremena, spasilac je dužan da povremeno boravi na kuli ili punktu, obavlja kontrolne šetnje obalom, kao i da u skladu sa uslovima za kupanje svakog dana istakne signalizacione zastavice. Na plaži se nalazi i tabla na kojoj je objašnjeno značenje svake zastavice, prema ILS standardima: ZELENA - bezbjedno i bezopasno kupanje, ŽUTA - kupanje je ograničeno i može biti opasno, CRVENA - kupanje je zabranjeno. Takođe, na tabli bezbjednosti je i naznačeno radno vrijeme spasilačke službe.

Crveni Krst Crne Gore zadužen za program spasilaštva na vodi, pored obuka spasilaca na vodi, ima obavezu i da vrši edukaciju stanovništva o opasnostima na vodi i prevenciju od nesreća, i sa tim u vezi daju sledeće savjete:

Savjeti za plivače:

• Ne ulazite u vodu, tj. odmah je napustite ako su na spasilačkim kulama istaknute crvene zastavice;

• Ne ulazite naglo u vodu - prvo pokvasite skočne zglobove, zglobove na šakama, potiljačni dio vrata i dio grudi oko srca;

• Ne skačite u vodu ako ne poznajete dno - može biti pliće nego što mislite ili na dnu može biti opasan predmet;

• Ne ulazite u vodu pod dejstvom alkohola - alkohol i voda su fatalna kombinacija;

• Napravite pauzu nakon obilnog obroka - ne ulazite u vodu najmanje jedan sat, najbolje je da tokom boravka na plaži konzumirate veći broj "laganih" obroka;

• Ne udaljavajte se previše od obale - što dalje plivate, više se izlažete rizicima, naročito od nailaska čamca, skutera ili drugog plovila;

Savjeti za neplivače:

• Budite blizu spasioca - obavezno mu se javiti prije ulaska u vodu;

• Budete oprezni sa vazdušnim dušekom i ostalim "pomagalima" za održavanje na vodi, jer se najčešće radi o proizvodima koji nisu bezbjednosno ispitani.

Savjeti roditeljima:

• Neprekidno nadgledajte dijete dok je u vodi;

• Ne oslanjajte se na ostale koji su na kupalištu, lično nadgledajte djecu.

U slučaju opasnosti:

• Ne paničite, ostanite smireni, visoko podignite ruku i tražite pomoć;

• Ako je druga osoba u opasnosti, dobacite mu pogodan predmet (loptu, gumu i sl). Nikada ne prilazite osobi koja se panično utapa licem u lice i nikada joj ne pružajte ruku, već neki predmet koji može da uhvati. Odmah obavijestite spasioce;

• Ako vas uhvati vir, održavajte se na vodi i ne pokušavajte da isplivate pravolinijski od centra vira. Pustite da vas okrene dva-tri kruga, a onda snažno zaplivajte u pravcu tangente kretanja vira;

• Ako naiđete na travu, ne paničite. Nastavite da plivate leđnim stilom, bez velikih i naglih pokreta. Ako se ipak upetljate, ne pokušavajte da se oslobodite na silu, već smireno i lagano skinite travu rukom.

Saopštenje o korišćenju ponti u Boki Kotorskoj

Povodom čestih slučajeva da se građanima i turistima onemogućava pristup i korišćenje obale na području morskog dobra, posebno u Boki Kotorskoj, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore podsjeća da je u skladu sa članom 4 Zakona o morskom dobru "Morsko dobro, koje je u državnoj svojini, u javnoj upotrebi osim u slučajevima kada je zakonom drugačije određeno".

S tim u veziobala, (ponte, pristaništa,plaže) koja nije ustupljena na korišćenje putem javnog pozivana osnovu važećeg planske dokumentacije, dostupna je svima pod jednakim uslovima za korišćenje u skladu sa predviđenom namjenom.

Djelovi obale koji su Ugovorom dati na korišćenje (pristaništa, privezišta uređena kupališta i sl.) mogu se koristiti u skladu sa odredbama Ugovora i uslovima propisanim od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Sve ostale djelove obale u državnoj svojini, građani i turisti mogu slobodno koristiti u skladu sa namjenom obale i u duhu dobrog domaćina, u čemu niko nema pravo da ih spriječava ili ometa.

Aplelujemo na građane i turiste da svaku situaciju ometanja slobodnog korišćenja morskog dobra u državnoj svojini u skladu sa njegovom namjenom, prijave opštinskim komunalnim policijama/inspekcijama ili na Turistički telefon broj 080001300.

Reagovanje na tekst objavljen u dnevnom listu Dan (četvrtak, 12. jul 2018. godine, broj 6991)

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, je saglasno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, dana 18.05.2018. godine objavilo Oglas za prijem u radni odnos jednog izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, na radno mjesto Rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo.

Na raspisani Oglas prijavila se 1 (jedna) kandidatkinja i to:

1.Tina Tičić;

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, konstatovano je da je kandidatkinja Tina Tičić dostavila neophodnu dokumentaciju traženu u Oglasu.

Komisija je dana 04.06.2018. godine pristupila testiranju kandidata, i tom prilikom izabrala jedinu prijavljenu kandidatkinju Tinu Tičić.

 

Demanti na tekst objavljen u dnevnom listu „Dan“ br. 6991, u četvrtak 12. jula

 

Povodom teksta u dnevnom listu „Dan“ pod nazivom „Osuđena za milionsku pljačku postala funkcioner Morskog dobra“, na naslovnoj kao i strani 10., radi objektivnog i istinitog sagledavanja javnosti, neinformisanja i neistina koje su iznijete u pomenutom tekstu, trpeći zlonamjerne pokušaje narušavanja ugleda i časti, dajem sledeće demante.

Na oglas objavljen u dnevnim novinama „Dan“ i „Dnevne novine“, kao i sajtu i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, 18.05.2018. za radno mjesto „Rukovodilac službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo“ uz jasne uslove, javila sam se u regularnom i redovnom toku. Uz svu potrebnu dokumentaciju koja je dostavljena, nalazi se i dokument „Uvjerenje“ Osnovnog suda u Kotoru, izdato dana 17.05.2018. pod brojem 1359/2018 , čime nadležni organi jasno potvrđuju da se ne vodi nikakav krivični postupak protiv mene. Takođe je važno informisati javnost da tokom perioda nastalih aktivnosti zbog koje je procesuirana firma „Copyright“, nisam živjela niti radila u Budvi. Ispred postupka sam potpisana kao zastupnik pravnog lica koje je procesuirano , ne kao fizičko lice Tina Tičić, i apsolutno je netačno da pripadam bilo kojoj kriminalnoj grupi niti da sam ikada pripadala. Stoga navedeno nije moglo uticati na moja prethodna, niti sadašnja zaposlenja, gdje poslove obavljam savjesno i odgovorno.

 

 

Tina Tičić

 

SAOPŠTENJE - KVALITET VODE 04.-08.07.2018

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 04. do 08. jula pokazali su da je na 93% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 7% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta K1. Na području opštine Bar od ukupno 12 kupališta na njih 11 voda je bila K1 kvaliteta dok je na 1 kupalištu bila K2 klase. Slična situacija je bila i u Budvi gdje je na ukupno 26 lokacija voda bila K1 klase, a na jednom kupalištu K2 klase. U opštini Tivat je na 8 kupališta voda bila K1 klase, dok je na jednom bila K2 klase. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na 1 lokaciji kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 18 kupališta, dok je na preostala 3 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates