Otvorena pješačko- biciklistička staza u Rezervatu prirode "Solila"

Danas je u Rezervatu prirode „Solila“ održan „SOLILA KROS 2018“ na kojem je učestvovalo oko 80 učenika svih razreda osnovne škole „Branko Brinić“ iz Radovića.

Djeca su se takmičila u pet kategorija, a takmičari su imali podršku drugara, roditelja i nastavnika. Pobjednicima i ostalim učesnicima su, na kraju, od strane organizatora- Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, uručene diplome, zahvalnice, medalje i ostali prikladni pokloni.

Ovaj događaj označio je otvaranje pješačko- biciklističke staze dužine od oko 1,5 km, a osim radova na uređenju staze izvedeni su radovi na košenju, zamjena dasaka na mostovima, postavljanje parkovskog mobilijara (kanti za otpatke, klupa), kao i postavljanje info- tabli u Rezervatu.

Radove u vrijednosti od oko 28.000, 00 eura izvelo je preduzeće „Fides“ d.o.o. iz Podgorice, a kompletirani su kvalitetno i na vrijeme sa ciljem da se posjetiocima omogući što kvalitetniji boravak i upoznavanje sa Rezervatom kojim Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore upravlja od 2013. godine, a koji predstavlja istinsku oazu netaknute prirode i tako pruža utočište raznim vrstama ptica.

 

32423184 10214571776384871 7514266363498594304 n

31588535 10214571732423772 8113639495015858176 n

32399238 10214571732783781 3137013747579617280 n

 

32484639 10214571732623777 975921598781456384 n

 

 

 

Nastavljeni radovi na na izgradnji i uređenju šetališta Žukotrlica u Baru

Kroz saradnju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Opštine Bar krajem aprila ove godine nastavljeni su radovi na izgradnji šetališta Žukotrlica u Baru, postavljanje betonskih ploča i ambijentalno uređenje ovog primorskog naselja. Shodno projektu šetalište se popločava sivim behaton pločama dimenzija 30x30x6 metara, a da bordure i šara tamno sivim pločama istih dimenzija. Izvođač radova je do danas izvršio popločavanje 1/3 šetališta.

U okviru ove faze predviđena je i izgradnja betonskog potpornog zida dužine 240 metara kao i nastavljanje igradnje postojećeg parapetnog betonskog zida i oblaganje gornje površine zida obrađenom daskom. U okviru ove faze planirnao je i postavljanje 6 tuš baterija sa po tri tuša, kao i postavljnje 12 kabina za presvlačenje i 3 kule za spasioce. Isto tako planirana je i izgradnja dječjih i sportskih igrališta.

Završetak radova na poločavanju šetališta očekuje se prije početka glavne turističke sezone 2018. godine.

Navedeni posao je dogovoren Sporazum o zajedničkom finansiranju izgradnje i parternog uređenja šetališta i plaže na lokaciji Žukotrlica u Baru između Javnog preduzeća i Opštine Bar. Aneksom I Sporazuma o zajedničkom finansiranju definisano je da ukupna vrijednost radova iznosi 378.250,00 eura, a u iste je u potpunisti finasiralo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Opština Bar je sprovela tenderski postupak za izbor izvođača radova kada je izabrana firma „Kalamper„ d.o.o. iz Bara, koja je 2013. godine otpočela i izvela radove na izgradnji tri toaleta, izgradnji nove vodovodne i kanalizacione mreže i postavljanju niskonaponskog kabla.

Za ove radove utrošeno je 164 358,00 eura, dok su preostala sredstva u iznosu od 213. 894,00 eura namjenjena za ambijentalno i funkcionalno uređenje šetališta koje je u toku.

 

wrrq

qtgq

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dobitnik prestižne nagrade na ovogodišnjem Festivalu nekretnina

 
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dobitnik je prestižne nagrade na ovogodišnjem Festivalu nekretnina i investicija – FREI 2018  koji se već 9. put za redom od održao u Budvi u periodu od 07-10 maja.
 
Direktoru Javnog preduzeća Predragu Jelušiću i njegovim saradnicima uručena je nagrada za doprinos unapređenju tematske regionalne saradnje u domenu upravljanja obalnim bogatstvom Mediterana. 
 
Naime, Javno preduzeće je u okviru FREI 2018 organizovalo Panel pod nazivom "Održivo upravljanje plažama". Kao primjere dobre prakse upravljanja plažama namjenjenim ciljnim grupama posjetilaca, na panelu je predstavljeno  dugogodišnje iskustvo korisnika koji upravlja plažom za pse - „Pet friendly“ u Hrvatskoj, a koja je i dobitnik priznanja najbolje plaže na Jadranu, kao i više prestižnih nagrada iz oblasti turizma. 
 
Pored ove kategorije predstavljeno je upravljanje plažom za sportsko rekteativne aktivnosti u Crnoj Gori, koja nudi usluge kite-surfinga na području Velike plaže u Ulcinju, te iskustva u upravljanju plažama u regiji Emilia Romagna u Italiji.
 
 
DSC 0090
 
 
 
 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore učestvovalo na devetom Festivalu nekretnina i investicija (FREI)

U okviru 9. Festivala nekretnina i investicija – FREI 2018. koji se održava u hotelu "Avala" u Budvi od 07-10. maja, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je organizovalo Panel pod nazivom "Održivo upravljanje plažama".

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je iniciralo izradu Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori koja predstavlja inovativni okvir za prilagođavanje plažne ponude modernim turističkim zahtjevima i trendovima. Rješenja i smjernice koje nudi ova Strategija usmjerena su na diversifikaciju i tematizaciju plažne ponude, te je na panelu, pored postojećih tematskih kupališta na crnogorskom primorju, predstavljen i predlog novih vrsta odnosno kategorije plaža.

Kao primjere dobre prakse upravljanja plažama namjenjenim ciljnim grupama posjetilaca, na panelu je predstavljeno dugogodišnje iskustvo korisnika koji upravlja plažom za pse - „Pet friendly“ u Hrvatskoj, a koja je i dobitnik priznanja najbolje plaže na Jadranu, kao i više prestižnih nagrada iz oblasti turizma.
Pored ove kategorije predstavljeno je upravljanje plažom za sportsko rekteativne aktivnosti u Crnoj Gori, koja nudi usluge kite-surfinga na području Velike plaže u Ulcinju, te iskustva u upravljanju plažama u regiji Emilia Romagna u Italiji.

Na panelu su govorili Aleksandra Ivanović, rukovoditeljka Službe za održivi razvoj u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, profesor dr. sc. Dragan Magaš sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, Ruby Montanari-Knez, korisnica plaže za pse u Crikvenici u Hrvatskoj, Petar Delić korisnik dijela Velike plaže u Ulcinju o iskustvima u upravljanju plažom za sportsko rekteativne aktivnosti u Crnoj Gori (kitesurfing), Olga Sedioli kroz video prezentaciju na temu "Organizacija i upravljanje plažama u Riminiju, Regija Emilia-Romagna u Itakliji i dr. sc. ekonomskih nauka Branko Bogunović ispred d.o.o.“Hotelsko i destinacijsko savjetovanje“ iz Zagreb na temu prezentacija Strategije odrzivog upravljanja plažama u Crnoj Gori. Moderator panela bi je Dragoljub Marković, pomoćnik direktora i rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Nakon prezentacije panelista organizovano je učešće u diskusiji na temu upravljanja kupalištima.

 

IMG 8139

IMG 8140

IMG 8141

 

Rekonstruisano "Zaječarsko mulo"

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore završilo je radove na rekonstrukciji i adaptaciji tzv. „Zaječarskog“ mula u Baošićima. Nakon demontaže postojećih oštećenih djelova mula izvršena je podvodna izgradnja temelja na kojima su dodati armirano betonski zidovi u cijelom obimu postojećih gabairita mula.

Takođe, izvršeno je i poprečno postavljanje armirano betonskih greda koje su dale dodatnu čvrstinu samom mulu. Akvatorijum unutar mandraća je očišćen od ostataka materijala te se stvorila dovoljna dubina za nesmetan i siguran vez plovila lokalnog stanovništva. U narednih nekoliko dana izvršiće se infrastrukturno opremanje mula, odnosno postavljanje bitvi i alki.

Radovi su trajali ne nešto kraće od previđenih 30 dana, a za rekonstrukciju ovog pristaništa Javno preduzeće je izdvojilo 39.842,42 eura.

Ovih dana slijedi rekonstukcija oštećenog pristaništa u Žanjicu.

 

image

ZAŠTITA I OGRAĐIVANJE PJEŠČANIH DINA NA PODURUČJU VELIKE ULCINJSKE PLAŽE U ZALEĐU PLAŽA „TONI GRIL“ I „MIAMI“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore nastavilo je projekat zaštite pješčanih dina na Velikoj plaži koji je započet od 2015. godine. Predhodnih godina izvršeno je ograđivanje dina na potezu od kajt-surf lokacija istočno prema ušću rijeke Bojane.

Aktuelni radovi na zaštiti dina u zaleđu plaže “Toni Gril” i “Miami” obuhvatili su prevashodno nabavku materijala i izradu drvene ograde u dušini 1600m, kako bi se fizički zaštitio ovaj pojas. Trasirani su prilazi za usmjeravanje korisnika i posjetilaca prema plaži, a zatim je izvršeno postavljanje dvije informativne table sa opštim podacima o dinama.

Za potrebe izvođenja radova na zaštiti i rehabilitaciji pješčanih dina Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izdala je dozvolu i uslove zaštite prirode na osnovu kojih je pripremljen ovaj predmjer i predračun, a za realizaciju posla korišćena su pozitivna iskustva iz inostranstva (Italije).

Vrijednost ove investicije iznosila je 20.000,00 €. Radove je izvelo prduzeće „RDZ”iz Budve.

Pojas pješčanih dina formiranih u zaledju plaže, ima svoju višestruku ulogu. Pored toga što su dine regulatori dinamičnog procesa transporta pijeska, te služe kao zaštita od erozije plaže, ovaj pojas takođe predstavlja značajno stanište jedinstvenih vrsta biljaka - halofitne vegetacije, a koje imaju rijetku osobinu da opstaju u ekstremnim uslovima (zaslanjena podloga i uticaj vjetra). Najugroženija vrsta je badra - Pancratium maritimum koji se nalazi samo na ovom lokalitetu u uskoj zoni na samoj plaži i zakonom je zaštićena.

Velika plaža, dugačka cca. 12 km širine od 40m-150m, sa svojim zaleđem predstavlja jedinstveni ekološko područje u Crnoj Gori u kome su prepoznatljiva specifična staništa kao što su pješčane dine, močvare, ušće rijeke, i dr. Rješenjem o zaštiti objekata prirode (Službeni list SRCG 30/68) Velika plaža sa zaleđem zaštićena je kao Spomenik prirode.

Stoga je od posebnog značaja da se postojeći pojas dina sa svojom autothonom vegetacijom sačuva , a lokacije na kojima je ovaj pojas uništen ili poremećen da se rehabilituju.

Ovim projektom se postojeći pojas dina ograđuje, te trasiraju putevi i prolazi do plaža, kako bi se spriječilo nekotrolisano probijanje prolaza i parkiranje vozila na dinama.

 

hzw4zh

jhzr

hww4h44

z4z4z4

Počelo postavljanje javne rasvjete na dionici Risan- Perast

Duž pješačke staz od Risna ka Perastu za vikend 28. i 29. aprila počelo je postavljanje stubova javne rasvjete visine 10m. Radovi će biti nastavljeni i njihov završetak se očekuje oko 15. maja ove godine. Podsjećamo da će javna rasvjeta biti postavljena cijelom dužinom puta od 2,1 kilometar od Risna do Perasta.

Tokom 2018. godine očekuje se i okončanje postupka javnih nabavki i početak IV faze izgradnje, odnosno završnih radova na izradi trotoara cijelom dužinom staze, postavljanje ivičnjaka, popločavanje, postavljanje ograde, zaštitnih bankina, mobilijara i drugih pratećih sadržaja predviđenih Glavnim projektom. Projekat predviđa i dva stajališta za parking, odmor i panoramsko razgledanje obale.
Ova staza prevashodno će biti namjenjena šetačima i rekreativcima, a može poslužiti i kao biciklistička staza.

Vrijednost radova na izgradnji javne rasvjete iznosi 149.218,86 € dok vrijednost stručnog nadzora, koji vrši preduzeće “Spinel” iz Kotora iznosi 9.909,90 €.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates