Održan Open Day za korisnike kupališta

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobro je danas (25.04.2017.), u hotelu „Queen of Montenegro“ organizovalo sastanak sa predstavnicima svih relavantnih institucija povodom zajedničkih aktivnosti vezanih za pripremu predstojeće turističke sezone.

Na sastanku, na kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Uprave za inspekcijske poslove, Nacionalne turističke organizacije, Crvenog Krsta Crne Gore, Uprave pomorske sigurnosti, Lučkih kapetanija iz Kotora i Bara, te predstavnika Sekretarijata za privredne djelatnosti i Komunalnih policija iz svih 6 primorskih opština, razmatrana pitanja od značaja za pripremu i praćenje kupališta i lokacija u zoni morskog dobra tokom ljetnje sezone.

Konstatovano je da je zajedničko i koordinirano djelovanje svih inspekcijskih organa u saradnji sa kontrolorima JP Morsko Dobro najznačajniji preduslov za uspješnu organizaciju, red i bezbjednost na kupalištima i probalnom moru. Posebno je istaknuta potreba pojačane kontrole plovila i skutera u priobalnom moru, te uspostavljanje i održavanje reda u lukama, na pristaništima, privezištima i sidrištima.

Nakon sastanka, održan je „Dan otvorenih vrata“ u okviru kojeg su zakupci kupališta imali priliku da se upoznaju i informišu o svim potrebnim uslovima, porcedurama i pravilima za organizaciju kupališta u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, opštinskih sekretarijata za privredu , republičkih i opštinskih inspekcijskih organa, Lučkih kapetanija i Uprave pomorske sigurnosti, Nacionalne turističke organizacije, te predstavnicima Crvenog krsta Crne Gore koji sprovodi programe osposobljavanja spasilaca na plažama.

Takođe, zakupcima je predstavljen Program "Plava zastavica" sa mogućnošću prijave za dvogodišnju pilot fazu, zatim, mogućnost uključivanja u projekat poboljšanje uslova za reciklažu limenki na plažama koji je predstavila fondacija "Re-can", kao prezentirana "pametna bova" koja u realnom vremenenu može da mjeri i dostavlja podatke o parametrima kao što su temperatura mora, vazduha, UV zračenje, salinitet, i sl. i drugi proizvodi BIO-ICT Centra izvrsnosti Univerziteta Crne Gore.

 

 

IMG 4667 IMG 4638

IMG 4633 IMG 4635

 

 

U svim primorskim opštinama obilježen "Dan planete Zemlje"

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, u saradnji sa nevladinim organizacijama u svim primorskim opštinama, obilježilo međunarodni „Dan planete Zemlje“.

1. U opštini Budva, u četvrtak 20. aprila, sa početkom u 10:00 časova, u saradnji sa NVO „Green Net – Zelena mreža“ sprovedena je akcija čišćenja i uređenja prostora i plaže ispred bivšeg JRB-a. U ovoj akciji učestvovali su volonteri NVO "Green Net", radnici JKP "BUDVA", učenici OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša" i "Druge osnovne škole", djeca vrtića "Ljubica Jovanović Maše", aktivisti fitness studia "Positive", službenici JU "Grad Teatar Budva", kao i ostali građani i turisti dobre volje.

2. U opštini Herceg Novi, u petak 21. aprila, sa početkom u 10:00 časova, u saradnji sa NVO udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“ realizovala se akcija čišćenja i uređenja dječije plaže i plaže prilagođene za lica sa invaliditetom ispred prve faze Instituta u Igalu. U akciji učestvovali su volonteri ove NVO, vrtići, Osnovne i Srednje škole iz Herceg Novog, štićenici Dječijeg doma iz Bijele, djeca i omladina sa teškoćama u razvoju, „Stambeno komunalno“ doo, Institut „Dr Simo Milošević“, i drugi.

3. U opštini Kotor, u petak 21. aprila, sa početkom u 10:00 časova, Javno preduzeće je u saradnji sa NVO „NVO Eko Centra "Delfin" iz Kotora realizovalo akciju "Moj grad-zeleni grad Kotor 2017" koja je podrazumijevala čišćenje glavnog gradskog parka, prikupljanje otpada i sadnju sadnica mediteranskog ukrasnog bilja, te održavanje edukativne radionice "Održivo upravljanje otpadom-reciklaža" za učenike osnovne škole, kao i podjelu informativno edukativnog materijala. U akciji su učestvovali JKP "Kotor", učenici OŠ"Veljko Drobnjaković" iz Risna, NU "Aventurin" i učenici OŠ "Njegoš" iz Kotora.

4. U opštini Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom „24. novembar“, u subotu 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova,organizovana je akcija uklanjanja otpada sa gradske plaže na potezu od Gradske marine do ušća rijeke Željeznice.  U akciji su učestvovala djeca iz Osnovnih i Srednjih škola iz Bara, Mjesne zajednice Bar I i II i Šušanj, Javno preduzeće Komunalne djelatnosti, volonteri NVO „Ribari“, NVO „Proeko“, Savez izviđača Crne Gore, NVO „Info Sport CG“, NVO „Povjerenje“, NVO „Adrija“, predškolska ustanova „Svetionik“, itd.

5. U opštini Ulcinj, u subotu 22. aprila, u 10:00 časova, JP "Morsko dobro" je u saradnji sa NVO „Zeleni Korak", realizovalo akciju čišćenja, košenja trave na dijelu Borove šume, na potezu od kupališta "Sapore di Mare" do Ženske plaže. U akciji su učestvovali volonteri nevladine organizacije "Zeleni korak", NVO "RDA-UBA" Ulcinj, NVO "Bojana" Ulcinj i NVO "ULinfo" Ulcinj.

6. U opštini Budva, u subotu 22. aprila i nedjelju 23. aprila, JP "Morsko dobro" je u saradnji sa NVO „Porat Budva-Pizana", Izviđačkim odredom Budva i NVO "Green Home" realizovalo akciju čišćenja i uređenja gradskog bazena-plivališta i okoline. Akcija je obuhvatila čišćenje od otpada morskog dna u bazenu i morskog dna u dijelu koji se nalazi sa spoljašnje strane bazena, čišćenje, uređenje i opravka zidova tribina i bazena, postavljanje mobilijara i uređenje okolnog javnog prostora.

7. U opštini Tivat, u nedjelju, u 23. aprila, u 09:00 časova u saradnji sa NVU "Škart" organizovana je akcija čišćenja plaže i parka Župa, sakupljanja otpada i odlaganja u kontejnerima predviđenim za to. Ova akcija će takođe biti sastavni dio akcije čišćenja morskog dna i obale koju istog dana organizuje opština Tivat.

 

Prilog: Fotografije sa održanih akcija

OBILJEŽAVANJE „DANA PLANETE ZEMLJE" 2017. GODINE

Dan Planete Zemlje obilježava se ekološkim akcijama svakog 22. aprila. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore već tradicionalno, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, školama i drugim ustanovama organizuje akcije čišćenja i uređenja morskog dobra. Ove godine realizovaće se sledeće akcije:

1. U opštini Budva, u četvrtak 20. aprila, sa početkom u 10:00 časova, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „Green Net – Zelena mreža“ sprovesti akciju čišćenja i uređenja prostora i plaže ispred bivšeg JRB-a. Od plastičnih čepova za flaše koje će volonteri ranije sakupiti po budvanskim plažama djeca školskog i predškolskog uzrasta će praviti umjetnine. Takođe, djeca iz vrtića “Ljubica Jovanović Maša” će izvesti kratak skeč na temu očuvanja Planete Zemlje. U ovoj akciji učestvovaće volonteri NVO "Green Net", radnici JKP "BUDVA", učenici OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša" i "Druge osnovne škole", djeca vrtića "Ljubica Jovanović Maše", aktivisti fitness studia "Positive", službenici JU "Grad Teatar Budva", kao i ostali građani i turisti dobre volje.

2. U opštini Herceg Novi, u petak 21. aprila, sa početkom u 10:00 časova, u saradnji sa NVO udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“ realizovaće se akcija čišćenja i uređenja dječije plaže i plaže prilagođene za lica sa invaliditetom ispred prve faze Instituta u Igalu. Od prikupljenog otpadnog i prikladnog raspoloživog materijala organizovaće se maskenbal za djecu, kao i izložba radova učenika osnovnih i srednjih škola koji će crtati dok traje akcija. U akciji će učestvovati volonteri ove NVO, vrtići, Osnovne i Srednje škole iz Herceg Novog, štićenici Dječijeg doma iz Bijele, djeca i omladina sa teškoćama u razvoju, „Stambeno komunalno“ doo, Institut „Dr Simo Milošević“, i drugi.

3. U opštini Kotor, u petak 21. aprila, sa početkom u 10:00 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa NVO „NVO Eko Centra "Delfin" iz Kotora realizovati akciju "Moj grad-zeleni grad Kotor 2017" koja podrazumijeva čišćenje glavnog gradskog parka, prikupljanje otpada i sadnju sadnica mediteranskog ukrasnog bilja, te održavanje edukativne radionice "Održivo upravljanje otpadom-reciklaža" za učenike osnovne škole, kao i podjelu informativno edukativnog materijala. U akciji će učestovovati JKP "Kotor", učenici OŠ"Veljko Drobnjaković" iz Risna, NU "Aventurin" i učenici OŠ "Njegoš" iz Kotora.

4. U opštini Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom „24. novembar“, u subotu 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova, će se organizovati akcija uklanjanja otpada sa gradske plaže na potezu od Gradske marine do ušća rijeke Željeznice. Sakupljeni otpad će se selektivno odlagati u plastičnim kesama i deponovati na za to predviđeno mjesto. Istog dana je planirana i sadnja palmi na mjestima na kojima su stradale u ovogodišnjem nevremenu. U akciji će učestvovati djeca iz Osnovnih i Srednjih škola iz Bara, Mjesne zajednice Bar I i II i Šušanj, Javno preduzeće Komunalne djelatnosti, volonteri NVO „Ribari“, NVO „Proeko“, Savez izviđača Crne Gore, NVO „Info Sport CG“, NVO „Povjerenje“, NVO „Adrija“, predškolska ustanova „Svetionik“, itd.
5. U opštini Ulcinj, u subotu 22. aprila, u 10:00 časova, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „Zeleni Korak", realizovati akciju čišćenja, košenja trave na dijelu Borove šume, na potezu od kupališta "Sapore di Mare" do Ženske plaže. U akciji će učestvovati volonteri nevladine organizacije "Zeleni korak", NVO "RDA-UBA" Ulcinj, NVO "Bojana" Ulcinj i NVO "ULinfo" Ulcinj.

6. U opštini Budva, u subotu 22. aprila i nedjelju 23. aprila, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „Porat Budva-Pizana", Izviđačkim odredom Budva i NVO "Green Home" realizovati akciju čišćenja i uređenja gradskog bazena-plivališta i okoline. Akcija će obuhvatiti čišćenje od otpada morskog dna u bazenu i morskog dna u dijelu koji se nalazi sa spoljašnje strane bazena, čišćenje, uređenje i opravka zidova tribina i bazena, postavljanje mobilijara i uređenje okolnog javnog prostora.

7. U opštini Tivat, u nedjelju, u 23. aprila, u 09:00 časova u saradnji sa NVU "Škart" organizovaće se akcija čišćenja plaže i parka Župa, sakupljanja otpada i odlaganja u kontejnerima predviđenim za to. U sklopu akcije prisutnim građanima će se podijeliti ekološkie vrećice. Ova akcija će takođe biti sastavni dio akcije čišćenja morskog dna i obale koju istog dana organizuje opština Tivat.

Održane edukativne radionice o zaštiti morskog biodiverziteta u Budvi

NVO "Green Home" u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom, održala je tri edukativne radionice za učenike četvrtog i petog razreda Osnovne škole „Druga Osnovna Škola“ u Budvi, na kojima je prisustvovalo oko 200 djece. Radionice pod nazivom „Neka plavo ostane plavo“ su imale za cilj podizanje svijesti djece školskog uzrasta o značaju očuvanja biljnog i životinjskog svijeta podmorja, te ljudskim aktivnostima koje ugrožavaju morski svijet. Učenicima su tokom radionica podijeljene bojanke i crtanke koje na zanimljiv i ilustrativan način prikazuju najinteresantnije stanovnike podmorja, te daju ideje šta svaki pojedinac može učiniti da se oni zaštite. Djeci je predstavljen i edukativni film o značaju očuvanja morskog ekosistema. Radionice ujedno prati i izložba „Neka plavo ostane plavo“ sačinjena od 16 informativnih i edukativnih panela koji daju osnovne informacije o morskim zaštićenim područjima, ugroženim vrstama i staništima koji pripadaju budućoj Natura 2000 ekološkoj mreži u Crnoj Gori, te prijetnji za opstanak koje vode njihovom trajnom nestanku.

 

IMG 0830 Fotografija 3

Fotografija 2

Apel opštinskim komunalnim službama za predsezonsko uređenje zone morskog dobra

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i ovim putem apeluje na zakupce morskog dobra, ali i na nadležne opštinske komunalne službe da što hitnije pristupe čišćenju i uređenju zone morskog dobra, kako bi spremno dočekali goste koji već u predsezonskom periodu posjećuju našu obalu.

Zakupci kupališta, na osnovu važećih ugovora iz 2016. godine dužni su da morsko dobro održavaju i čiste tokom cijele godine, a posebno u predsezonskom periodu, da preduzmu aktivnosti kako bi uredili i stavili u funkciju kupališta do 01. maja.

Kontrolori morskog dobra će u narednom periodu intenzivirati obilaske terena i u direktnoj komunikaciji sa zakupcima definisati konkretne mjere uređenja koje treba preduzeti.

Čišćenja, održavanja i uređenja nezakupljenih djelova obale, kao i javnih površina u zoni morskog dobra (staze, šetališta, zelene površine i sl.) shodno Sporazumima koje je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom sklopilo sa primorskim opštinama, su u nadležnosti opštinskih komunalnih preduzeća.

Naime, na osnovu odredbi Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, još od 2013. godine naknada od zakupa morskog dobra se dijeli između Javnog preduzeća i opštine sa čije teritorije je ostvaren prihod, odnosno svakoj opštini pripada 50% naknade za korišćenje morskog dobra.

Tako su po ovom osnovu, preko Državnog trezora, do kraja marta 2017. godine, već direktno uplaćena gotovinska novčana sredstva na poseban račun Opštine Budva u iznosu od 189.781,00 eura, Opštine Ulcinj u iznosu od 135.781,00eura, Opštine Tivat u iznosu od 109.264,00 eura, Opštine Bar u iznosu od 90.075,00 eura, Opštine Herceg Novi u iznosu od 62.653,00 eura i na račun Opštine Kotor sredstva u iznosu od 16.755, 00 eura.

Naknada od korišćenja morskog dobra se, shodno Zakonu o morskom dobru, koristi za zaštitu, uređenje i unapređenje morskog dobra, što u skladu sa Sporazumima između Javnog preduzeća i primorskih opština podrazumijeva finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnosti u zoni morskog dobra, obuhvatajući:
- sveobuhvatno održavanje čistoće i komunalnog reda u zoni morskog dobra;
- sezonsko i vansezonsko čišćenje i održavanje kupališta koja nijesu ustupljena na korišćenje, sa posebnom pažnjom u zimskom periodu;
- održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete u zoni morskog dobra;
- održavanje i zaštita zelenila u zoni morskog dobra, podrazumijevajući sezonske zasade, održavanje postojećeg zelenila, hortikulturno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra;
- održavanje i regulisanje bujičnih tokova u zoni morskog dobra;
- hitne sanacije obale i obalne infrastrukture (ograde, mostovi, obalni zidovi, staze i sl.).

Revitalizacija- Borova šuma

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore kompletiralo je revitalizaciju terena na lokaciji Borova šuma, u opštini Ulcinj. Ovom prilikom, izgrađeno je oko 120 m kamenih parapetnih zidova, nasuto oko 140 m3 humusa i zemlje, te posađeno 15 sadnica alepskog bora (Pinus halepensis) , uvezenih iz Italije. Ugrađen je i “kap po kap” sistem za navodnjavanje terena.

Izgradnja je počela 21. februara, a kompletirana 1. aprila tekuće godine. Izvođač radova je “V Projekt” iz Nikšića, dok ukupna vrijednost investicije iznosi 9.883,00 e.

 

 

GRA1  GRA2

PONOVLJENI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA SARADNJU

Na osnovu Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i na osnovu Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2017. godinu,

Javno preduzeće objavljuje

PONOVLJENI

POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA SARADNJU:

Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2017. god.

Predmet i cilj poziva

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva zainteresovane lokalne NVO da predlože aktivnosti za zajedničku realizaciju povodom promovisanja međunarodne manifestacije "Dan Planete Zemlje" 2017. godine. Pravo učešća na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno opštinama obuhvaćenim zonom morskog dobra.

Cilj ovog Poziva je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje u opštinama Tivat i Kotor, a koje imaju za cilj zaštitu obale, mora i podmorja.

Ovim pozivom je planirana dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za po jednu aktivnost u svakoj opštinu pojedinačno, u iznosu od bruto 500 eura.

Uslovi koje moraju ispunjavati predložene aktivnosti

 • Predložena aktivnost treba biti u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja

 • Aktivnost treba da okupi što veći broj učesnika

 • Realizacija aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra

 • Aktivnost se realizuje u toku jednog dana i to u perodu od 20. do 25. aprila 2017. godine

 • Rezultati aktivnosti moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti

 • Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti

Komisija Javnog preduzeća ocijeniće najbolje onu aktivnost koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmiše zonu morskog dobra.

Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti za svaku opštinu je najviše 5 radnih dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima.

Ocijenjivanje predloženih aktivnosti

Prilikm ocijenjivanja predloženih aktivnosti, koje su ispunile uslove propisane ovim konkursom, bodovi će se dodjeljivati po sledećim kriterijumima:

 • Nevladina organizacija sa najvećim brojem partnerskih organizacija dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule.

C = (C br. part. org/ C max br. part. org.) X 50

 

C – kriterijum

C br. part. org – broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u realizaciju

predloženih aktivnosti

C max br. part. org – najveći broj partnerskih organizacija koje se planiraju uključiti u

realizaciju predloženih aktivnosti, a koji je dostavila neka od organizacija koje

konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

 1. maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

 • Nevladina organizacija koja ima najveći broj sličnih aktivnosti (čišćenje javnih površina, sanacija javnog mobilijara, uređenje javnih površina, zasađivanje zelenila) realizovanih u prethodne 3 godine dobija po osnovu ovog kriterijuma 50 bodova. Sve ostale organizacije dobijaju bodove po osnovu zadatog kriterijuma primjenom matematičke formule

A = (A br. real. akt./ A max br. real. akt.) X 50

 

A – kriterijum

A br. real. akt. – broj sličnih aktivnosti realizovanih u prethodne 3 godine

A max br. real. akt. – najveći broj realizovanih aktivnosti u prethodne 3 godine, a koji je

dostavila neka od organizacija koje konkurišu za saradnju u predmetnoj opštini

 1. maximalan broj bodova koji se može dobiti po osnovu ovog kriterijuma

Bodovi dodjeljeni po osnovu ova dva kriterijuma biće sabrani. Javno preduzeće će ostvariti saradnju sa nevladinom organizacijom koja u konačnom zbiru bude imala veći broj bodova.

1. U slučaju da dvije ili više nevladinih organizacija u jednoj opštini budu imale jednak broj bodova, Javno preduzeće će ravnomjerno podijeliti planirana sredstva svakoj od organizacija koje budu imale jednak broj bodova (i to po formuli: 500,00 eur / broj organizacija sa jednakim brojem bodova = dodijeljena finsnsijska sredstva po organizaciji).

2. Izabrane organizacije su dužne potpisati Izjavu kojom prihvataju ponuđeni iznos finansijskih sredstava (precizirano u tački 1) za realizaciju predložene aktivnosti srazmijerno dodijeljenom iznosu finansijskih sredstava. Ukoliko izabrana organizacija odbije da potpiše predmetnu izjavu, ponuđeni iznos finansijskih sredstava (500,00 eur) će se ravnomjerno podijeliti na organizaciju/e koje prihvate potpisivanje ponuđene izjave.

Napomena: Bodovanje po gore navedenom principu se vrši za svaku opštinu pojedinačno.

Prijava na Poziv

Prijava aktivnosti se podnosi na predviđenom formularu koji se može dobiti u Javnom preduzeću ili na web site-u www.morskodobro.com. Uz potpisanu i pečatiranu prijavu, nevladine organizacije trebaju da dostave:

 • Rješenje o registraciji NVO u opštini na čijoj teritoriji se planira realizacija aktivnosti, original ili ovjerena fotokopija

 • Kratak CV nevladine organizacije (opis, aktivnosti, dosadašnja slična iskustva), potpisan i pečatiran

 • Izjavu NVO da za kandidovanu aktivnost nije tražena finansijska podrška drugog donatora, potpisana i pečatirana

 • Izjavu NVO da prihvata sve uslove precizirane tekstom Poziva lokalnim nevladinim organizacijama za saradnju: Povodom obilježavanja „Dana Planete Zemlje“ 2017. godine broj 0401-1160/16 od 31.03.2017. godine, potpisana i pečatirana

 • Sporazum ili ugovor sa partnerskim organizacijama povodom realizacije predloženih aktivnosti, potpisan od strane svih partnera i pečatiran

Prijave na Ponovljeni poziv sa Projektom i pratećom dokumenatcijom podnose se na Arhivu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, zaključno sa 10. aprilom 2017. godine do 11:30 časova.

KONTAKT INFORMACIJE

Naručilac: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Kontakt osoba:

Milica Mašanović

Adresa: Budva, Popa Jola Zeca b.b.

Poštanski broj: 85310

Telefon: 033.452.709

Faks: 033.452.685

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet stranica:

www.morskodobro.com

 

Link za preuzimanje formulara:

 

Link 1

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates