Saopštenje za javnost povodom završenih hitnih sanacija na području opština Herceg Novi i Tivat

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2017. godinu, a nakon vanredno iskazane potrebe za izvršenjem određenih poslova na hitnim sanacijama obale (prema zaključenom cjelogodišnjem ugovoru sa preduzećem Ađi Invest d.o.o. iz Nikšića), Javno preduzeće je u periodu od 20.12.2017 do 03.02.2018. godine intervenisalo na području opština Herceg Novi i Tivat.

Ukupna vrijednost posla (sa uključenim PDV-om) za opštinu Herceg Novi iznosila je 3.600, 00 eura, dok je za opštinu Tivat ta cifra iznosila 5.000, 00 eura. Radovi su izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku.

 

Detaljnije na linku:

 

Sanacije HN TV

 

 

Završeni radovi na sanaciji obale na području opštine Budva

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2017. godinu, a nakon vanredno iskazane potrebe za izvršenjem određenih poslova na hitnim sanacijama obale te prema zaključenom cjelogodišnjem ugovoru sa preduzećem Ađi Invest d.o.o. iz Nikšića, Javno Preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, u periodu od 12.12.2017. do 31.01.2018. godine, na području opštine Budva izvršilo: 

 

1. Čišćenje grafita i naljepnica sa table na ulazu na plažu Mogren I

mog1  mog2

                               Prije sanacije                                                                            Nakon sanacije

 

2. Sanacija 22m oštećene ograde na stazi prema plaži Mogren I

1124 1 42411

                                Prije sanacije                                                                                 Nakon sanacije

 

3. Sanacija oštećene zaštitne ograde na stazi prema plaži Kamenovo (kod tunela)

fqewg gsdg

                                      Prije sanacije                                                                 Nakon sanacije

 

4. Sanacija rukohvata na mostu “Grđevica” na Slovenskoj plaži

mbn   dasfda

                                    Prije sanacije                                                                               Nakon sanacije   

                                            

5. Sanacija temelja metalnih stepenica prema plaži Sv. Stefan

 

dfyhdaj dqTWAHZ

                             Prije sanacije                                                       Nakon sanacije

 

6. Sanacija oštećenog čeonog dijela na pristaništu u Petrovcu

 

nbbbn nbvvb

                             Prije sanacije                                                                   Nakon sanacije      

 

Ukupna vrijednost izvedenih radova (sa uračuantim PDV-om) iznosi oko 10.000 eura. Radovi su izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku.

SAOPŠTENJE POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA VLAŽNIH STANIŠTA

Povodom obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom će, u saradnji sa Opštinom Tivat i Turističkom Organizacijom Tivat, u petak 02. februara 2018. godine organizovati interaktivnu radionicu za djecu osnovnih škola u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, sa početkom u 11:00 časova.

U radionici će učestvovati učenici četvrtih i petih razreda OŠ "Drago Milović" iz Tivta i OŠ "Branko Brinić" iz Radovića, koji će biti u prilici da se upoznaju sa najvažnijim informacijama o specijalnom rezervatu prirode - Solilima. U okviru interaktivne radionice učenici će praviti knjižicu o životnom ciklusu ptica, kao i različite životinje od papira origami tehnikom. Takođe, u okviru ove radionice biće održan kviz gdje će djeca moći da pokažu stečena znanja o prirodnim vrijednostima Solila. Nakon radionice će biti organizona edukativna posjeta rezervatu u cilju upoznavanja učenika sa prirodnim, kulturnim i pejzažnim vrijednostima Solila (u zavisnosti od vremenskih uslova).
Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se svake godine 2. februara u okviru RAMSAR konvencije, sa ciljem da se promoviše značaj zaštite ovakvih staništa, prvenstveno onih koja su upisana na RAMSAR listu vlažnih staništa od međunarodnog značaja.

Specijalni rezervat prirode "Solila" u opštini Tivat upsana su 2013. godine na ovu listu kao drugo RAMSAR područje u Crnoj Gori (pored Skadarskog jezera). Ovogodišnja tema Svjetskog dana vlažnih staništa je "Vlažna staništa za održivu urbanu budućnost" fokusirajući se na važnost ovakvih područja za održivi razvoj urbanih sredina.

 

Slika Solila

Saopštenje za javnost

I Davanje u Zakup parking prostora na “Staroj autobuskoj stanici”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je krajem prošle godine tender za davanje u zakup privremene lokacije sa namjenom obavljanja djelatnosti parking usluga na dijelu katastarske parcele 2870/1 KO Budva (Stara autobuska stanica) u površini od 1500 m2. Na današnjem otvaranju ponuda, konstatovano je da je pristigla samo jedna ponuda po javnom pozivu od strane preduzeća “Parking Servis” d.o.o. Budva.
Cilj javnog preduzeća bio je da kroz tendersku dokumentaciju definiše posebne uslove koji će obavezati korisnika prostora da 50% parking mjesta rezerviše za stanovnike budvanskog Starog grada i privrednike koji djelatnost obavljaju u blizini Starog grada, čime će se dijelom riješti dugogodišnji problem parkiranja.
Jedan od uslova koji će biti sastavni dio Ugovora sa budućim korisnikom odnosi se na obavezu rješavanja problema otpada i kontejnera koji se nalaze na predmetnoj lokaciji, tik uz ugostiteljske objekte i šetalište.

II Pizana bez obaveze posatvljanja mobilijara

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore uputilo je početkom decembra 2017. godine inicijativu Ministarstvu održivog razvoja i turizma za Izmjenu plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. godine za prenamjenu korišćenja budvanske plaže Pizana. Shodno inicijativi Javnog prduzeća, nova Izmjena Plana definisala je Pizanu kao javnu plažu bez obaveze postavljanja plažnog mobilijijara. Cilj Javnog preduzeća bio je da se pored dvije postojeće „gradske plaže“ (Slovenska plaža – ispod hotela Park i dio Petrovačke plaže), obezbijedi još jedno gradsko kupalište u kontakt zoni budvanskog Starog grada.

III 

Uskoro očekujemo početak radova na izgradnji navoza za izvlačenje barki u luci Budva.

 

Izvršeno saniranje oštećenog dijela "Novosadske" plaže u Herceg Novom

U okviru realizacije Planom predviđenih aktivnosti za 2017. godinu, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je od kraja novembra do 20. decembra ove godine izvelo radove na sanaciji oštećenog dijela „Novosadske“ plaže u Herceg Novom. Radovi su predviđali uklanjanje svih oštećenih djelova konstrukcije, izradu novog obalnog zida dužine 14 m, postavljanje novog sloja tampona i betoniranje završnog sloja betonske plaže debljine 20 cm.

Radove je izvelo preduzeće „Đokić group“ doo iz Bara, kvalitetno i u predviđenom roku, a ukupna vrijednost izvedenih radova je iznosila 19.860 eura.

Ovim radovima u potpunosti je sanirana šteta nastala uslijed jakog nevremena prije više od godine dana, a mještani i posjetioci Herceg Novog imaće ponovo priliku da naredne sezone uživaju na popularnoj „Novosadskoj“ plaži.

 

fagheat

 

qtfghhe

 

gsdhtha

Održana Prezentacije Nacrta baznih studija za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore

U organizaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Fakulteta za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu, juče i danas su u hotelu “Budva” održane Prezentacije Nacrta baznih studija za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore. Ovi Nacrti su na osnovu prethodih geoloških i hidroloških istraživanja predmenih područja ponudili Idejna rješenja zaštite ove četiri plaže od erozije, kao i primjenjive modele njihovog prirodnog prihranjivanja i opstanka.

Prvog dana Prezentaciji je prisustvovao veliki broj građana Budve, predstavnika mjesnih zajednica “Stari Grad”, “Pržno- Sveti Stefan” i “Petrovac”, NVO sektora, predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine, Uprave pomorske sigurnost kao i stručnjaka iz oblasti građevinarstva, arhitekture, zaštite životne sredine i turizma, koji su imali priliku da još jednom iznesu svoje komentare i sugestije na predložene Nacrte.
Danas je održana Prezentacija Nacrta bazne studije za revitalizaciju plaže Sutomore, kojoj je pored velikog broja mještana i stručnjaka, prisustvovao i predsjednik Opštine Bar Zoran Srzentić.

Izradi Nacrta baznih studija za revitalizaciju plaža prethodili su niz okruglih stolova i stručnih radionica koje su imale za cilj sakupljanje relavantnih podataka, dokumetacije i mišljenja od strane stručne javnosti, mještana i drugih zainteresovanih lica, koja mogu biti od koristi za predlaganje adekvatnih rješenja za revitalizaciju pomenutih plaža.
Naime, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zaključilo je početkom ove godine Ugovor sa Fakultetom za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu i kompanijom “Harpha Sea” iz Kopra, a isti podrazumjeva kompletna i detaljna istraživanja, snimanje i praćenje svih prirodnih uslova od značaja za izradu studija revitalizacije plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore. Sastavni dio ovih aktivnosti je i izrada Studija biodiverziteta mora i obale za ove 4 plaže, na čemu je angažovan.

Za sva 4 projekta planirana je revizija koja će pokazati opravdanost predloženih modela revitalizacije, a nakon čega će već u narednoj godini biti izrađen glavni porojekat za jednu od plaža i započeta realizacija.

 

DSC 0032

 

DSC 0045

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates