Dan Planete Zemlje - Tivat, Kotor i Ulcinj 2018

Obilježavanje Dana Planete Zemlje nastavilo se i u danima vikenda. Tim povodom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u subotu 21. aprila na području prirodnog rezervata “Solila” u Tivtu, organizovalo Dan otvorenih vrata za sve ljubitelje prirode. U okviru ovog događaja, organizovana je akcija čišćenja područja, obilazak rezervata za sve posjetioce, posmatranje ptica, kao i niz aktivnosti sa najmlađim posjetiocima. Učenici OŠ “Drago Milović” učestvovali su u radionici sa temom “Kako bih ja prostorno uredio Solila”, te naučili kako se vrši monitoring i evidencija prisutnih ptica u ovom rezervatu. Za najmlađe učesnike organizovana je radionica pravljenja životinja od papira origami tehnikom, bojanje i crtanje ptica.

 

kgzlou

jff

kzlzl

lučih ž

gsgs

Istog dana, u Opštini Ulcinj, u saradnji sa NVO “Zeleni korak” organizovana je akcija čišćenja puta pored desnog kraka rijeke Bojane od mosta do plaže i restorana Ivana. Tom prilikom sakupljao se otpad i krčio put od obraslog rastinja. Akciji su se pridružiti predstavnici NVO “Bojana”, lokalni ribari, turisti, građani i ostali.

 

vss

hdd

 

U nedjelju, 22. aprila, Javno preduzeće je u saradnji sa NVO “Naša akcija” iz Kotora, realizovalo akciju čišćenja Risanske obale. U akciji je učestvovalo oko 80 omladinaca iz raznih krajeva Crne Gore - Kotora, Risna, Bijelog Polja, Tivta, Podgorice, Cetinja i Nikšića. U ovoj akciji sakupljena je velika količina otpada, i tom prilikom očišćen je značajni dio Risanske obale. Akciji su se pridružili: planinarski klub “Vjeverica”, triatlon klub Kotor, kulturni centar "Nikola Djurković ", JU OS "Veljko Drobnjaković , Fondacije Kotorskog festivala za djecu, TO “Kotor” i NVO “Koltrina” i doo "Komunalno - Kotor". Posebnu pomoć u transport otpada sa nepristupačnih lokacija pružio je kotorski ribar Zlatko Matijević.

 

faaf

affa

wfa

 

Istog dana, u Ulcinju, Javno preduzeće je u saradnji sa kompanijom Karisma Hotels & Resorts, organizovalo akciju čišćenja dijela Velike plaže, sa posebnim akcentom na područje ispod bivšeg Hotela „Olimpic“. Ovoj akciji su se pridružili predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, veliki broj volontera iz svih krajeva Crne Gore, lokalne NVO organizacije, građani Ulcinja i Bara.

 

hnrhr

člj

 

 

Dan Planete Zemlje obilježen u opštinama Herceg Novi i Bar

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je danas nastavilo sa obilježavanjem međunardonog Dana Planete Zemlje, i to akcijama u opštinama Herceg Novi i Bar.

U Herceg Novom, u saradnji sa NVO udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“, realizovana je akcija "Neka cvijeta naša Planeta", u okviru koje je očišćena dječija plaža i plaža prilagođena licima sa invaliditetom ispred prve faze instituta "Dr Simo Milošević" u Igalu. U sklopu ove akcije organizovan je i maskenbal, u okviru kojeg su djeca na kreativan način prenijela poruke o značaju očuvanja Planete Zemlje.

Na području opštine Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom “24. novembar”, održana je akcija uklanjanja otpada sa gradske plaže na potezu od gradske marine do ušća rijeke Željeznice u more. Paralelno sa akcijom čišćenja, radnici sektora “Zelenilo” d.o.o. za komunalne djelatnosti Bar su na prostoru šume Lekovića izvršili uklanjanje oštećenih borovih stabala i košenje terena.
U ovim akcijama učestvovao je veliki broj djece iz obrazovno-vaspitnih ustanova, kao i predstavnici lokalnih institucija, preduzeća i organizacija.

Obilježavanje Dana Planete Zemlje nastaviće se i u narednim danima i to, sjutra, 21. aprila, aktivnostima na području zaštićenog prirodnog dobra “Solila” u Tivtu, i na obali desnog kraka Bojane u Ulcinju. Na sami Dan Planete Zemlje, 22. aprila, realizovaće se aktivnosti u Risnu, opština Kotor, kao i aktivnosti na čišćenju Velike plaže u Ulcinju.

 

Herceg Novi

dafgag

gaegewg

hfsdfh

 

 

Bar

gsge

gsgsw

hrfjh

Povodom međunarodnog Dana Planete Zemlje organizovana akcija čišćenja i uređenja prostora na Slovenskoj plaži u Budvi

Povodom međunarodnog Dana Planete Zemlje, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je danas, u saradnji sa NVO „Green Net – Zelena mreža“ iz Budve, realizovalo akciju čišćenja i uređenja prostora na Slovenskoj plaži, ispod lokala “Torch” (plaža i prostor ispod Jadranskog Sajma). Pored čišćenja plaže, u sklopu ove akcije organizovano je i uređenje zaleđa i okolnog zelenila te posađeno nekoliko sadnica mediteranskg bilja. U akciji je učestvovalo oko 120 mališana iz JPU “Ljubica Jovanović Maše”, koji su za ovu priliku pripremili kratke skečeve, recitacije i likovne radove na temu očuvanja Planete Zemlje. Akciji su se pridružili i predstavnici preduzeća “Komunalno” d.o.o. Budva, kao i brojni građani.

Javno preduzeće nastavlja obilježavanje Dana Planete Zemlje i narednih dana. Sjutra, 20. aprila realizovaće se aktivnosti u opštinama Herceg Novi i Bar, dok nas za vikend očekuju aktivnosti u preostale 3 opštine.

 

1213

4142

agsgs

daadf

fafaad

uz1 uz3

 

 

 

 

Obilježavanje Dana Planete Zemlje 2018. godine

Dan Planete Zemlje obilježava se ekološkim akcijama svakog 22. aprila. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore već tradicionalno, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, školama i drugim ustanovama organizuje akcije čišćenja i uređenja morskog dobra. Ove godine realizovaće se sledeće akcije:

1. U opštini Herceg Novi, u petak 20. aprila, sa početkom u 10:00 časova, u saradnji sa NVO udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“ realizovaće se akciju "Neka cvijeta naša Planeta" u okviru koje je planirano organizovati tri akcije čišćenja i uređenja plaža i školskih dvorišta i igrališta, sa posebnim akcentom na dječiju plažu i plažu prilagođenu licima sa invaliditetom ispred prve faze instituta "Dr Simo Milošević" u Igalu. U ovoj akciji učestvovaće veliki broj lokalnih institucija, preduzeća i organizacija.

2. U opštini Kotor, u nedjelju 22. aprila, sa početkom u 09:00 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa NVO „Naša akcija" sprovesti akciju čišćenja cijele Risanske obale, u kojoj će se uključiti više od 50 volontera, učenici JU OŠ “Veljko Drobnjaković” iz Risna, predstavnici Kulturnog centra “Nikola Đurković”, planinarskog kluba “Vjeverica”, Triatlon kluba Kotor, Fondacije Kotorskog festivala i ostali.

3. U opštini Tivat, u subotu 21. aprila, sa početkom u 09:00 časova na području posebnog rezervata „Tivatska Solila“ javno preduzeće će realizovati akciju „Upoznajte Solila – naš rezervat prirode“ u okviru koje će se organizovati posjeta rezervata, posmatranje ptica i akcija čišćenja.

4. U opštini Budva, u četvrtak 19. aprila, sa početkom u 10:00 časova, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „Green Net – Zelena mreža“ sprovesti akciju čišćenja i uređenja prostora na Slovenskoj plaži, ispod lokala “Torch” (plaža i prostor ispod Jadranskog Sajma). Pored čišćenja plaže u sklopu ove akcije organizovaće se i uređenje zaleđa, osvježiti mobilijar, te posaditi par sadnica mediteranskog bilja u zaleđu. U akciji će učestvovati i djeca JPU “Ljubica Jovanović Maša” koja će za ovu priliku pripremiti kratak skeč i likovne radove na temu očuvanja Planete Zemlje.

5. U opštini Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom „24. novembar“, u petak 20. aprila, sa početkom u 10:00 časova, će se održati akcija uklanjanja otpada sa gradske plaže na potezu od Gradske marine do ušća rijeke Željeznice u more. Prikupljeni otpad će se selektivno prikupiti i odložiti na određeno mjesto. U akciji je planirano da se zasadi nekoliko stabala palmi u zaleđu. kao i prethodnih godina akciji će se pridružiti veliki broj lokalnih institucija, preduzeća i organizacija.

6. U opštini Ulcinj, u subotu 21. aprila, u 09:00 časova, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „Zeleni Korak", realizovati akciju čišćenja puta pored desnog kraka rijeke Bojane od mosta do plaže i restorana Ivana. Tom prilikom sakupljaće se otpad u plastičnim kesama i kasnije odlagati na za to predviđeno mjesto. Akciji će se pridružiti predstavnici NVO “Bojana”, lokalni ribari, turisti, građani i ostali.

7. U nedjelju 22. aprila 2018. godine, sa početkom u 10:00 časova Javno preduzeće će su saradnji sa kompanijom Karisma Hotels & Resorts, organizovati akciju čišćenja dijela Velike plaže, sa posebnim akcentom na područje ispod bivčeg Hotela „Olimpic“. Ovoj akciji će se pridružiti lokalne NVO organizacije, građani Ulcinja, i turisti.

 

Priprema kupališta za početak sezone

Sa dolaskom prvih proljećnjih dana i toplijeg vremena crnogorske plaže dobile su i prve kupače. Kontrolori morskog dobra obišli su prošle nedjelje naša kupališta i tom prilikom zabilježili lijepe kadrove obale obasjane prvim aprilskim suncem.

Priprema za predstojeću turističku sezonu uveliko je počela. Od strane zakupaca kupališta većina plaža uređena je i očišćena od posledica zimskog nevremena. Kao i svake godine do sada Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na Dan planete zemlje, 22. aprila, organizuje i veliku akciju čišćenja nezakupljenih obalnih područja od Ulcinja do Herceg Novog. Akciji se priključuju i lokalne nevladine organizacije, građani, komunalna preduzeća i poneka privredna društva.

U prvim danima maja crnogorska kupališta biće organizovana od strane zakupaca, u smislu postavljanja bova, plažnog mobilijara, kula za spasioce, tuševa i svega što je potrebno za komforno uživanje u moru, mediteranskom suncu i plažama.
Crveni krst Crne Gore kroz saradnju sa Javnim preduzećem, pobrinio se da bezbjednost na plažama i ove godine bude na visokom nivou, organizujući spasilačke obuke za sva zainteresovana lica tokom čitavog maja.

Javno preduzeće uveliko sanira oštećenu obalnu infrastrukturu, šetališta, staze, betonska kupališta i ponte, uglavnomnapodručjuopštinaHerceg Novi, Kotora i Budve.
Od maja počinjemo i sa monitoringom kvaliteta morske vode na preko 100 kupališta na crnogorskom primorju, a postavljamo i pametne bove za mjerenje temperature mora, vazduha, saliniteta i UV zračenja u Budvi, Baru i Kotoru. Svi ovi podaci će za nešto više od dvije nedjelje biti dostupni na sajtu Javnog preduzeća- www.morskodobro.com.

 

IMG 7672

IMG 7675

 

IMG 7683

 

IMG 7676

 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore otpočelo sanaciju oštećenja na obalnoj infrastrukturi

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je sa prvim aprilskim danima otpočelo radove na sanaciji oštećenja nastalih na obalnoj/pomorskoj infrastrukturi. Trenutno su u toku intezivni radovi na rekonstrukciji tzv. “Zaječarskog” mula u Baošićima, demontaža oštećenih djelova samog mula i postavljanje oplate kako bi se izvršilo betoniranje ivičnih zidova pristaništa.

Rok završetka ovih radova je 30 radnih dana, tako da se očekuje da radovi budu gotovi već početkom narednog mjeseca. Za rekonstrukciju ovog pristaništa Javno preduzeće je izdvojilo 39.842,42 eura.

Nastavak radova na rekonstukciji oštećenih pristaništa počinje već od naredne sedmice, i to na pristaništu u Žanjicu u vrijednosti 44.288,24 eura, pristaništu i mandraću u Baošićima u vrijednosti 9.362,13, potom pristaništu i lokalnom mandraću u Kumboru u vrijednosti 14. 734,75 eura, a u planu je i sanacija mula “Bazdanj” na Obali Đuraševića u Tivtu i pristaništa Muo u Kotoru.
Javno preduzeće je prethodno za svaki objekat obalne infrastrukture naručilo izradu Elaborata iz kojih se jasno vide oštećena i smjernice za njihovu kvalitenu sanaciju.

Paralelno sa ovim radovima Javno preduzeće kreće sa hitnim sanacijama potpornih zidova, oštećenja na šetalištima i stazama duž cijelog primorja, a potom i prihranjivanju pješčanih plaža, kako bi na vrijeme i spremno dočekali novu ljetnju sezonu.

 

zajecarsko 1

 

zajecarsko 3

 

zajecarsko 4

Počelo uređenje specijalnog rezervata “Tivatska Solila”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore počelo je sa proljećnim uređenjem specijalnog rezervata “Tivatska Solila” sa namjerom da ih učini ugodnijim za boravak sve većeg broja posjetilaca i ljubitelja prirode. Naime, pored svakodnevnog održavana rezervata i sanacije kula osmatračnica, trenutno su u toku radovi na osposobljavanju dodatnih štetačko-biciklističkih staza.

Ovi radovi, između ostalog, obuhvataju uređenje i sanaciju staze uz drugi glavni i četiri paralelna nasipa, čime će se omogućiti šetnja rezervatom u ukupnoj dužini od oko 2,5 km.

Nakon nivelacije terena i nasipanja staza, biće postavljene klupe za odmor, kante za otpatke i informativne table, a predviđeno je i da se izvrši sanacija mostova i rukohvata, te uklanjanje korovske vegetacije.
Za ove radove Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, putem javnog tendera, angažovalo preduzeće "Fidas" d.o.o. iz Podgorice, a ugovorena cijena radova iznosi 28.700,00 eura.

 

solila 2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates