Održan sastanak između predstavnika Javnog preduzeća i predstavnika Opštine Kotor

Direktor Javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić juče je u Budvi održao sastanak sa predsjednikom Opštine Kotor Vladimirom Jokićem i saradnicima. Sastanku su prisustvovali predstavnici MZ Perast i projektant arhitekstonskog studija “AiM” koji je prisutne upoznao o detaljima uređenja kupališta Borići u Perastu. Na sastanku je zaključeno da se nakon usaglašavanja svih institucija nastavi procedura realizaciie uređenja kupališta u Perastu.
 
Direktor Jelušić je informisao da će JP Morsko dobro u najskorijem roku objaviti Javni poziv za davanje u zakup lokacije – parkinga u Perastu sa ciljem uvođenja reda i postavljanja standarda.
 
Na predlog predsjednika Jokića, dogovoreno je da uz podršku Opštine Kotor JP Morsko dobro sprovede aktivnosti na uređenju prostora u zahvatu luke Risan, do realizacije DSL, Sektor 10.
 
Direktor Jelušić je upoznao predsjednika Jokića i njegove saradnike o projektima i aktivnostima koje JP Morsko dobro sprovodi na području opštine Kotor, prvenstveno realizacija projekta uređenja pješačke staze Risan- Perast na kojoj je prije mjesec dana cijelom dužinom postavljena javna rasvjeta. U toku je procedura sprovođenje postupka javne nabavke za realizaciju IV (završne) faze uređenja, odnosno popločavanja staze i postavljanje pratećih sadržaja, a završetak investicije očekuje se krajem godine.
 
Direktor je takođe je upoznao sa značajnim aktivnostima na pripremi ljetnje turističke sezone u opštini Kotor, odnosno sanacijama obalne infrastrukture koja je oštećena u nevremenu minulog proljeća. U cilju unaprijeđenja kupališnog turizma, JP Morsko dobro je, uz saglasnost Agencije za zaštitu prtirode i životne sredine, izvršilo prihranjivanje plaža na području Kotorsko- Risanskog zaliva. 
 
 
Foto 140618
 

Rezultati analize kvaliteta morske vode (06. - 08.06.2018.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 06. do 08. juna pokazali su da je na 93% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 7% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 14 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na dva kupališta bila klase K2. U Baru kvalitet morske vode je na svih 12 kupališta bio K1 klase. Na području opštine Budva, na svih 27 lokacija voda je bila kategorije K1, isto kao i u opštini Tivat gdje je na svih 9 kupališta voda bila K1 klase. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na jednoj kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 17 kupališta, dok je na preostala 4 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

POSTAVLJENA MEHANIČKA DIZALICA ZA PRISTUP MORU LICIMA SA INVALIDITETOM NA ŽUTOJ PLAŽI

Mehanička dizalica za jednostavniji pristup moru lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću postavljena je juče na pristaništu Žute plaže u Kotoru.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izvršilo je nabavku dizalice krajem prošle godine sa namjerom da je stavi u funkciju za predstojeću sezonu. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 3.000,00 eura.

Na istoj lokaciji biće postavljeni toaleti i specijalne kabine za presvlačenje, adaptirane za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom.

Podsjećamo da je Javno preduzeće za uprvljanje morskim dobrom Crne Gore pred početak turističke sezone 2017. godine izgradilo i pristupnu rampu za potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom na Slovenskoj plaži u Budvi (gradska plaža ispred Hotela Park), koja je tokom ljetnjih mjeseci bila na raspolaganju mještanima, turistima i posjetiocima kojima je bila neophodna za pristup moru.

Ove sezone u funkciji će biti i pristupne rampe na Topolici u Baru i na Ponti Seljanovo u Tivtu.

Navedene aktivnosti Javno preduzeće ralizuje u saglasnosti sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagodjavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

 

dizalica zuta plaza

Predstavnici JP Morsko dobro učestvovali na 3. Konferenciji pomorskog prava na Jadranu (Adriatic Marine Law Conference)

Predstavnici Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja u JP Morsko dobro učestvovali su krajem maja na 3. Konferenciji pomorskog prava na Jadranu (3rd Adriatic Maritime Law Conference), koju je u italijanskom gradu Grado organizovalo društvo za pomorsko pravo Italije (Associazione Otaliana di Diritto Marittimo).
Predstavnici JP Morsko dobro održali su prezentaciju na temu „Regulatorni okvir i organizacioni model upravljanja lukama i marinama u Crnoj Gori – trenutna situacija i neophodne promjene“.

Prezentaciju je imalo još 11 učesnika iz Italije, Slovenije i Hrvatske, a u okviru njih prezentovani su podaci i izvještaji radnih grupa koje su radile na formiranju i uspostavljanju novih pravnih aspekata vezanih za nautički turizam na Jadranu i nove organizacije za marine u Italiji. Predočene su posledice i izazovi prilikom implementacije različitih evropskih direktiva vezanih za pružanje servisnih usluga u lukama, a bilo je rijči i o rješavanju konkretnih problema vezanih za buku u lukama.

Iskustva su razmjenjena sa predstavnicima iz Hrvatske u primjenjivanju pravnog okvira vezanog za unapređenje putničkog saobraćaja na Jadranskom moru (primjenom regulative EU 1177/2010 u Hrvatskoj), o režimu priobalnog pomorskog linijskog saobraćaja u Hrvatskoj, kao i o iskustvu na polju koncesija za javni obalni pomorski saobraćaj nakon ulaska te zemlje u EU.

Osim pomenutih bile su održane i prezentacije vezane za zaštitu životne sredine od negativnih uticaja putničkih brodova u Jadranskom moru i implementaciju međunarodne regulative vezane za zaštiu mora i podmorja.

 

grado foto

SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA NA BUDVANSKIM PLAŽAMA

Ovog ljeta oko 30 plaža i ugostiteljskih objekata na potezu Slovenske plaže i šetališta u Budvi učestvovaće u projektu ,,Uspostavljanje pravilnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom u opštini Budva“. Projektne aktivnosti prikupljanja, selektivnog odlaganja i dalje reciklaže ambalažnog otpada biće realizovane od 15. juna do 15. septembra, pod sloganom „Uhvati čist talas“.

Memorandum o saradnji na ovom projektu danas, na Svjetski dan životne sredine, potpisali su predstavnici osam institucija partnera na projektu: Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kompanije Coca – Cola HBC Crna Gora, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Opštine ,,Budva“, preduzeća ,,Komunalno“ Budva, Regionalne deponije ,,Možura“ Bar i Ekološkog pokreta ,,Ozon“.
Partneri su izrazili očekivanje da će ovaj projekat, koji počinje u Budvi, sledećih godina biti proširen i na ostale opštine.

Dragan Asanović, generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, podsjetio je da je Crna Gora pripremila Pregovaračku poziciju za Poglavlje 27. „U upravljanju otpadom očekuje nas još dosta posla, a fokus stavljamo na prevenciju. Vjerujem da će ovaj projekat pomoći Opštini Budva u dostizanju ciljeva propisanih lokalnim planom za upravljanje otpadom. Nadam se da će ovaj čist talas u narednom periodu zahvatiti i druge gradove“, poručio je Asanović.

Andrea Radonjić, menadžer za javne i regulatorne poslove u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora, kazala je: „Sve kreće od pojedinca i naše volje da upravo tu praznu limenku ili iskorišćenu plastičnu ambalažu stavimo u odgovarajuću posudu i time je opredelimo za reciklažu. To je odgovornost pojedinca, a mi kao partneri na projektu pokazujemo svoju društvenu odgovornost“. Ona je objasnila da će projekat imati snažnu edukativnu dimenziju i pozvala sve građane i turiste da uhvate čist talas ovog ljeta. „Plaže prekrivene otpadom neće vaš odmor učiniti ljepšim, ali osjećaj da znate da pomažete očuvanje obalskog i morskog eko-sistema, sigurno hoće“, poručila je Radonjić.
Predrag Jelušić direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zahvalio je zakupcima plaža i barova što su prihvatili dodatne obaveze učešćem u ovom projektu. „Danas smo po 15. put dodijelili Plave zastavice i danas počinjemo važan projekat selektivnog sakupljanja ambalažnog otpada u Budvi. Vjerujem da u tom ima simbolike, kao i da će ovaj projekat imati tradiciju i obuhvatiti ostale primorske opštine u narednom periodu“, saopštio je Jelušić.
Projekat je napravljen tako da prestavlja zaokruženu cjelinu. Prikupljeni otpad biće odlagan u namjenske posude – posebno staklo, plastika i limenke. Edukacija i animacija građana da odlože ambalažu na za to predviđeno mjesto biće veoma važan dio projekta.

Nakon selektivnog razdvajanja otpada i pripreme za reciklažu, u čemu će posebnu ulogu imati preduzeće „Komunalno“ Budva, otpad će biti transportovan na Regionalnu deponiju Možura, odakle se dalje plasira na tržište sekundarnih sirovina. Prihod ostvaren od plasiranja ambalažnog otpada na tržište biće ustupljen Regionalnoj deponiji „Možura“, kako bi se tim novcem dao doprinos unaprjeđenju infrastrukture za reciklažu.

 

DJU 8862

DJU 8858

Foto 3

DSC 0125

Prva Plava zastavica u 2018. godini podignuta danas na budvanskoj plaži Kamenovo

Prvu Plava zastavicu u 2018. godini podigao je danas državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Damir Davidović na plaži Kamenovo u Budvi, koja je i višegodišnji dobitnik ovog prestižnog ekološkog priznanja. Direktor JP Morsko dobro na današnjoj svečanosti uručio je 10 sertifikata korisnicima kupališta koji su u dvogodišnjoj pilot fazi projekta i ukupno 30 Plavih zastavica, odnosno 29 za plaže duž crnogorskog primorja i jednu plavu zastavicu jedinoj marini u Crnoj Gori koja posjeduje ovo međunarodno ekološko priznanje - Marini Bar. Svečanost podizanja prve Plave zastavice u 2018. godini upriličena je već 16-tu godinu za redom, simbolično na Dan zaštite životne sredine u organizaciji JP Morsko dobro i NVO „Ecom“

Dražvi sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Damir Davidović je istakao da broj plaža sa Plavim zastavicama pokazuje da zakupci kupališta imaju sve veću svijest kada je u pitanju ova vrsta projekta, te da Program Plave zastavice spaja u jednu tačku dva važna stremljenja - razvoj turističkog proizvoda koji počiva na kvalitetu i pitanje zaštite životne sredine. Davidović je ukazao na važnost poštovanja visokih ekoloških standarda u svim sferama obavljanja turističkih djelatnosti.

Direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić čestitao je dobitnicima Plavih zastava i izrazio zadovoljstvo što je sve više zakupaca spremno da poštuje preko 28 ekoloških kriterijuma iz oblasti kvalitet morske vode, usluga i sigurnosti na plažama, standarda iz oblasti zaštite životne sredine kao i obrazovanja i informisanja o ekološkim vrijednostima koji su preduslov za ovo prestižno priznanje. Jelušić je istakao da 30 Plavih zastavica duž crnogorskog primorja predstavlja zavidan broj, ako se uzme u obzir da dužina naše obale iznosi nešto preko 300 km.

Izvršni direktor NVO “Ecom” Saša Karajović podsjetio je da se broj Plavih zastavica na našim plažama iz godine u godinu se povećavao, zahvaljujući trudu i entuzijazmu JP Morsko dobro i naravno, zakupaca, te da sudeći po broju kupališta koji su u pilot fazi programa taj broj ima tendenciju rasta.
Prisutnim gostima i dobitnicima Plavih zastavica obratili su se i članica Nacionalne komisije programa Plava zastavica Dijana Medenica Mitrović i u ime domaćina „Kamenovo beach“ Jovana Lazarević.

 

Međunarodno priznanje „Plava zastavica“ je ekskluzivno ekološko obilježje koje se godišnje dodjeljuje plažama i marinama čiji korisnici žele da se uključe u ovaj program, i koji ispune 32 propisana kriterijuma, od kojih su 28 obavezni, dok su preostali preporučeni. Program promoviše visoke standarde iz četiri oblasti: kvalitet morske vode, usluga i sigurnosti na plažama, standarde iz oblasti zaštite životne sredine kao i obrazovanja i informisanja o ekološkim vriednostima. Plave zastavice dodjeljuju se i podižu svakog 5. juna, simbolično na Svjetski dan zaštite životne sredine. U sezoni 2018.godini na crnogorskom plažama vijoriće se 30 Plavih zastavica. Od 2003. godine ovo međunarodno priznanje vijorilo se na 15 do 20 kupališta u Crnoj Gori, a zainteresovanost i spremnost na podizanje standarda na plažama iskazuje sve veći broj zakupaca kroz učešće u dvogodišnjoj Pilot fazi programa.

U Crnoj Gori ovo priznanje se dodjeljuje od 2003. godine kada je nevladina organizacija „ECOM“ postala član Fondacije za ekološku edukaciju (FEE) i time stekla pravo da bude Nacionalni operater za sporovođenje Programa „Plava zastavica u Crnoj Gori“. Od samog početka, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore pružilo je finansijsku i organizacionu podršku za sprovođenje ovog Programa.

Plava zastavica se dodjeljuje kupalištu ili marini za tekuću sezonu, na osnovu odluke Međunarodnog žirija koji se sastoji od predstavnika UNEP-a (Programa UN za zaštitu životne sredine), UNWTO (Svjetske turističke organizacije), ILS-e (Međunarodne federacije za spasilaštvo), EEA (Evropske agencije za zaštitu životne sredine), IUCN (Svjetske Unije za zaštitu prirode), međunarodnog eksperta za ekološko obrazovanje, predstavnika ICOMIA (Međunarodnog savjeta udruženja marina) nezavisnog eksperta za ekološko obrazovanje i predstavnika FEE (Fondacije za ekološku edukaciju), koja i sprovodi Program Plava zastavica.
Međunarodni žiri razmatra kandidature dostavljene od strane Nacionalne komisije koju u Crnoj Gori formira Ministarstvo nadležno za poslove turizma, a koja se sastoji od predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, ministarstava nadležnih za poslove turizma i zaštite životne sredine, Lučke kapetanije, Crvenog krsta Crne Gore i dva predstavnika nevladinog sektora.

 

DSC 0093

DSC 0081

PRVI REZULTATI ANALIZE KVALITETA MORSKE VODE (23. - 26.05.2018)

Rezultati analize kvaliteta morske vode od 23. i 26. maja na 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja pokazali su da je na 91% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 9% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Za JP Morsko dobro monitoring kvaliteta morske vode i ove godine obavlja Institut za biologiju mora iz Kotora.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 15 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na jednom kupalištu bila klase K2. U Baru kvalitet morske vode je na ukupno 11 kupališta bio K1 klase, dok je na 1 kupalištu bila K2 klase. Na području opštine Budva analiza je rađena na 27 lokacija, od kojih je na jednoj zabilježen kvalitet K2, dok je na ostalim lokacijama bila K1 klase. Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 9 kupališta u Tivtu. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 12 lokacija dok je na preostale 3 bio kvalitet klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 18 kupališta, dok je na preostala 3 kupališta voda bila klase K2.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje prisustva 2 obavezna mikrobioloških parametara (bakterija Escherichia coli i Intestinalne enterokoke), dok se evidentiraju i prateći fizičko-hemijski parametari kao što su temperatura vazduha, temperatura vode, salinitet, podaci o vremenu i meteo uslovima prilikom uzimanja uzoraka, kao i izvori zagađenja i drugih elemenata koji mogu imati uticaj na kvalitet morske vode prilikom uzimanja uzorka.

Shodno članu 13. Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških parametara razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za ove dvije klase se svrstavaju u grupu Van klase (VK).

Javno preduzeće prati kvalitet morske vode još od 1996. godine. Na osnovu dosadašnjih podataka zabilježeno je da se kvalitet morske vode poslednjih godina značajno popravio duž cijele obale
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

 

laboratorija

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates