Studijska posjeta Krajinskom parku “Sečoveljske Soline” i Naravnom rezervatu “Škocjanski zatok” u Sloveniji

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je početkom novembra, a na poziv upravljača, organizovalo trodnevnu studijsku posjetu Krajinskom parku “Sečoveljske Soline” i Naravnom rezervatu “Škocjanski zatok” u Sloveniji. U ovoj studijskoj posjeti, pored predstavnika Javnog preduzeća, učestvovali su i predstavnici Opštine Tivat, Mjesne zajednice “Krtoli” i predstavnici medija.

Posjeta je bila organizovana u cilju upoređivanja aktivnosti na zaštiti, očuvanju i unaprijeđenju ovih područja sa sličnim aktivnostima koja se realizuju u posebnom rezervatu prirode “Tivatska solila”. Javno preduzeće, kao upravljač Solilima, do sada je investiralo više od 200 hiljada eura na poslovima uređenja infrastrukture, monitoringa biodiverziteta, edukacije i unapređenje stanja samog područja.

U cilju nastavkla daljih aktivnosti izrađene su dvije studije: “Studija regulisanja vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu” i “Studija kulturne bastine”, čime su stvoreni preduslovi za izradu projektne dokumentacije za hidrološki režim u samom rezervatu, što podrazumijeva unapređenje stanja cijelog područja. Izrada Studije kulturne baštine sjajan je preduslov da se u budućnosti područje Solila zaštiti i kao kulturno dobro.

Ova posjeta bila je sjajna prilika da se vizija razvoja Tivatskih Solila, kao i planovi za naredni period, uporede sa primjerima dobre i uspješne prakse zaštite prirode u regionu, a “Sečoveljske soline” i “Škocjanski zatok” prepoznati su kao vodeći primjeri ovog tipa.

“Sečoveljske soline” jedan su od rijetkih primjera revitalizacije stare solane. Ovo područje danas je podijeljeno u dva dijela, dio koji uživa strogi režim zaštite i predstavlja jedinstven rezervat za ptice, i drugi dio koji danas funkcioniše kao aktivna Solana u kojoj se na tradicionalan način proizvodi so. Dio solane za proizvodnju, otvoren je i za posjete turista, i čini jednu od glavnih turističkih ponuda Pirana, gdje pored kulturno-istrijskih vrijednosti ovog područja posjetioci mogu uživati i u outdore SPA centru. Osnov uspijeha ove solane leži zapravo u dobroj saradnji uprave parka sa lokalnim stanovništvom, koje je na direktan ili indirektan način uključeno u funkcionisanje ovog područja. Slična situacija prepoznata je i na Tivastkim Solilima, gdje je dobra saradnja upravljača sa lokalnom zajednicom i drugim relevantnim institucijama na zavidnom nivou. Kolege iz Slovenije, razvoj Tivatskih Solila vide kao sjajan primjer razvoja, ne samo za Crnu Goru, već za region i Evropu.

Naravni rezervat “Škocjanski zatok”, nastao je napornim radom i istrajnosti grupe volontera, koji su od potpuno devastiranog i zagađenog područja, nekadašnje deponije, napravili jedinstveni rezervat prirode, koje može poslužiti kao sjajan primjer kako aktivnostima na Tivatskim solilima možemo značajno unaprijediti stanje područja i učiniti ga jedinstvenom oazom za poboljšanje biodiverziteta.

Ovo studijsko putovanje bila je i prilika da se svi učesnici upoznaju sa dobrim primjerima održivog upravljanja zaštićenim područjem, dobiju prave i korisne odgovore na sve što ih zanima i dio viđenog prenesu na zaštitu i unaprijeđenje posebnog rezervata prirode “Tivatska Solila”.

 

DSC 0062

 

DSC 0167

Završeni radovi na rekonstrukciji betonske plaže ispod Hotela Kamelija u Tivtu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore završilo je radove na rekonstrukciji betonske plaže ispod Hotela Kamelija u Tivtu.

Radovi su podrazumjevali „presvlačenje“ postojeće površine novim slojem armiranog betona, izuzev prostora na kojem je predviđen pijesak za igru i zabavu djece. Ugrađene su i nove cijevi za odvod vode sa tuševa, dok će montažu nova dva tuša uraditi vlasnik hotela „Kamelija“.

Ukupna površina platoa odnosno kupališta koji je rekonstruisan iznosi 1331,50m2. Po završetku radova prostor plaže je oslobođen od građevinskog materijala i vraćen u uredno stanje.

Radovi na realizaciji navedenog posla započeti su 16. oktobra,a završeni su prije predviđenog roka, dok je ukupna vrijednost radova iznosila 24.534,00 eura.
U cilju oplemenjavanja plažnih prostora i rekonstrukcije izgrađenih kupališta u Bokotorskom zalivu za narednu turističku sezonu, do kraja sedmice očekuje se i početak radova na rekonstrukciji Novosadske plaže u Herecg Novom.

 

IMG 84dc11f7e2b96e71054e4af8e860222f V

 

IMG 1de3f19903ac12c3f139fb528af4fd63 V

Nabavka i donacija specijalinih kolica za kretanje po plaži i pristup moru Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izvršilo je nabavku četvoro specijalmih kolica koja su izrađena za potrebe olakšanog kretanja po plaži i pristupa moru lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa inavliditetom.
Javno preduzeće doniralo je kolica Savazu udruženja paraplegičara Crne Gore na čuvanje, održavanje i dalje korišćenje. Tokom primopredaje, predsatvnici Saveza Udruženja paraplegičara su isprobali sva kolica i konstatovali u prisustvu predsjednice Udruženja Nataše Borojević da su ista u ispravnom stanju i da nema uočenih nedostataka.

Kolica su podobna i za korišćenje na pristupnim rampama i mehaničkim dizalicama za potrebe lica sa inavliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću, koje Javno preduzeće realizuje u Budvi, Baru, Tivtu i Kotoru.
Podsjećamo da je Javno preduzeće početkom ljeta izgradilo pristupnu rampu za lica sa inavliditetom u Budvi na Slovenskoj plaži (gradska plaža ispred hotela Park), te da je početkom oktobra započela izgardnja pristupnih rampi u Baru na Topolici i u Tivtu na ponti Seljanovo. Završetak radova očekivan je krajem novembra, odnosno početkom decembra tekuće godine. Pred početak ljetnje sezone 2018. godine mehanička dizalica za pristup moru osoba sa invaliditetom biće postavljena na Žutoj plaži u Kotru.

Za potrebe lica sa inavliditetom na ljeto će biti postavljene i specijalne kabine za presvlačenje na četri navedene lokacije u Budvi, Baru, Tivtu i Kotoru.

Uvažavajući potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa inavlidtetom, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore posvetilo je posebnu pažnju pri izradi navedenih rampi i pratećih sadržaja, vodeći računa da budu zastupljene na najfrekfentnijim plažama u primorskim gradovima, gradeći ih u potpunosti u skladu sa smjernicama Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore.

Ujedno, na osnovu obaveza koje proizilaze iz pravila Međunarodnog programa – Plava zastavica, 5 zakupljenih kupališta na crnogorskom primorju imaju obezbjeđen pristup za lica sa invaliditetom i to:
- “Kaladrovo” - Tivat
- “Sveti Toma”- Bečići, Budva
- “Paradiso” – Utjeha
- “Miami” – Velika Plaža, Ulcinj
- “Copacabana” – Velika Plaža

Specijalno kupalište u Igalu takođe ima pristupnu rampu sa kojom, shodno Ugovoru sa Javnim preduzećem, raspolaže Institut “Dr Simo Milošević”.

 

foto kolica

Počeli radovi na izgradnji pristupne rampe za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditem na plaži Topolica u Baru

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore angažovalo je izvođača radova na izgradnji pristupne rampe za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom na plaži Topolica u Baru. Radovi su počeli krajem oktobra, a očekivani rok završetka radova je 30. novembar 2017. godine. Radove izvodi preduzeće “Grand Design” iz Podgorice, a ukupna vrijednost izgradnje iznosi 62.018,00 eura.
Podsjećamo da je Javno preduzeće za uprvljanje morskim dobrom Crne Gore pred početak turističke sezone izgradilo i pristupnu rampu za potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom na Slovenskoj plaži u Budvi (gradskaplaža ispred Hotel Park), koja je tokom ljetnjih mjeseci bila na raspolaganju mještanima, turistima i posjetiocima kojima je bila neophodna za pristup moru.

Krajem sedmice očekujemo uvođenje u posao izvođača radova na izgradnji pristupne rampe na ponti Seljanovo uTivtu.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izvršilo je i nabavku mehaničke dizalice za potrebe lica sa invaliditetom koja će pred početak ljetnje turističke sezone 2018. godine biti postavljena na Žutoj plaži u Kotoru.

Za sve četiri navedene loakcije u Budvi, Baru, Tivtu i Kotoru pred početak ljeta biće postavljene specijalne kabine za presvlačenje, adaptirane za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom.

Navedene aktivnosti Javno preduzeće realizuje u saglasnosti sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagodjavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

imageinv1

Okrugli sto na temu "Koncesije za luke od lokalnog značaja i objekte obalne infrastrukture i vlasništvo u zoni morskog dobra"

U organizaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je u multimedijalnoj sali Opštine Tivat organizovan okrugli sto na temu "Koncesije za luke od lokalnog značaja i objekte obalne infrastrukture i vlasništvo u zoni morskog dobra".
Pomoćnik direktora Javnog preduzeća i rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja Dragoljub Marković kazao je da javno preduzeće kome pripadaju luke od lokalnog značaja, kao i ostali objekti obalne infrastrukture imalo potrebu da organizuje ogrugli sto jer je pomenuta tema važna, a oko njene primjene ima dosta otvorenih pitanja.

Cilj okruglog stola zapravo je bila razmjena iskustava u upravljanju lukama od lokalnog značaja i iskustva u zaključivanju koncesionih ugovora, a ista su podijeljena sa kolegama iz Hrvatske, koji imaju prilično iskustva u ovoj oblasti

Na okruglom stolu se govorilio se o vlasničko-pravnim odnosima i upravljanju lukama od lokalnog značaja, odnosno gradskim marinama sa komunalnim vezovima, ali I ostalim objektima obalne infrastrukture, pontama i mandraćima.

Na okruglom stolu su učestvovali dipl.iur. Loris Rak sa Pomorskog fakulteta u Rijeci koji je istakao da je prikaz ove teme zanimljiviji u tome što su sistemi Hrvatske i Crne Gore različiti u dijelu definisanja samog zemljišta na kome se dobro nalazi. On je govorio na temu„Opšte i javno dobro, pojam morskog dobra i javne upotrebe, odnos koncesije i ugovora o zakupu, odnos javnog i privatnog“

Učesnici su bili i prof dr Branislav Radulović koji je govorio na temu „Upravljanje morskim dobrom, zaštita javnog interesa, valorizacija i evidencija (katastar) javnog dobra“, prof. dr Gordan Stanković na temu: „Pravo na komunalni vez i Problemi vezanim za komercijalne vezove“, doc. dr sc. Iva Tuhtan Grgić na temu: „Važnost studije opravdanosti davanja koncesije i kriterijumi za izbor koncesionara“ i doc. dr sc. Andriana Vicenca Padovan na temu: „Ovlašćenja organa koji upravljaju lukama“

U diskusiju se aktivno uključili i predstavnici Uprave za imovinu, Uprave za nekretnine, Opštine Bar, Mjesene zajednice Krtoli ali i veliki broj građana zainteresovanih za navednu temu.

Zaključci okruglog stola naći se u posebnoj Publikaciji koja je planirana da se izda sa temama o kojima su govorili učesnici.

 

foto koncesije

 

 

 

 

Radna posjeta Opštini Herceg Novi

lazaret1

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić sa saradnicima boravio je u četvrtak 19. oktobra u radnoj posjeti Opštini Herceg Novi. Direktor je upozano predsjednika i prisutne predstavnike lokalne samouprave o predsezonskim radovima u zoni morskog dobra, kao i o planiram aktivnostima Javnog preduzeća u post sezoni. Do kraja tekuće godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u skladu sa svojim Planom korišćenja sredstava, uložiće 213.000,00 eura za izvođenje radova na izgradnji pristaništa u Kamenarima, 27.000,00 eura za rekonstrukciju pristaništa, 162.500,00 eura za radove na sanaciji objekata obalne infrastrukture u Herceg Novom i 224.564,33 eura za radove na rekonstrukciji šetališta “Pet Danica” na potezu od restorana “Mimoza” na Toploj do restorana “Galeb” u Igalu.

zager 1
Jedna od tema sastanka bila je definisanje projekata za zaštitu, izgradnju i unapređenje morskog dobra na području hercegnovske opštine u 2018. godini. Prioriteti za realizaciju biće usmjereni na projekte koji već imaju građevinsku dozvolu ili su u postupku privaljanja iste.
Nakon završenog sastanka direktor Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore sa sardnicima obišao je radove na izgradnji investicionih projekta u Herceg Novom. Obiđeni su radovi na izgradnji marine i ribarske luke Lazaret u Meljinama, zatim radovi na izgradnji novog kupališta na lokalitetu “Žager” i radovi na izgradnji hotelsko turističkog kompleksa sa marinom “Porto Novi” u Kumboru. Predstavnici Javnog preduzeća obišli su juče i pješačku stazu na potezu Risan- Perast, čija treća faza uređenja, odnosno postavljanje javne rasvjete, treba da počne za koji dan.

kumbor 1

U Budvi održan Okrugli sto projekta „CORE“

U hotelu “The Queen of Montenegro” u Budvi juče je održan Okrugli sto projekta „CORE“, koji predstavlja EU/IPA prekogranični projekat sa temom "Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoline i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra u prekograničnom području Republike Hrvatske i Crne Gore“. Projekat CoRE sprovode partnerske institucije u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Hrvatski partneri u projektu su: Hrvatski hidrografski institut iz Splita (HHI) kao funkcionalni vodeći partner i Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje (IMP). Crnogorski partneri na projektu su: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD).

Učešće na okruglom stolu imali su direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore Luka Mitrović i mag.ing.admin.nav., ravnateljica Hrvatskog hidrografskog instituta, Vinka Kolić. Srđan Čupić ispred Hrvatskog hidrografskog instituta i Nikša Glavić iz Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku i Luka Ćalić iz Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore održali su prezentaciju na temu "Terensko istraživanje u sklopu projekta CoRE u Hrvatskoj i Crnoj Gori i preliminarni rezultati istraživanja" – segment sigurnosti na moru,. O "Zaštiti priobalnog područja Crne Gore uključujući deltu rijeke Bojane, preventivno i operativno djelovanje“ govorio je Vladan Radonjić, kapetan. Na temu "Status pomorskog/morskog dobra u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori", govorili su Loris Rak, dipl.iur. Marine domain-law ekspert i Suzana Martinović ispred Javnog preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Projekat „Core“, između ostalog, podrazumjeva hidrografska, biološka i hemijska istraživanja zbog evidentnih erozija plaža Sutomore i Mogren i alovijalnih promejna na delti rijeke Bojane. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore kroz ovaj projekat dobio je „Multi Beam“, koji mjeri dubinu mora na 500 metara sa preko 500 tačaka i obrađuje podatke koje će koristiti Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom za preporuke releventnim institucijama u Crnoj Gori.

 

core 1

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates