Ovjera licenci spasilaca na vodi za 2017. godinu

Shodno Planu Nastavnog Centra za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta Crne Gore, za 2017. godinu obezbijeđeno je 14 termina za ovjeru licenci, devet termina u PRESS sali SRC - Budva (bazen) i pet termina u Nastavnom Centru Crvenog Krsta u Sutomoru.

Do sada su održana dva termina i 35 kandidata je ovjerilo svoje licence za tekuću godinu. Ostali termini će se održati 05.03.2017. godine, 12.03.2017. godine, 19.03.2017. godine, 26.03.2017. godine, 02.04.2017. godine, 09.04.2017. godine i 23.04.2017. godine u PRESS Sali SRC – Budva na bazenu „ Dragan Trifunović“. U Nastavnom Centru u Sutomoru termini za ovjeru licenci su: 30.04.2017. godine, 21.05.2017. godine, 22.05.2017. godine, 03.06.2017. godine i 10.06.2017. godine.

Ovjera licenci uključuje: znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti (discipline istovjetne onim koje se polažu na završnom ispitu poslije kursa), znanje iz teorije spasilaštva i znanje KPR (reanimacije) i pružanja prve pomoći.

Spasilac (kandidat za ovjeru) je dužan da se prijavi Nastavnom Centru za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta i treba da dostavi Licencu spasioca na vodi i ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova spasioca na vodi.

Ovom prilikom podsjećamo sve korsinike kupališta da su, shodno "Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta" dužni organizovati spasilačku službu koja se sastoji od najmanje "jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 28/06), na svakih 50m dužine obale u mjesecima jul i avgust, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalim mjesecima".

Više informacija može se naći na sajtu Crvenog krsta Crne Gore www.ckcg.me i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.com, kao i na facebook stranici Crvenog Krsta Crne Gore.

Obale rijeke Bojane - Saopštenje za javnost

   Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava sve ponuđače koji su učestvovali u nekom od javnih poziva za prikupljanje ponuda za zakup zemljišta na obalama rijeke Bojane, i tom prilikom izabrani kao najpovoljniji ponuđači, da pristupe zaključenju ugovora o zakupu zemljišta u što kraćem roku a najkasnije do petka 17.03.2017. godine. Nepristupanjem zaključenju ugovora, Javno preduzeće će biti prinuđeno da aktivira bankarske garancije ponuđača, a Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za inspekciju zaštite prostora će preduzeti nadležne aktivnosti.

   Korisnici koji imaju primjedbe na površinu i spratnost postojećih objekata evidentiranih u Katalogu privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane, broj 101-14/354 od 30.09.2016. godine, potrebno je da svoj zahtjev dopune elaboratom etažne razrade objekta do petka 17. 03.2017. godine. Elaborat je potrebno dostaviti ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije, a isti će biti razmotren prilikom izrade Izmjena i dopuna Kataloga.

   Za sve informacije zainteresovana lica se mogu obratiti Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, kancelarija u Budvi 033/452-709 i Ulcinju 030/421-872.

Potpisan Ugovor za izradu Baznih studija i Idejnih rješenja za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore

Danas su Predrag Jelušić, direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i prof.dr.sc. Boris Trogrlić, dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodzije, Sveučilište u Splitu potpisali Ugovor za izradu Baznih studija i Idejnih rješenja za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore.

Zajednička ponuda Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije sa Sveučilišta u Splitu i preduzeća "Harpha Sea" doo iz Kopra izabrana je kao najpovoljnija na javnom tenderu koji je krajem prošle godine raspisalo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom. Ukupna vrijednost realizacije ovog ugovora je 119.000eura, a realizacija će trajati 6 mjeseci.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore doniralo Kliničkom centru sredstva za nabavku opreme

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, shodno Odluci Upravnog odbora broj 0203- 3239/5 od 29.12.2015. godine, doniralo Kliničkom centru Crne Gore iznos od ukupno 25.000, 00 € za nabavku medicinske opreme Centra za kardiologiju. Za navedeni iznos donacije nabavljena je sledeća oprema:

S DEFIGARD 4000 WITH PADDLES INCL- WIRE ECG CABLE
S HOLTER KRVNOG PRITISKA BR- 102 PLUS / NOVI MODEL
S HOLTER KRVNOG PRITISKA BR-102 PLUS PWA
S CARDIOVIT MS- 2007 COMPLETE INC. ACCESS (EKG APARAT)

Ovim putem, Javno preduzeće iskazuje zadovoljstvo zbog ostvarene saradnje i veliku satisfakciju zbog činjenice da na bilo koji način može uticati na konstantni napredak crnogorskog zdravstvenog sektora.

Obavještenje

U sklopu projketa za izradu „Studije regulacije vodotoka i kanala na području Tivatskih Solila“ i „Studije zaštite kulturne baštine Solila“ stručni konsultanti susa predstavnicima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Opštine Tivat, preduzeća „Vodvod i kanalizacija - Tivat“ doo, mještana i Mjesne zajednice Krtoli, obišli Specijlani rezervat Tivatska Solila.
Cilj obilaska bio je da se na najbolji način sagledaju problemi hidroregulacije Solila i okolnog područja, te uključi lokalno stanovništvo u identifikaciji ključnih problema i nedostataka. Sugestije dobijene na terenu, kao i opšta slika stanja područja biće odlična osnova za izradu pomenutih Studija koje će dati određene smjernice za postizanje što boljeg sveukupnog stanja rezervata.

 

Untitled Untitledq

Okrugli sto o zaštiti i unaprijeđenju Specijalnog rezervata Tivatska Solila/ Četvrtak, 02.02.2017. godine

Povodom obilježavanja Svjetskog dana močvarnih staništa, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u saradnji sa Opštinom Tivat organizuje Okrugli sto o zaštiti i unaprijeđenju Specijalnog rezervata Tivatska Solila, koji će održati u četvrtak 02. februara 2017. godine u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat, sa početkom u 10:00 časova.

U okviru uvodnih izlaganja na okruglom stolu prezentiraće se najnovija istraživanja sa područja Tivatskih Solila i to iz oblasti monitoringa stanja biodiverziteta, zaštite kulturne baštine i regulacije vodotoka i kanala. Uvodničari će biti:
- G-din Darko Saveljić, ornitolog koji se bavi praćenjem stanja ornitofaune na Tivatskim solilima.
- G-din Vuk Iković, iz Crnogorskog ekološkog društva, koji prati stanje herpetofaune na Tivatskim Solilima.
- G-đa Olivera Marković iz Instituta za biologiju mora rukovodilac tima za monitoring riba, rakova, kvaliteta vode i zemljišta tokom 2016. godine na području rezervata;
- G-đa Aleksandra Kapetanović, stručnjak za izradu Studije zaštite kulturne baštine Solila iz "EXPEDITO Architects" Kotor;
- G-din Andrej Sovinc, stručnjak za izradu Studije regulacije vodotoka i kanala na području Tivatskih Solila iz "IS Projekt, projektiranje in urejanje voda"Ljubljana

Obavještenje o pripremi elaborata etažne razrade objekata na obalama rijeke Bojane

Postupajući prema pristiglim zahtjevima korsinika, koji se tiču utvrđivanja tačnih površina i spratnosti postojećih objekata koji su evidentirani u Katalogu privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane, broj 101- 14/354 od 30.09.2016. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je iste dostavilo Ministarstvu održivog razvoja i turizma, koje je izradilo predmetni Katalog. 

 

Detaljnije:

 

Obavještenje

Tabela sa podacima

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates