Obilježavanje Dana Obale

Povodom Mediteranskog Dana Obale, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, je pripremilo promotivno edukativni poster na temu „Plava ekonomija“ koji će u narednim danima biti distribuiran svim školama na crnogorskom primorju.

 

Untitled

Poster Dan Obale „Plava ekonomija“

 

Obilježavanje ovogodišnjeg Dana Obale započeli smo u četvrtak, 22. septembra, kada je u okviru festivala „Male morske pjesme i priče“ održana ekološka radionica i kviz na temu "Čuvaj more da ti duže traje", u kojoj je učestvovalo oko 70-tak učenika iz sve tri osnovne škole sa područja opštine Budva.U okviru ove radionice NVO „ReCan“ je uručila nagrade zakupcima plaža, koji su tokom ljeta bili najaktivniji u akciji sakupljanja i reciklaže limenki.

 

Untitled1

Radionica „Čuvaj more da ti duže traje“, Budva

 

Untitled2

Uručivanje nagrada učesnicvima kviza, radionica u Budvi

Untitled3

  Organizatori radionice „Čuvaj more da ti duže traje“ 

 

Slična aktivnost realizovana je i u petak 23. septembra, u Osnovnoj školi „Anto Đedović“ kada smo članovima ekološke sekcije ove škole govorili o Plavoj ekonomiji i principima održivog razvoja na obali. U sklopu predavanja predstavnici NVO „ReCan“ govorili su učenicima o reciklaži i značaju recikliranja otpada. Nakon predavanja održan je kviz za sve prisutne učenike, nakon kojega smo svima podijelili ovogodišnje postere i ostale prigodne nagrade.

 

Untitled4

Predavanje na temu „Plava ekologija“ , OŠ „Anto Đedović“, Bar

 

Untitled5

NVO „ReCan“ – „Svaka limenka se računa“ , OŠ „Anto Đedović“ Bar

 

Untitled6

Predavanje na temu „Plava ekologija“ , OŠ „Anto Đedović“, Bar

 

Javno preduzeće narednih dana nastavlja svoje aktivnosti na obilježavanju ovogodišnjeg Dana obale, i već u ponedjeljak održaćemo još jednu u nizu radionicu, ali ovog puta učenicima Osnovne škole „Njegoš“ u Kotoru. Nakon toga nastavićemo sa distribucijom ovogodišnjeg postera, koji će zapravo biti naš ovogodišnji poklon svim školama na našoj obali.

Izgradnja pješačke staze Risan - Perast

U četvrtak, 22.09.2016. godine započeti su radovi na izgradnji pješačke staze koja će povezivati Risan i Perast. Trasa planirane pješačke staze nalazi se sa donje strane, prema moru, uz magistralni put između Risna i Perasta,  od ruševnog objekta zadužbine porodice Ljubatović - Doma slijepih (na ulazu u Risan)  do ulaska u Perast, u ukupnoj dužini cca. 2100m.

 Javno preduzeće planira da cijeli projekat realizuje u nekolike faze, a prva je ovih dana ugovorena sa preduzećem „Electro Team“ d.o.o. iz Budve, u vrijednosti od 128.500 eura i predstavlja izradu stabilne betonske podloge (potporni zidovi i konzolni nosači) na onim mjestima gdje ne postoji dovoljna širina za stabilan trup staze. Predviđeni rok za realizaciju ove faze radova je 100 kalendarskih dana, a u vremenu izvođenja radova dolaziće do privremene promjene režima saobraćaja iz dvosmjernog u jednosmjerni.


U trupu predviđene pješačke staze, što je predmet narednih faza, biće smještene sve neophodne infrastrukturne instalacije, a na cijeloj dužini staze nalazice se i dva proširenja za parkiranje, odmor i panoramsko razgledanje obale.Predviđeno je i postavljanje ukupno 74 stuba javne rasvjete, visine 10m, na svakih 30m dužine a neposredno uz pješačku stazu.


Staza će prevashodno služiti šetačima i rekreativcima, a može poslužiti i kao biciklistička staza.

 

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić i predsjednik Opštine Kotor, Aleksandar Stjepčević, obišli su lokaciju na kojoj su započeti radovi.

 

DSC 0049 DSC 00501

DSC 00592 DSC 0061

Mediteranski Dan obale

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i ove godine obilježava 25. septembar, Mediteranski Dan obale, nizom edukativno-ekoloških aktivnosti.
Tema ovogodišnjeg Dana obale je "plava ekonomija" - inovativni koncept koji krozpodsticanje razvoja održive lokalne privrede,unapređuje kvalitet života stanovništva, kreira nova radna mjesta i smanjuje negativne uticaje na životnu sredinu.


Kao i svake godine, Javno preduzeće je pripremilo edukativni tematski poster kojim se na slikovit i jednostavan način prikazuje kako, u odnosu na danas prisutne ljudske aktivnosti, plava ekonomija (održivo ribarstvo, odgovorne turističke i nautičke aktivnosti, podsticanje razvoja lokalne privrede...), može imati pozitivne efekte na očuvanje resursa i prirodnog pejzažaobale i mora, smanjenje otpada, te zdravu i očuvanu životnu sredinu. Poster će biti distribuiran svim školama na primorju, a u sklopu ovih aktivnosti, 23. i 26. septembra održaće se i ekološke radionice u osnovnim školama u Kotoru i Baru.


Takođe, u četvrtak, 22. septembra, u okviru festivala "Male morske pjesme i priče", Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom će održati ekološki čas u Akademiji znanja u Budvi u okviru kojeg će biti organizovano predavanje i kviz na temu "Čuvaj more dati duže traje", dok će, u saradnji sa NVO "ReCan", zakupcima plaža, koji su tokom ljeta bili najaktivniji u akciji sakupljanja i reciklaže limenki, biti uručene prigodne nagrade.


Mediteranski Dan obale se, u organizaciji UNEP/MAP-a (Program za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija / Mediteranski akcioni plan), obilježava 25. septembra, aktivnostima koje imaju za cilj informisanost i podizanje svijesti o značaju mora i obalnog područja kao prirodnog i društveno-ekonomskog resursa, čiji održivi razvoj predstavlja najaktuelniji izazov na nacionalnom i međunarodnom nivou.Centralna proslava Mediteranskog dana obale, u organizaciji Regionalnog Centra za prioritetne aktivnosti (PAP/RAC) Mediteranskog Akcionog Plana, biće održana 26.-28. septembra u Barseloni.

 

Dan obale 2016 PRESS2

 

Saopštenje o rezultatima kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 91 javno kupalište koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 15. do 18. avgusta pokazali su da je na 97,8% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, a na 2,2% kupališta K2 klase. Ovi rezultati potvrdjuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima morska voda kvalitetna, odnosno sanitarno ispravna, te bezjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 14 kupališta u Ulcinju kvalitet je bio K1, dok je u Baru, na 9 od 10 kupali[ta kvalitet bio K1,a na 1 kupalištu K2 klase. Kvalitet morske vode K1 klase bio je na svih 23 kupališta u Budvi, svih 14 kupališta u Kotoru i svih 9 kupališta u Tuvtu uključenih u program monitoringa. Od 24 kupališta u Herceg Novom, morska voda kvaliteta k1 klase bila je na 23, a K2 klase na 1 kupalištu.

Ponovljenim analizama uzoraka morske vode na Velikoj plaži u Ulcinju, Jazu u Budvi i Krašićima u Tivtu nije utvrđeno prisustvo mikrobiološkog zagađenja.

Rezultati analize kvaliteta morske vode (01. - 04.08.2016. godine)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 91 javno kupalište duž crnogorskog primorja koje je Institut za biologiju mora sproveo od 01. -04. avgusta pokazali su da je na 92,3% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, a na 7,7% kupališta K2 klase, što govori da je na crnogorskim kupalištima morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 14 kupališta u Ulcinju, na 13 kvalitet je bio K1, a na 1 kupalištu K2 klase. Kvalitet morske vode K1 klase bio je na svih 10 kupališta u Baru i svih 23 kupališta u Budvi. U opštini Kotor od ukupno 14 kupališta, na 12 kvalitet je bio K1, a na 2 K2 klase. U Tivtu, od 9 kupališta uključenih u program monitoringa na 6 je kvalitet bio K1 klase, a na 3 K2 klase. Kvalitet morske vode na svih 24 kupališta u Herceg Novom bio je K1 klase. Ponovljenim analizama uzoraka morske vode na Maloj plaži u Ulcinju i kupalištu kod „Vile Perla“ u Herceg Novom nije utvrđeno prisustvo mikrobiološkog zagađenja.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

 

Saopštenje o rezultatima kvaliteta morske vode

Rezultati analize sanitarnog kvaliteta morske vode za 91 javno kupalište duž crnogorskog primorja koje su obavljene u periodu od 18. -20. jula pokazali su da je na 97,8% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, a na 2,2% kupališta, K2 klase, što govori da je morska voda svim kupalištima izuzetno čista i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.
Od ukupno 14 kupališta u Ulcinju, na 13 kvalitet je bio K1, a na 1 kupalištu K2 klase. Kvalitet morske vode K1 klase bio je na svih 10 kupališta u Baru, svih 23 kupališta u Budvi, na svih 14 kupališta u Kotoru i svih 24 kupališta uključena u program monitoringa u Herceg Novom. U Tivtu, kvalitet morske vode bio je K1 klase na 9 kupališta, dok je na jednom bio K2 klase.
Ponovljenim analizama uzoraka morske vode na području Velike plaže nije utvrđeno prisustvo mikrobiološkog zagađenja, a na zahtjev velikog broja kupača i mještana, nova lokacija za mjerenje kvaliteta morske vode uvedena je na kupalištima "Volat" i "Anderba" u Krašićima, u opštini Tivat.
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Hortikulturno uređenje gradskog parka kod restorana “Holegro” u Ulcinju

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, shodno Planu korišćenja sredstava, angažovalo tenderom izabranog izvođača- preduzeće “Ekoplant” d.o.o. iz Podgorice da izvrši I fazu hortikulturnog uređenja gradskog parka kod restorana “Holegro” u Ulcinju. Radovima je bila predviđena sadnja novog sadnog materijala, dok je podizanje travnjaka na površini od cca. 400m2 pomjereno za jesen. Radovi su izvedeni kvalitetno i u veoma kratkom roku. Nadzor nad ovim poslovima vršio je Omer Shaba, inženjer šumarstva iz Ulcinja.

 

 

Stanje na lokaciji prije uređenja

hk1 hk2

 

 

 

 

Stanje na lokaciji nakon uređenja

hk3

 

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates