Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dobitnik prestižne nagrade na ovogodišnjem Festivalu nekretnina

 
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dobitnik je prestižne nagrade na ovogodišnjem Festivalu nekretnina i investicija – FREI 2018  koji se već 9. put za redom od održao u Budvi u periodu od 07-10 maja.
 
Direktoru Javnog preduzeća Predragu Jelušiću i njegovim saradnicima uručena je nagrada za doprinos unapređenju tematske regionalne saradnje u domenu upravljanja obalnim bogatstvom Mediterana. 
 
Naime, Javno preduzeće je u okviru FREI 2018 organizovalo Panel pod nazivom "Održivo upravljanje plažama". Kao primjere dobre prakse upravljanja plažama namjenjenim ciljnim grupama posjetilaca, na panelu je predstavljeno  dugogodišnje iskustvo korisnika koji upravlja plažom za pse - „Pet friendly“ u Hrvatskoj, a koja je i dobitnik priznanja najbolje plaže na Jadranu, kao i više prestižnih nagrada iz oblasti turizma. 
 
Pored ove kategorije predstavljeno je upravljanje plažom za sportsko rekteativne aktivnosti u Crnoj Gori, koja nudi usluge kite-surfinga na području Velike plaže u Ulcinju, te iskustva u upravljanju plažama u regiji Emilia Romagna u Italiji.
 
 
DSC 0090
 
 
 
 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore učestvovalo na devetom Festivalu nekretnina i investicija (FREI)

U okviru 9. Festivala nekretnina i investicija – FREI 2018. koji se održava u hotelu "Avala" u Budvi od 07-10. maja, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je organizovalo Panel pod nazivom "Održivo upravljanje plažama".

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je iniciralo izradu Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori koja predstavlja inovativni okvir za prilagođavanje plažne ponude modernim turističkim zahtjevima i trendovima. Rješenja i smjernice koje nudi ova Strategija usmjerena su na diversifikaciju i tematizaciju plažne ponude, te je na panelu, pored postojećih tematskih kupališta na crnogorskom primorju, predstavljen i predlog novih vrsta odnosno kategorije plaža.

Kao primjere dobre prakse upravljanja plažama namjenjenim ciljnim grupama posjetilaca, na panelu je predstavljeno dugogodišnje iskustvo korisnika koji upravlja plažom za pse - „Pet friendly“ u Hrvatskoj, a koja je i dobitnik priznanja najbolje plaže na Jadranu, kao i više prestižnih nagrada iz oblasti turizma.
Pored ove kategorije predstavljeno je upravljanje plažom za sportsko rekteativne aktivnosti u Crnoj Gori, koja nudi usluge kite-surfinga na području Velike plaže u Ulcinju, te iskustva u upravljanju plažama u regiji Emilia Romagna u Italiji.

Na panelu su govorili Aleksandra Ivanović, rukovoditeljka Službe za održivi razvoj u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, profesor dr. sc. Dragan Magaš sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, Ruby Montanari-Knez, korisnica plaže za pse u Crikvenici u Hrvatskoj, Petar Delić korisnik dijela Velike plaže u Ulcinju o iskustvima u upravljanju plažom za sportsko rekteativne aktivnosti u Crnoj Gori (kitesurfing), Olga Sedioli kroz video prezentaciju na temu "Organizacija i upravljanje plažama u Riminiju, Regija Emilia-Romagna u Itakliji i dr. sc. ekonomskih nauka Branko Bogunović ispred d.o.o.“Hotelsko i destinacijsko savjetovanje“ iz Zagreb na temu prezentacija Strategije odrzivog upravljanja plažama u Crnoj Gori. Moderator panela bi je Dragoljub Marković, pomoćnik direktora i rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Nakon prezentacije panelista organizovano je učešće u diskusiji na temu upravljanja kupalištima.

 

IMG 8139

IMG 8140

IMG 8141

 

Rekonstruisano "Zaječarsko mulo"

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore završilo je radove na rekonstrukciji i adaptaciji tzv. „Zaječarskog“ mula u Baošićima. Nakon demontaže postojećih oštećenih djelova mula izvršena je podvodna izgradnja temelja na kojima su dodati armirano betonski zidovi u cijelom obimu postojećih gabairita mula.

Takođe, izvršeno je i poprečno postavljanje armirano betonskih greda koje su dale dodatnu čvrstinu samom mulu. Akvatorijum unutar mandraća je očišćen od ostataka materijala te se stvorila dovoljna dubina za nesmetan i siguran vez plovila lokalnog stanovništva. U narednih nekoliko dana izvršiće se infrastrukturno opremanje mula, odnosno postavljanje bitvi i alki.

Radovi su trajali ne nešto kraće od previđenih 30 dana, a za rekonstrukciju ovog pristaništa Javno preduzeće je izdvojilo 39.842,42 eura.

Ovih dana slijedi rekonstukcija oštećenog pristaništa u Žanjicu.

 

image

ZAŠTITA I OGRAĐIVANJE PJEŠČANIH DINA NA PODURUČJU VELIKE ULCINJSKE PLAŽE U ZALEĐU PLAŽA „TONI GRIL“ I „MIAMI“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore nastavilo je projekat zaštite pješčanih dina na Velikoj plaži koji je započet od 2015. godine. Predhodnih godina izvršeno je ograđivanje dina na potezu od kajt-surf lokacija istočno prema ušću rijeke Bojane.

Aktuelni radovi na zaštiti dina u zaleđu plaže “Toni Gril” i “Miami” obuhvatili su prevashodno nabavku materijala i izradu drvene ograde u dušini 1600m, kako bi se fizički zaštitio ovaj pojas. Trasirani su prilazi za usmjeravanje korisnika i posjetilaca prema plaži, a zatim je izvršeno postavljanje dvije informativne table sa opštim podacima o dinama.

Za potrebe izvođenja radova na zaštiti i rehabilitaciji pješčanih dina Agencija za zaštitu prirode i životne sredine izdala je dozvolu i uslove zaštite prirode na osnovu kojih je pripremljen ovaj predmjer i predračun, a za realizaciju posla korišćena su pozitivna iskustva iz inostranstva (Italije).

Vrijednost ove investicije iznosila je 20.000,00 €. Radove je izvelo prduzeće „RDZ”iz Budve.

Pojas pješčanih dina formiranih u zaledju plaže, ima svoju višestruku ulogu. Pored toga što su dine regulatori dinamičnog procesa transporta pijeska, te služe kao zaštita od erozije plaže, ovaj pojas takođe predstavlja značajno stanište jedinstvenih vrsta biljaka - halofitne vegetacije, a koje imaju rijetku osobinu da opstaju u ekstremnim uslovima (zaslanjena podloga i uticaj vjetra). Najugroženija vrsta je badra - Pancratium maritimum koji se nalazi samo na ovom lokalitetu u uskoj zoni na samoj plaži i zakonom je zaštićena.

Velika plaža, dugačka cca. 12 km širine od 40m-150m, sa svojim zaleđem predstavlja jedinstveni ekološko područje u Crnoj Gori u kome su prepoznatljiva specifična staništa kao što su pješčane dine, močvare, ušće rijeke, i dr. Rješenjem o zaštiti objekata prirode (Službeni list SRCG 30/68) Velika plaža sa zaleđem zaštićena je kao Spomenik prirode.

Stoga je od posebnog značaja da se postojeći pojas dina sa svojom autothonom vegetacijom sačuva , a lokacije na kojima je ovaj pojas uništen ili poremećen da se rehabilituju.

Ovim projektom se postojeći pojas dina ograđuje, te trasiraju putevi i prolazi do plaža, kako bi se spriječilo nekotrolisano probijanje prolaza i parkiranje vozila na dinama.

 

hzw4zh

jhzr

hww4h44

z4z4z4

Počelo postavljanje javne rasvjete na dionici Risan- Perast

Duž pješačke staz od Risna ka Perastu za vikend 28. i 29. aprila počelo je postavljanje stubova javne rasvjete visine 10m. Radovi će biti nastavljeni i njihov završetak se očekuje oko 15. maja ove godine. Podsjećamo da će javna rasvjeta biti postavljena cijelom dužinom puta od 2,1 kilometar od Risna do Perasta.

Tokom 2018. godine očekuje se i okončanje postupka javnih nabavki i početak IV faze izgradnje, odnosno završnih radova na izradi trotoara cijelom dužinom staze, postavljanje ivičnjaka, popločavanje, postavljanje ograde, zaštitnih bankina, mobilijara i drugih pratećih sadržaja predviđenih Glavnim projektom. Projekat predviđa i dva stajališta za parking, odmor i panoramsko razgledanje obale.
Ova staza prevashodno će biti namjenjena šetačima i rekreativcima, a može poslužiti i kao biciklistička staza.

Vrijednost radova na izgradnji javne rasvjete iznosi 149.218,86 € dok vrijednost stručnog nadzora, koji vrši preduzeće “Spinel” iz Kotora iznosi 9.909,90 €.

Dan Planete Zemlje - Tivat, Kotor i Ulcinj 2018

Obilježavanje Dana Planete Zemlje nastavilo se i u danima vikenda. Tim povodom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u subotu 21. aprila na području prirodnog rezervata “Solila” u Tivtu, organizovalo Dan otvorenih vrata za sve ljubitelje prirode. U okviru ovog događaja, organizovana je akcija čišćenja područja, obilazak rezervata za sve posjetioce, posmatranje ptica, kao i niz aktivnosti sa najmlađim posjetiocima. Učenici OŠ “Drago Milović” učestvovali su u radionici sa temom “Kako bih ja prostorno uredio Solila”, te naučili kako se vrši monitoring i evidencija prisutnih ptica u ovom rezervatu. Za najmlađe učesnike organizovana je radionica pravljenja životinja od papira origami tehnikom, bojanje i crtanje ptica.

 

kgzlou

jff

kzlzl

lučih ž

gsgs

Istog dana, u Opštini Ulcinj, u saradnji sa NVO “Zeleni korak” organizovana je akcija čišćenja puta pored desnog kraka rijeke Bojane od mosta do plaže i restorana Ivana. Tom prilikom sakupljao se otpad i krčio put od obraslog rastinja. Akciji su se pridružiti predstavnici NVO “Bojana”, lokalni ribari, turisti, građani i ostali.

 

vss

hdd

 

U nedjelju, 22. aprila, Javno preduzeće je u saradnji sa NVO “Naša akcija” iz Kotora, realizovalo akciju čišćenja Risanske obale. U akciji je učestvovalo oko 80 omladinaca iz raznih krajeva Crne Gore - Kotora, Risna, Bijelog Polja, Tivta, Podgorice, Cetinja i Nikšića. U ovoj akciji sakupljena je velika količina otpada, i tom prilikom očišćen je značajni dio Risanske obale. Akciji su se pridružili: planinarski klub “Vjeverica”, triatlon klub Kotor, kulturni centar "Nikola Djurković ", JU OS "Veljko Drobnjaković , Fondacije Kotorskog festivala za djecu, TO “Kotor” i NVO “Koltrina” i doo "Komunalno - Kotor". Posebnu pomoć u transport otpada sa nepristupačnih lokacija pružio je kotorski ribar Zlatko Matijević.

 

faaf

affa

wfa

 

Istog dana, u Ulcinju, Javno preduzeće je u saradnji sa kompanijom Karisma Hotels & Resorts, organizovalo akciju čišćenja dijela Velike plaže, sa posebnim akcentom na područje ispod bivšeg Hotela „Olimpic“. Ovoj akciji su se pridružili predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, veliki broj volontera iz svih krajeva Crne Gore, lokalne NVO organizacije, građani Ulcinja i Bara.

 

hnrhr

člj

 

 

Dan Planete Zemlje obilježen u opštinama Herceg Novi i Bar

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je danas nastavilo sa obilježavanjem međunardonog Dana Planete Zemlje, i to akcijama u opštinama Herceg Novi i Bar.

U Herceg Novom, u saradnji sa NVO udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“, realizovana je akcija "Neka cvijeta naša Planeta", u okviru koje je očišćena dječija plaža i plaža prilagođena licima sa invaliditetom ispred prve faze instituta "Dr Simo Milošević" u Igalu. U sklopu ove akcije organizovan je i maskenbal, u okviru kojeg su djeca na kreativan način prenijela poruke o značaju očuvanja Planete Zemlje.

Na području opštine Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom “24. novembar”, održana je akcija uklanjanja otpada sa gradske plaže na potezu od gradske marine do ušća rijeke Željeznice u more. Paralelno sa akcijom čišćenja, radnici sektora “Zelenilo” d.o.o. za komunalne djelatnosti Bar su na prostoru šume Lekovića izvršili uklanjanje oštećenih borovih stabala i košenje terena.
U ovim akcijama učestvovao je veliki broj djece iz obrazovno-vaspitnih ustanova, kao i predstavnici lokalnih institucija, preduzeća i organizacija.

Obilježavanje Dana Planete Zemlje nastaviće se i u narednim danima i to, sjutra, 21. aprila, aktivnostima na području zaštićenog prirodnog dobra “Solila” u Tivtu, i na obali desnog kraka Bojane u Ulcinju. Na sami Dan Planete Zemlje, 22. aprila, realizovaće se aktivnosti u Risnu, opština Kotor, kao i aktivnosti na čišćenju Velike plaže u Ulcinju.

 

Herceg Novi

dafgag

gaegewg

hfsdfh

 

 

Bar

gsge

gsgsw

hrfjh

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates