Obilježavanje Dana Planete Zemlje 2018. godine

Dan Planete Zemlje obilježava se ekološkim akcijama svakog 22. aprila. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore već tradicionalno, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, školama i drugim ustanovama organizuje akcije čišćenja i uređenja morskog dobra. Ove godine realizovaće se sledeće akcije:

1. U opštini Herceg Novi, u petak 20. aprila, sa početkom u 10:00 časova, u saradnji sa NVO udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“ realizovaće se akciju "Neka cvijeta naša Planeta" u okviru koje je planirano organizovati tri akcije čišćenja i uređenja plaža i školskih dvorišta i igrališta, sa posebnim akcentom na dječiju plažu i plažu prilagođenu licima sa invaliditetom ispred prve faze instituta "Dr Simo Milošević" u Igalu. U ovoj akciji učestvovaće veliki broj lokalnih institucija, preduzeća i organizacija.

2. U opštini Kotor, u nedjelju 22. aprila, sa početkom u 09:00 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa NVO „Naša akcija" sprovesti akciju čišćenja cijele Risanske obale, u kojoj će se uključiti više od 50 volontera, učenici JU OŠ “Veljko Drobnjaković” iz Risna, predstavnici Kulturnog centra “Nikola Đurković”, planinarskog kluba “Vjeverica”, Triatlon kluba Kotor, Fondacije Kotorskog festivala i ostali.

3. U opštini Tivat, u subotu 21. aprila, sa početkom u 09:00 časova na području posebnog rezervata „Tivatska Solila“ javno preduzeće će realizovati akciju „Upoznajte Solila – naš rezervat prirode“ u okviru koje će se organizovati posjeta rezervata, posmatranje ptica i akcija čišćenja.

4. U opštini Budva, u četvrtak 19. aprila, sa početkom u 10:00 časova, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „Green Net – Zelena mreža“ sprovesti akciju čišćenja i uređenja prostora na Slovenskoj plaži, ispod lokala “Torch” (plaža i prostor ispod Jadranskog Sajma). Pored čišćenja plaže u sklopu ove akcije organizovaće se i uređenje zaleđa, osvježiti mobilijar, te posaditi par sadnica mediteranskog bilja u zaleđu. U akciji će učestvovati i djeca JPU “Ljubica Jovanović Maša” koja će za ovu priliku pripremiti kratak skeč i likovne radove na temu očuvanja Planete Zemlje.

5. U opštini Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom „24. novembar“, u petak 20. aprila, sa početkom u 10:00 časova, će se održati akcija uklanjanja otpada sa gradske plaže na potezu od Gradske marine do ušća rijeke Željeznice u more. Prikupljeni otpad će se selektivno prikupiti i odložiti na određeno mjesto. U akciji je planirano da se zasadi nekoliko stabala palmi u zaleđu. kao i prethodnih godina akciji će se pridružiti veliki broj lokalnih institucija, preduzeća i organizacija.

6. U opštini Ulcinj, u subotu 21. aprila, u 09:00 časova, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „Zeleni Korak", realizovati akciju čišćenja puta pored desnog kraka rijeke Bojane od mosta do plaže i restorana Ivana. Tom prilikom sakupljaće se otpad u plastičnim kesama i kasnije odlagati na za to predviđeno mjesto. Akciji će se pridružiti predstavnici NVO “Bojana”, lokalni ribari, turisti, građani i ostali.

7. U nedjelju 22. aprila 2018. godine, sa početkom u 10:00 časova Javno preduzeće će su saradnji sa kompanijom Karisma Hotels & Resorts, organizovati akciju čišćenja dijela Velike plaže, sa posebnim akcentom na područje ispod bivčeg Hotela „Olimpic“. Ovoj akciji će se pridružiti lokalne NVO organizacije, građani Ulcinja, i turisti.

 

Priprema kupališta za početak sezone

Sa dolaskom prvih proljećnjih dana i toplijeg vremena crnogorske plaže dobile su i prve kupače. Kontrolori morskog dobra obišli su prošle nedjelje naša kupališta i tom prilikom zabilježili lijepe kadrove obale obasjane prvim aprilskim suncem.

Priprema za predstojeću turističku sezonu uveliko je počela. Od strane zakupaca kupališta većina plaža uređena je i očišćena od posledica zimskog nevremena. Kao i svake godine do sada Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na Dan planete zemlje, 22. aprila, organizuje i veliku akciju čišćenja nezakupljenih obalnih područja od Ulcinja do Herceg Novog. Akciji se priključuju i lokalne nevladine organizacije, građani, komunalna preduzeća i poneka privredna društva.

U prvim danima maja crnogorska kupališta biće organizovana od strane zakupaca, u smislu postavljanja bova, plažnog mobilijara, kula za spasioce, tuševa i svega što je potrebno za komforno uživanje u moru, mediteranskom suncu i plažama.
Crveni krst Crne Gore kroz saradnju sa Javnim preduzećem, pobrinio se da bezbjednost na plažama i ove godine bude na visokom nivou, organizujući spasilačke obuke za sva zainteresovana lica tokom čitavog maja.

Javno preduzeće uveliko sanira oštećenu obalnu infrastrukturu, šetališta, staze, betonska kupališta i ponte, uglavnomnapodručjuopštinaHerceg Novi, Kotora i Budve.
Od maja počinjemo i sa monitoringom kvaliteta morske vode na preko 100 kupališta na crnogorskom primorju, a postavljamo i pametne bove za mjerenje temperature mora, vazduha, saliniteta i UV zračenja u Budvi, Baru i Kotoru. Svi ovi podaci će za nešto više od dvije nedjelje biti dostupni na sajtu Javnog preduzeća- www.morskodobro.com.

 

IMG 7672

IMG 7675

 

IMG 7683

 

IMG 7676

 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore otpočelo sanaciju oštećenja na obalnoj infrastrukturi

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je sa prvim aprilskim danima otpočelo radove na sanaciji oštećenja nastalih na obalnoj/pomorskoj infrastrukturi. Trenutno su u toku intezivni radovi na rekonstrukciji tzv. “Zaječarskog” mula u Baošićima, demontaža oštećenih djelova samog mula i postavljanje oplate kako bi se izvršilo betoniranje ivičnih zidova pristaništa.

Rok završetka ovih radova je 30 radnih dana, tako da se očekuje da radovi budu gotovi već početkom narednog mjeseca. Za rekonstrukciju ovog pristaništa Javno preduzeće je izdvojilo 39.842,42 eura.

Nastavak radova na rekonstukciji oštećenih pristaništa počinje već od naredne sedmice, i to na pristaništu u Žanjicu u vrijednosti 44.288,24 eura, pristaništu i mandraću u Baošićima u vrijednosti 9.362,13, potom pristaništu i lokalnom mandraću u Kumboru u vrijednosti 14. 734,75 eura, a u planu je i sanacija mula “Bazdanj” na Obali Đuraševića u Tivtu i pristaništa Muo u Kotoru.
Javno preduzeće je prethodno za svaki objekat obalne infrastrukture naručilo izradu Elaborata iz kojih se jasno vide oštećena i smjernice za njihovu kvalitenu sanaciju.

Paralelno sa ovim radovima Javno preduzeće kreće sa hitnim sanacijama potpornih zidova, oštećenja na šetalištima i stazama duž cijelog primorja, a potom i prihranjivanju pješčanih plaža, kako bi na vrijeme i spremno dočekali novu ljetnju sezonu.

 

zajecarsko 1

 

zajecarsko 3

 

zajecarsko 4

Počelo uređenje specijalnog rezervata “Tivatska Solila”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore počelo je sa proljećnim uređenjem specijalnog rezervata “Tivatska Solila” sa namjerom da ih učini ugodnijim za boravak sve većeg broja posjetilaca i ljubitelja prirode. Naime, pored svakodnevnog održavana rezervata i sanacije kula osmatračnica, trenutno su u toku radovi na osposobljavanju dodatnih štetačko-biciklističkih staza.

Ovi radovi, između ostalog, obuhvataju uređenje i sanaciju staze uz drugi glavni i četiri paralelna nasipa, čime će se omogućiti šetnja rezervatom u ukupnoj dužini od oko 2,5 km.

Nakon nivelacije terena i nasipanja staza, biće postavljene klupe za odmor, kante za otpatke i informativne table, a predviđeno je i da se izvrši sanacija mostova i rukohvata, te uklanjanje korovske vegetacije.
Za ove radove Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, putem javnog tendera, angažovalo preduzeće "Fidas" d.o.o. iz Podgorice, a ugovorena cijena radova iznosi 28.700,00 eura.

 

solila 2

ZAVRŠENA SANACIJA STAZE UZ MORE ISPOD OBJEKTA BIVŠE JUGOOCEANIJE U KOTORU

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore prije par dana završilo je radove na sanaciji šetališne staze uz more ispred objekta bivše “Jugooceanije” u Kotoru. Sanacija je podrazumjevala popločavanje potpuno ruinirane staze u dužini od 72 metra, širine 3,10m kao i popočavanje neuređenog i oštećenog platoa na istoj lokaciji. Prilikom izvođenja radova Javno preduzeće, kao naručilac posla, posebno je vodilo računa da ovaj obalni pojas sanira i rekonsturiše u skladu sa principima tradicionalne izgradnje na ovim prostorima i time sačuva njegov autentični oblik.

Posao sanacije obavljen je u saglasnosti sa nadležnim organima lokalne uprave i Uprave za zaštitu spomenika kulture iz Kotoru, a izvođač radova je bilo preduzeće “Ađi Invest” d.o.o. Nikšić, sa kojim Javno preduzeće ima godišnji ugovor na izvođenju ovakvih radova .

Ukupna vrijednost radova iznosila je 19.360 eura.

Ove sedmice započeta je i izgradnja parapetnog zida u nastavku postojećeg na “Žutoj plaži” u Kotoru i izrada zaštitnog kamenog zida, klupa za sjedenje i informativne table na lokaciji Sopot kod Risna.

 

Stanje na terenu prije sanacije

IMG 521974a796efa2d72e2f180510c47e07 V

 

 

Stanje na terenu nakon sanacije 

IMG c3f6190e6e0d8d650b6986c50f8495af V

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore poziva izabrane ponuđače da pristupe zaključenju Ugovora kako bi blagovremeno otpočeli sa radovima na organizaciji i satvljanju u funkciju kupališta za turističku sezonu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore poziva izabrane ponuđače po tenderu za zakup kupališta za 2018. Godinu, raspisanom shodno Izmjenama Plana objekata privremenog karaktera za period od 2016-2018 godine, da pristupe zaključenju Ugovora, kako bi blagovremeno otpočeli sa radovima na organizaciji i satvljanju u funkciju kupališta za turističku sezonu.

Poziv za organizaciju kupališta odnosi se i na dosadašnje korisnike morskog dobra da zakupljena kupališta stave u funkciju u svemu prema Uslovima za uređenje i opremanje kupališta koji su sastvani dio Ugovora o zakupu morskog dobra, najkasnije 1. maja 2018. godine.

Za zakup kupališta za koja na prethodnom tenderu nije bilo interesovanja ili je tenderska dokumentacija bila nepotpuna, Javno preduzeće će u najkraćem roku objaviti ponovljeni javni poziv.
Od ukupno 40 kupališta za koje je tokom marta sprovedeno javno nadmetanje, iz prethodno navedenih razloga tenderi će biti ponovljeni za budvansku plažu Pizana, dio plaže na Svetom Stefanu, djelove plaže u Buljarici, za desetak manjih kupališta u opštini Herceg Novi i nekoliko manjih kupališta u opštini Tivat.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates