Saopštenje

U sklopu aktivnosti na uređenju prostora za novogodišnje praznike, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je dana 23. i 24. decembra sprovelo radove na uklanjanju otpada i drugih neuglednih

sadržaja ostavljenih u zoni morskog dobra na teritoriji opštine Budva.

 

DSCN4851  DSCN4869

                                                                                 

DSCN4887  DSCN4889

 
 
DSCN4899  DSCN4905
 

   

 

Održan godišnji seminar za korisnike kupališta koji su u 2016. godini bili u redovnom i pilot programu Plave zastavice

Godišnji seminar za korisnike kupališta koji su u 2016. godini bili u redovnom i pilot programu Plave zastavice održan je juče u organizaciji nevladinog udruženja „Ecom“, koje je nacionalni operater Plave zastavice i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Na seminaru je analizirana prethodna sezona sa aspekta plave zastavice, kontrole kupališta koja su bila u programu Plava zastavica, i analize sanitarnog kvaliteta morske vode. Pored tema koje se tiču kupališta koja su u redovnom i pilot programu Plave zastavice poseban akcenat je dat ekološkim akcijama koje su korisnici u obavezi organizovati na svojim kupalištima tokom sezone, a u okviru kojih će naredne godine biti manjih promjena u odnosu na prethodnu. Radi razmjene iskustava u sprovođenju ekoloških akcija tokom sezone, na seminaru je predstavnicima korisnika kupališta, kao i predstavnicima NVO organizacija bilo omogućeno da prezentiraju svoje akcije, način rada i realizaciju istih.

Ovogodišnji seminar imao je veliko interesovanje kod korisnika kupališta uključenih u program Plava zastavica i ciljnih organizacija, a nadamo se da će kao rezultat imati što bolje sprovođenje i realizaciju aktivnosti.

 

IMG 20161215 110905 IMG 20161215 112333

Izrada Studije za regulisanje vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu "Tivatska Solila"

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je, po nedavno okončanom Javnom pozivu za izbor najpovoljnijeg ponuđača, angažovalo slovenačku firmu "IS PROJEKT" doo iz Ljubljane koja će u saradnji sa "Soline pridelava soli"d.o.o iz Portoroža izraditi Studiju za regulisanje vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu "Tivatska solila".
Cilj ove Studije je da se izvrši analiza postojećeg stanja hidrološkog režima na području "Tivatskih solila" i predlože mjere i smjernice zaštite rezervata i kontrole hidrološkog režima radi održavanja optimalnog stanja za opstanak i razvoj biljnih i životinjskih vrsta. Ova Studija će ujedno ponuditi idejna rješenja i predložiti mjere za kontrolisani protok slatke i slane vode kroz područje rezervata, a radi postizanja adekvatnog hidrološkog režima, koji je zbog dugogodišnje zapuštenosti ovog područja promjenjen. Studijom će se sagledati i alternativne mogućnosti obezbeđivanja dovođenja slane vode u gornje djelove rezervata kao i dati smjernice i definisati lokacije na kojima je moguće, na održiv način, pokrenuti tradicionalnu proizvodnju soli u cilju turističke promocije (demonstraciona područja).
Izrada studje podrazumijeva sakupljanje i analizu postojećih podataka, terensko kartiranje kanala za odvodnjavanje i procjenu njihovog stanja, određivanje hidroloških polazišta, verifikaciju hidraulične protočnosti sa procjenom poplavljanja. Na osnovu ovih nalaza izradiće se idejna studija mjera za zaštitu od štetnog djelovanja voda (kanala za odvodnjavanje i mora) koja će sadržati i različite mogućnosti obezbeđivanja kontrolisanog odovođenja vode iz površinskih kanala za odvodnjavanje i dovođenja morske vode na područje "Tivatskih solila".
Sredstva za izradu ove Studije obezbijeđena su u budžetu Javnog preduzeća 2016. godinu, a zbog specifičnosti poslova i zahtjevanih stručnih referenci i iskustva, tek nakon nekoliko neuspjelih tendera, izabran je izvođač iz Slovenije. Izabrani ponuđač je, za izradu ove Studije predvidio stručni tim hidrotehničkih, građevinskih i inženjera hemijske tehnologije, na čelu sa dr. Andrejom Sovincem, koji, pored stručnih referenci u ovoj oblasti ima višegodišnje praktično iskustvo u oblasti hidrogradnje i regulacije voda u močvarnim staništima - solanama, upravljanja zaštićenim područjima i ornitologije, a od 2002. godine obavlja funkciju direktora Parka prirode "Sečoveljske soline" u Piranu.
Dr. Andrej Sovinc je prethodnih godina sarađivao sa institucijama u Crnoj Gori po pitanju zaštite i upravljanja Tivatskim solilima i Ulcinjskom Solanom, a predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su se, prilikom posjete parku prirode "Sečoveljske soline" u Piranu i rezervatu "Škocjanski zatok" u Kopru oktobra mjeseca ove godine, uvjerili kako se stručnim radovima na regulaciji vodnog režima omogućavaju optimalni uslovi za zaštitu prirode i održavanje tradicionalne proizvodnje soli u ovoj, još uvijek aktivnoj solani u Piranu.
Za izradu Studije, budžetom Javnog preduzeća izdvojeno je 6 500,00 eura, dok će se u 2017. godini planirati sredstva za izradu Projektne dokumentacije na osnovu idejnih rješenja do kojih se dođe kao rezultat ove Studije. Tokom izrade Studije, planirano je da se uspostavi saradnja i sa opštinom Tivat, MZ Krtoli i zainteresovanim lokalnim stanovništvom u cilju sakupljanja neophodnih postojećih i istorijskih podataka o načinu funkcionisanja sistema kanala i potoka u Solilima u prošlosti.

 

Posjeta Skocjanskom zatoku Kopar Posjeta Secoveljskim solinama Piran

U Ulcinju održana prezentacija na temu "Komercijalne vrijednosti plavog raka"

 

U srijedu, 30. novembra 2016. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u saradnji sa Institutom za biologiju mora- Univerzitetom Crne Gore bilo je domaćin prezentacije a nakon toga i degustacije specijaliteta od plavog raka, sve zastupljenije vrste u našem moru. Program je od 13 časova počeo u restoranu "Miško" na rijeci Bojani, a zatim i u restoranu "Aragosta" na Maloj plaži sod 14:30 časova gdje su, nakon prezentacije Olivere Marković- naučne saradnice za demersalne resurse iz Instituta za biologiju mora koja se bavi izučavanjem rakova, prisutni su mogli degustirati različita jela bazirana na mesu plavog raka (mesu od izuzetne nutritivne vrijednosti).

Inače, plavi rak (Callinectis sapidus) potiče iz Atlanskog okeana gdje naseljava estuare i plitka obalna područja. Podnosi uslove visokog saliniteta i temperature, a može da preživi niske koncentracije kiseonika. Dobar je plivač i ima veliki reproduktivni potencijal. Spada u najinvazivnije morske vrste u Mediteranu u koji je dospio putem balastnih voda. Ovaj rak je prisutan u Jadranu već duže vrijeme, no njegova populacija se tek nedavno počela brojčano povećavati. U Crnoj Gori, plavi rak je primjećen na više lokacija, na ušću rijeke Bojane u Ulcinju, kod Jaza u Budvi i u Boki Kotorskoj, u Tivatskom zalivu. Meso plavog raka je jestivo, izuzetno kvalitetno i ukusno, zbog čega je potencijalno privredno isplativa vrsta.

Cilj ove kampanje je da se ribarima, vlasnicima restorana i lokalnom stanovništvu prezentiraju informacije o ovoj novoj vrsti u našem moru koja za razliku od drugih invazivnih vrsta morskih organizama predstavlja novi potencijal za izlov i komercijalno korišćenje.

 

30113  30114

 

30111  30112

Poziv za učešće u Javnoj raspravi o Koncesionom aktu za Kalimanj

Na osnovu Zaključka Vlade CG broj: 08-126, a shodno članu 18 stav 3 Zakona o koncesijama, Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UČESTVOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI
O NACRTU KONCESIONOG AKTA ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠĆENJE LUKE OD LOKALNOG ZNAČAJA “LUKA TIVAT-KALIMANJ”

Javno preduzeće poziva građane, naučne i stručne institucije, državne organe, nevladine organizacije, pravna lica, preduzetnike, medije kao i sve ostale zainteresovane subjekte, da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu Koncesionog akta za dodjelu koncesije za korišćenje luke „Kalimanj“ u Tivtu.

Javna rasprava će se održati u periodu od 01. – 17. 12. 2016.g.

Prezentacija na temu "Komercijalne vrijednosti plavog raka"

Prezentacija na temu "Komercijalne vrijednosti plavog raka" u oraganizaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Instituta za biologiju mora - Univerziteta Crne Gore odražaće se u srijedu, 30. novembra 2016. godine u Ulcinju, i to u restoranu "Miško" na rijeci Bojani sa početkom u 13h i u restoranu "Aragosta" na Maloj plaži sa početkom u 14:30h. Nakon prezentacije Olivere Marković, naučne saradnice za demersalne resurse iz Instituta za biologiju mora koja se bavi izučavanjem rakova, gosti će biti u prilici da degustiraju jela bazirana na mesu plavog raka.

Inače, plavi rak (Callinectis sapidus) potiče iz Atlanskog okeana gdje naseljava estuare i plitka obalna područja. Podnosi uslove visokog saliniteta i temperature, a može da preživi niske koncentracije kiseonika. Dobar je plivač i ima veliki reproduktivni potencijal. Spada u najinvazivnije morske vrste u Mediteranu u koji je dospio putem balastnih voda. Ovaj rak je prisutan u Jadranu već duže vrijeme, no njegova populacija se tek nedavno počela brojčano povećavati. U Crnoj Gori, plavi rak je primjećen na više lokacija, na ušću rijeke Bojane u Ulcinju, kod Jaza u Budvi i u Boki Kotorskoj, u Tivatskom zalivu. Meso plavog raka je jestivo, izuzetno kvalitetno i ukusno, zbog čega je potencijalno privredno isplativa vrsta.

Cilj ove kampanje je da se ribarima, vlasnicima restorana i lokalnom stanovništvu prezentiraju informacije o ovoj novoj vrsti u našem moru koja za razliku od drugih invazivnih vrsta morskih organizama predstavlja novi potencijal za izlov i komercijalno korišćenje.

 

Plavi rak  plavi rak 1

Djeca vrtića "Radost" iz Kotora posjetila Tivatska Solila

Djeca vrtića „Radost“ iz Kotora danas su posjetila Tivatska Solila. Četrdesetak polaznika ovog vrtića čulo je mnogo detalja o pticama selicama, o uzgoju soli i staroj Solani u Tivtu. Svi su imali priliku da durbinima i dvogledima posmatraju sivu čaplju, patke, galebove i druge ptice koje su danas boravile na Solilima. Na kraju posjete, uz malo osjveženje, zajedno smo recitovali pjesme o pticama i dogovorili nastavak druženja sa vrtićanima.

 

 

12

 

122

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates