Ždralovi u rezervatu prirode Solila

Veličanstven prizor pripreme i poletanja velikog jata ždralova u rezervatu prirode Solila, koji je snimio Miloš Mitkić, možete pogledati 

na sljedećem linku: 

Solila 1

Uređenje terena za izvlačenje barki u luci Budva

Nakon sprovedenog postupka javnih nabavki za izbor najpovoljnijeg ponuđača, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zaključilo je krajem februara Ugovor sa kompanijom “Flemer Ston- AG”, čiji je predmet uređenje terena za postavljanje navoza za izvlačenje barki u Luci Budva.

Kroz dogovor sa loklanom NVO “Porat” iz Budve, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obezbjedilo je sve potrebne preduslove i u potpunosti će finansirati adekvatno uređenje terena nadomak gradskog bazena u Budvi, sa namjenom postavljanja navoza za izvlačenje i lakše održavanje i čićenje barki lokalonog stanovništva.

Intencija Javnog prduzeća pri izradi ovog, i sličnih, projekata jeste dodatno vođenje računa o javnom interesu i potrebama lokalnog stanovništva u smislu kreiranja dodatnih sadržaja za vlasnike komunalnih vezova i funkcionisanje luke Budva kao javnog sadržaja,

Ukupna cijena izgradnje navoza iznosi 9.894,77 eura. Izvođač radova uveden je krejem prošlog mjeseca u posao, a rok za izvođenje radova je 20 dana, odnosno sredina marta 2018.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore finansiralo je cjelokupnu investiciju rekonstrukcije šetališta “Pet Danica”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Opština Herceg Novi zaključili su dana 03. decembra 2012. godine Sporazuma o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije šetališta “Pet Danica” u dužini od cca 350 metara, odnosno sekcije od restorana “Mimoza” do restorana “Galeb” u Igalu. Aneksom I Sporazuma iz 2012. godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom opredjelilo je iznos od 263.000,00 eura kao učešće u realizaciji projekta rekonstrukcije navedenog šetališta, a sredstva su shodno Sporazumu uplaćena direktno na račun Opštine Herceg Novi.

Aneksom II Sporazuma od 30. decembra 2016. godine Javno preduzeće opredjelilo je Opštini Herceg Novi dodatna sredstva u iznosu od 90.000,00 eura za nasatvak i završetak radova na rekonstrukciji šetališta. Dakle, ukupan opredjeljeni iznos za navedenu investiciju koji je izdvojilo Javno preduzeće iznosi 353.000,00 eura, čime je zapravo u potpunosti finasiralo cjelokupan projekat, dok je realizacija istog povjerena Opštini Herceg Novi. Sa druge strane, Opština Herceg Novi, se shodno Sporazumu obavezala da dostavlja dokumantaciju o utrošenim sredstvima i sprovedenim radovima Javnom preduzeću.

Raduje nas činjenica da se dinamika izvođenja radova na rekonstrukciji “Pet Danica” sprovodi u skladu sa planom, te da će već početkom aprila 2018. godine mještani i gosti Herceg Novog imati priliku da uživaju u modernom šetalištu, izgrađenom u duhu mnogih mediteranskih metropola, ali sa primjesom ambijenta koji je Javno preduzeće kao upravljač crnogorskom obalom kreiralo i na Pinama u Tivtu, Dobroti u Kotoru, Petrovcu… Kroz saradnju i zajedničke aktivnosti sa lokalnim samouprvama Bar i Tivat započeti su radovi i na integralnom uređenju šetališta i saobraćajnice u Sutomoru, šetališta duž plaže Belane i šetališta u Krašićima u Tivtu.

Završetak radova na rekonstrukciji “Pet Danica”, koji sprovodimo u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, još jednom potvrđuje koncept politike Javnog preduzeće za upravljanje morskim dobrom, a to je posmatranje crnogorske obale kao jedinstvene integralne cjeline sa ciljem podizanja cjelokupne crnogorske turističke ponude na najviši nivo prepoznatljivosti.

Sačuvaćemo Bjelila kao ambijentalnu cjelinu

Predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, obišli su danas početne radove na odstranjivanju nanesenog mulja i drugog otpadnog materijala, kao i produbljivanju morskog dna oko mandraća u ambijentalnoj cjelini Bjelila u Tivtu. Početne radove uređenja izvodi Opština Tivat posredstvom loklanog preduzeća “Komunalno” d.o.o, dok je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Planom korišćenja sredstava za 2018. godinu predvidjelo iznos od 20.000,00 eura za dalju sanaciju i kompletno komunalno uređenje ovog vrijednog predjela na jugoistoku tivatskog zaliva.

U cilju prilaska građevinske mašine većem dijelu akavtorija, trenutno je nasut zemljano-kameni material, koji će biti uklonjen po završetku pripremnih radova. Za nastavak radova na uređenju prostora koja se odnosi na kompletnu sanaciju, kontaktirna je Mjesna zajednica Krtoli čiji su predstavnici, odnosno lokalno stanovništvo, pozvani da daju sugestije i konkretne predloge o pravcu i načinu uređenja Bjelila.

Kroz saradnju i zajedničke aktivnosti Javnog preduzeća i Opštine Tivat, u 2018. godini namjera je da se ambijentalna cjelina Bjelila sačuva kao autentična, jedinstvena cjelina na ovom području tivatske opštine, te na takav način ostane dodatno zaštićena od bilo kakve devastacije.
Početne radove izvodi Komunalno d.o.o. Tivat, odnosno podizvođač radova pravno lice Tujko d.o.o. iz Kotora.

 

bjelila 2

bjelila

bjelila 3

 

 

Saopštenje za javnost povodom dogovora o saradnji Mašinskog fakulteta Podgorica i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Na inicijativu predstavnika Mašinskog fakulteta Podgorica - Univerziteta Crne Gore, danas je u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore održan sastanak na kojem je se razgovaralo o mogućnostima buduće institucialne saradnje u oblasti dinamičkog istraživanja obalnih procesa.

Sastanku su prisustvivali direktor Javnog preduzeća Predrag Jelušić i predsjednik Upravnog odbora Dževdet Cakuli sa saradnicima i dekan Mašinskog fakulteta Igor Vušanović sa svojim saradnicima.

U prostorijama Javnog preduzeća danas je održana prezentacija naučnih istraživanja Mašinskog fakulteta i predstavljena zajednička iskusta i prakse koje Mašinski fakultet ostavruje sa renomiranim Univerzitetom u Minesoti (SAD).
Na sastanku je dogovorena podrška Javnog preduzeća, kroz saradnju sa drugim nadležnim institucijama. pri izradi projekta istraživanja dinamičkog ponašanja crnogorske obale pod dejstvom prirodnih i ljudskih faktora, a posban fokus biće stavljen na izradi rješenja za prevazilaženje problema na delti rijeke Bojane.

 

DSC 0050

 

DSC 0049

 

 

Saopštenje za javnost povodom završenih hitnih sanacija na području opština Bar i Ulcinj

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2017. godinu, a nakon vanredno iskazane potrebe za izvršenjem određenih poslova na hitnim sanacijama obale (prema zaključenom cjelogodišnjem ugovoru sa preduzećem Ađi Invest d.o.o. iz Nikšića), Javno preduzeće je u periodu od 20.12.2017 do 03.02.2018. godine intervenisalo na području opština Bar i Ulcinj.

Ukupna vrijednost posla (sa uključenim PDV-om) je iznosila cca 3.300, 00 eura. Radovi su izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku.

 

Detaljnije na linku:

Sanacije BR UL

Saopštenje za javnost povodom završenih hitnih sanacija na području opštine Kotor

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2017. godinu, a nakon vanredno iskazane potrebe za izvršenjem određenih poslova na hitnim sanacijama obale (prema zaključenom cjelogodišnjem ugovoru sa preduzećem Ađi Invest d.o.o. iz Nikšića), Javno preduzeće je u periodu od 20.12.2017 do 03.02.2018. godine intervenisalo na području opštine Kotor.

Ukupna vrijednost posla (sa uključenim PDV-om) je iznosila cca 11.000, 00 eura. Radovi su izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku. 

Ovih dana očekuje se nastavak radova na sanaciji pločnika uz more, na lokaciji ispred stare zgrade Jugooceanije i to izrada parapetnog kamenog zida dužine 100m uz „Žutu“ plažu u Dobroti, kao i radova na uređenju vidikovca na lokaciji „Sopot“ kod Risna.

 

1. Popravka završnog sloja ponte na lokaciji “Kavalin” (kraj Dobrote)

 

3113  234234

 

2. Popravka dijela platoa betonskog kupališta na plaži ispred Boćarskog kluba u Perastu

 

132415 426

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates