Saopštenje za javnost povodom završenih hitnih sanacija na području opštine Kotor

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2017. godinu, a nakon vanredno iskazane potrebe za izvršenjem određenih poslova na hitnim sanacijama obale (prema zaključenom cjelogodišnjem ugovoru sa preduzećem Ađi Invest d.o.o. iz Nikšića), Javno preduzeće je u periodu od 20.12.2017 do 03.02.2018. godine intervenisalo na području opštine Kotor.

Ukupna vrijednost posla (sa uključenim PDV-om) je iznosila cca 11.000, 00 eura. Radovi su izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku. 

Ovih dana očekuje se nastavak radova na sanaciji pločnika uz more, na lokaciji ispred stare zgrade Jugooceanije i to izrada parapetnog kamenog zida dužine 100m uz „Žutu“ plažu u Dobroti, kao i radova na uređenju vidikovca na lokaciji „Sopot“ kod Risna.

 

1. Popravka završnog sloja ponte na lokaciji “Kavalin” (kraj Dobrote)

 

3113  234234

 

2. Popravka dijela platoa betonskog kupališta na plaži ispred Boćarskog kluba u Perastu

 

132415 426

Radna posjeta marini i nautičkom naselju “Porto Montengro”

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić boravio je danas sa saradnicima u radnoj posjeti marini i nautičkom naselju “Porto Montengro” u Tivtu. Predstavnici Javnog preduzeća razgovarali su sa direktorom kompanije “Adriatic Marinas” Davidom Margasonom i njegovim saradnicima o dinamici izgradnje ovog projekta i o budućim zajedničkim aktivnostima na daljem unapređenju nautičkog turizma, kako za posjetioce i mnogobrojne turiste, tako i za lokalno stanovništvo.

Jedna od ključnih tema sastanka odnosila se na rad i unapređenje marine Porto Montengro kao luke od lokalnog značaja u nadležnosti Javnog preduzeća, koja predstavlja jedinstvenu ponudu sa velikim rasponom sportskih, odmorišnih i kulturnih aktivnosti ne samo na crnogorskom primorju, već i šire.
G-din Margason je informisao prisutne o projektima koji će već za narednu sezonu biti u funkciji, a prvenstveno se radi o pratećim sadržajima javnog karaktera i izgradnji manjeg javnog kupališta u blizini postojećeg bazena.

G-din Jelušić je na današnjem sastanku prezentovao i investicione aktivnosti koje Javno preduzeće kroz saradnju sa lokalnom samoupravom sprovodi na infrastrukturnom uređenju obalne zone Tivta, koje će umnogome doprinijeti cjelokupnom poboljšanju standarda i razvoju te primorske opštine.
U okviru današnje posjete organizovan je obilazak marine “Porto Montenegro” i upoznavanje sa novim saržajima koji će biti u funkciji u ljetnjoj sezoni 2018. godine.

 

IMG 6585

Saopštenje za javnost povodom završenih hitnih sanacija na području opština Herceg Novi i Tivat

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2017. godinu, a nakon vanredno iskazane potrebe za izvršenjem određenih poslova na hitnim sanacijama obale (prema zaključenom cjelogodišnjem ugovoru sa preduzećem Ađi Invest d.o.o. iz Nikšića), Javno preduzeće je u periodu od 20.12.2017 do 03.02.2018. godine intervenisalo na području opština Herceg Novi i Tivat.

Ukupna vrijednost posla (sa uključenim PDV-om) za opštinu Herceg Novi iznosila je 3.600, 00 eura, dok je za opštinu Tivat ta cifra iznosila 5.000, 00 eura. Radovi su izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku.

 

Detaljnije na linku:

 

Sanacije HN TV

 

 

Završeni radovi na sanaciji obale na području opštine Budva

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2017. godinu, a nakon vanredno iskazane potrebe za izvršenjem određenih poslova na hitnim sanacijama obale te prema zaključenom cjelogodišnjem ugovoru sa preduzećem Ađi Invest d.o.o. iz Nikšića, Javno Preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, u periodu od 12.12.2017. do 31.01.2018. godine, na području opštine Budva izvršilo: 

 

1. Čišćenje grafita i naljepnica sa table na ulazu na plažu Mogren I

mog1  mog2

                               Prije sanacije                                                                            Nakon sanacije

 

2. Sanacija 22m oštećene ograde na stazi prema plaži Mogren I

1124 1 42411

                                Prije sanacije                                                                                 Nakon sanacije

 

3. Sanacija oštećene zaštitne ograde na stazi prema plaži Kamenovo (kod tunela)

fqewg gsdg

                                      Prije sanacije                                                                 Nakon sanacije

 

4. Sanacija rukohvata na mostu “Grđevica” na Slovenskoj plaži

mbn   dasfda

                                    Prije sanacije                                                                               Nakon sanacije   

                                            

5. Sanacija temelja metalnih stepenica prema plaži Sv. Stefan

 

dfyhdaj dqTWAHZ

                             Prije sanacije                                                       Nakon sanacije

 

6. Sanacija oštećenog čeonog dijela na pristaništu u Petrovcu

 

nbbbn nbvvb

                             Prije sanacije                                                                   Nakon sanacije      

 

Ukupna vrijednost izvedenih radova (sa uračuantim PDV-om) iznosi oko 10.000 eura. Radovi su izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku.

SAOPŠTENJE POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA VLAŽNIH STANIŠTA

Povodom obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom će, u saradnji sa Opštinom Tivat i Turističkom Organizacijom Tivat, u petak 02. februara 2018. godine organizovati interaktivnu radionicu za djecu osnovnih škola u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, sa početkom u 11:00 časova.

U radionici će učestvovati učenici četvrtih i petih razreda OŠ "Drago Milović" iz Tivta i OŠ "Branko Brinić" iz Radovića, koji će biti u prilici da se upoznaju sa najvažnijim informacijama o specijalnom rezervatu prirode - Solilima. U okviru interaktivne radionice učenici će praviti knjižicu o životnom ciklusu ptica, kao i različite životinje od papira origami tehnikom. Takođe, u okviru ove radionice biće održan kviz gdje će djeca moći da pokažu stečena znanja o prirodnim vrijednostima Solila. Nakon radionice će biti organizona edukativna posjeta rezervatu u cilju upoznavanja učenika sa prirodnim, kulturnim i pejzažnim vrijednostima Solila (u zavisnosti od vremenskih uslova).
Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se svake godine 2. februara u okviru RAMSAR konvencije, sa ciljem da se promoviše značaj zaštite ovakvih staništa, prvenstveno onih koja su upisana na RAMSAR listu vlažnih staništa od međunarodnog značaja.

Specijalni rezervat prirode "Solila" u opštini Tivat upsana su 2013. godine na ovu listu kao drugo RAMSAR područje u Crnoj Gori (pored Skadarskog jezera). Ovogodišnja tema Svjetskog dana vlažnih staništa je "Vlažna staništa za održivu urbanu budućnost" fokusirajući se na važnost ovakvih područja za održivi razvoj urbanih sredina.

 

Slika Solila

Saopštenje za javnost

I Davanje u Zakup parking prostora na “Staroj autobuskoj stanici”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je krajem prošle godine tender za davanje u zakup privremene lokacije sa namjenom obavljanja djelatnosti parking usluga na dijelu katastarske parcele 2870/1 KO Budva (Stara autobuska stanica) u površini od 1500 m2. Na današnjem otvaranju ponuda, konstatovano je da je pristigla samo jedna ponuda po javnom pozivu od strane preduzeća “Parking Servis” d.o.o. Budva.
Cilj javnog preduzeća bio je da kroz tendersku dokumentaciju definiše posebne uslove koji će obavezati korisnika prostora da 50% parking mjesta rezerviše za stanovnike budvanskog Starog grada i privrednike koji djelatnost obavljaju u blizini Starog grada, čime će se dijelom riješti dugogodišnji problem parkiranja.
Jedan od uslova koji će biti sastavni dio Ugovora sa budućim korisnikom odnosi se na obavezu rješavanja problema otpada i kontejnera koji se nalaze na predmetnoj lokaciji, tik uz ugostiteljske objekte i šetalište.

II Pizana bez obaveze posatvljanja mobilijara

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore uputilo je početkom decembra 2017. godine inicijativu Ministarstvu održivog razvoja i turizma za Izmjenu plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. godine za prenamjenu korišćenja budvanske plaže Pizana. Shodno inicijativi Javnog prduzeća, nova Izmjena Plana definisala je Pizanu kao javnu plažu bez obaveze postavljanja plažnog mobilijijara. Cilj Javnog preduzeća bio je da se pored dvije postojeće „gradske plaže“ (Slovenska plaža – ispod hotela Park i dio Petrovačke plaže), obezbijedi još jedno gradsko kupalište u kontakt zoni budvanskog Starog grada.

III 

Uskoro očekujemo početak radova na izgradnji navoza za izvlačenje barki u luci Budva.

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates